Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nazwa jednostki: Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki – Białystok, Polska

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Wymagania: kandydat na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, powinien posiadać:

 1. tytuł magistra automatyki i robotyki lub informatyki lub matematyki,
 2. status doktoranta na kierunku automatyka i robotyka lub informatyka od roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Białostockiej,
 3. doświadczenie w optymalizacji szybkości obliczeń programowania oraz umiejętność programowania w Matlabie i Simulinku,
 4. wiedzę i umiejętności dotyczące syntezy zamkniętych układów sterowania oraz metod optymalizacji,
 5. dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 6. umiejętność pracy w grupie, silną motywację i kreatywność.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu pt.: „Dyskretne sterowanie typu PID zmiennych niecałkowitych rzędów” nr rejestracyjny 2016/23/B/ST7/0386 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach projektu doktorant - stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych w zakresie:

 • badanie rozwiązań równań różnicowych zmiennych niecałkowitych rzędów;
 • optymalizacji doboru współczynników modelu i funkcji rzędu do danych empirycznych;
 • przygotowania i testowania toolboxa programu Matlab dotyczącego rozwiązań równań zmiennych niecałkowitych rzędów.

Badania będą realizowane na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Wydział Informatyki oferuje dostęp do sprzętu i oprogramowania. Wymagane będzie uczestnictwo w regularnych spotkaniach zespołu realizującego grant (Łódź, Białystok) oraz przedstawianie wyników badań zgodnych z harmonogramem grantu.

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert:  do 30 września 2017 r.  do godziny 15:00

Forma składania ofert:  e-mail

 Warunki zatrudnienia: Stypendium w kwocie 3000 PLN/miesiąc do 36 miesięcy. Okres wypłacania stypendium będzie uzgodniony bezpośrednio z kandydatem po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W ramach konkursu zostanie wybrana jedna osoba spełniająca warunki określone w regulaminie NCN przyznawania stypendiów w ramach projektów.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie zawierające dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi,
 2. list motywacyjny w języku polskim,
 3. życiorys naukowy (uwzględniający dotychczasowe osiągniecia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach i tp.),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. dokumenty potwierdzające
 6. informacja/zaświadczenie o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 lub o wpisie do rejestru doktorantów na Politechnice Białostockiej.

Dodatkowe informacje:

 1. Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
 3. Na podaniu i CV należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Forma składania ofert:  zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy przewodniczącej komisji konkursowej dr hab. Doroty Mozyrskiej, prof. PB –