Akademia CISCO

Spotkanie organizacyjne Akademii CISCO  Odbędzie się dnia 14 marca o godzinie 17:00 w sali 216A na Politechnice Białostockiej ul.Wiejska 45A. Serdecznie zapraszamy.

 

Serdecznie zapraszamy na kurs CISCO. Zapisy do dnia 28.02.2017.

plakat-cisco-2017Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie formularza.

Karta Zgłoszenia na Szkolenie Akademia CISCO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia przez Politechnike Białostocką zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji szkolenia.
 

Weryfikacja

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza poparta certyfikatem, otwiera możliwość znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Terminy: Kurs CCNA na Wydziale Informatyki trwa od marca do października  2017 roku. Szkolenie obejmuje 200 godzin wykładu i zajęć w laboratorium sieciowym. Zajęcia odbywają się we  wtorki  i  czwartki w godzinach 16:30 ‐ 19:00. Na życzenie uczestników godziny zajęć mogą być zmienione.

Certyfikat zawodowy Szkolenie przygotowuje do egzaminu zawodowego CCNA. Osoby, które uzyskają wynik 75% na szkoleniu otrzymają na ten egzamin voucher (rabat w wysokości 50%).

 

Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej internetowej ekonomii. Tempo zmian stanowi wyzwanie dla wielu instytucji. Eksplozja technologiczna oznacza, że wiele instytucji już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr. Szacuje się, że w Polsce w najbliższych trzech latach 39% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nie obsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji.

Charakterystyka szkolenia CCNA Exploration

Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z sieciami komputerowymi lub chcą pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w projektowaniu, budowie i konfiguracji sieci komputerowych.

Wymagania

Nie jest wymagana wiedza dotycząca sieci komputerowych. Warunkiem jest

– podstawowa znajomość obsługi komputera,

– umiejętność czytania materiałów w języku angielskim.

Zakres materiału realizowany w 4 semestrach CCNA Exploration:

Semestr 1 – Podstawy sieci

 1. Living in a Network-Centric World
 2. Communicating Over the Network
 3. Application Layer Functionality and Protocols
 4. OSI Transport Layer
 5. Network Layer
 6. Addressing the Network – IPv4
 7. Data Link Layer
 8. OSI Physical Layer
 9. Ethernet
 10. Planning and Cabling Network
 11. Configuring and Testing Your Network

Semestr 2 – Protokoły routingu

 1. Introduction to Routing and Packet Forwarding.
 2. Static Routing.
 3. Introduction to Dynamic Routing Protocols.
 4. Distance Vector Routing Protocols.
 5. RIP version 1.
 6. VLSM and CIDR.
 7. RIP version 2.
 8. The Routing Table: A Closer Look.
 9. EIGRP.
 10. Link-State Routing Protocols.
 11. OSPF

Semestr 3 – Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe

 1. LAN Design
 2. Basic Switch Conc.
 3. VLANs
 4. VTP
 5. STP
 6. Inter VLAN Routng
 7. Basic Wireless Conc.

Semestr 4 – Sieci WAN

 1. Introduction to WANS,
 2. PPP
 3. Frame Relay.
 4. Network Security.
 5. ACLs.
 6. Teleworker Services.
 7. IP Addressing Services.
 8. Network Troubleshooting.

Materiały

Obowiązujacy materiał szkoleniowy zawarty jest w curriculum w postaci elektronicznej. Materiał chroniony jest prawami autorskimi Cisco.