Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przewodnik dla studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej I roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów II stopnia 

Rok akademicki 2017/18 rozpoczyna się w dniu 25 września 2017 r. Podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. Semestr zimowy rozpoczyna się w dniu 25 września od razu zajęciami dydaktycznymi. Studenci muszą wcześniej poznać numer grupy, do której zostali przypisani oraz plan zajęć.

Najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem semestru na korytarzu w gablotach umieszczonych przy Dziekanacie wywieszone zostaną listy studentów z numerami grup, np.:

  Nazwisko Imię Grupa wykładowa Grupa ćwiczeniowa Pracownia Specjalistyczna
  Adamski Michał 1 W 1 CW 1 PS
  Bagiński Jan 1 W 1 CW 1 PS
  Kalinowski Grzegorz 1 W 2 CW 2 PS
  Wesołkowska Maria 1 W 2 CW 3 PS

Zapamiętajcie te numery!

Najbardziej aktualny plan zajęć można znaleźć na stronie Wydziału Informatyki http://degra.wi.pb.edu.pl/rozklady/ i w gablocie znajdującej się w pobliżu Dziekanatu.

Na początku semestru warto śledzić zmiany planu, które mogą następować często i bez uprzedzenia!!!

W dalszej części przewodnika znajduje się mapa budynku, która ułatwi znalezienie sali, w której będą odbywały się zajęcia.

Sprawy dotyczące procesu nauczania, dydaktyki, sprawy socjalne i organizacyjne oraz inne ważne dla studentów problemy pozostają w gestii pracowników Dziekanatu Wydziału Informatyki. Dziekanat znajduje się w budynku Rektoratu na I piętrze, pok. nr 121.

Pierwsza wizyta w Dziekanacie to okazja do podpisania ślubowania, odebrania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, podpisania umowy o kształcenie, uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji oraz do poznania osoby odpowiedzialnej za I rok studiów. Można zgłaszać się do niej ze wszystkimi problemami i wątpliwościami – za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie, osobiście.

Po co komu legitymacja studencka?

Legitymacja - dokument poświadczający status studenta. To taki dowód, który trzeba pokazać na żądanie Prowadzącego np. podczas egzaminu bądź kolokwium. Status studenta uprawnia Cię do ulgi na przejazdy komunikacją miejską czy też koleją, jest więc warunkiem zakupienia biletu z ulgą. Elektroniczna legitymacja studencka upoważnia do korzystania ze wszystkich agend bibliotecznych PB.

Elektroniczna Legitymacja Studencka może być również Twoim biletem komunikacji miejskiej. Jak tego dokonać dowiesz się na stronie: http://www.komunikacja.bialystok.pl/?page=e-karta

GODZINY OTWARCIA:

STUDIA STACJONARNE: STUDIA NIESTACJONARNE:
Poniedziałek 10:00 – 13:00  
Wtorek 10:00 – 13:00  
Środa 12:00 – 15:00  
Czwartek 10:00 – 13:00  
Piątek 12:00 – 15:00 Piątek 14:00 – 18:00
  Sobota 7:30 – 11:30

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Wioletta Obidzińska
tel. 85 746 90 55
e-mail: 
kierunek: informatyka
studia stacjonarne I stopnia
koordynator wydziałowy: Polon
studia doktoranckie


Lucyna Kowalczyk
tel. 85 746 90 49
e-mail: 
kierunek: matematyka i matematyka stosowana
studia stacjonarne I i II stopnia
sprawy ogólne związane z dydaktyką
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

mgr inż. Ewa Chojnacka
tel. 85 746 90 55
e-mail: 
informatyka i ekonometria - studia stacjonarne I stopnia
informatyka - studia niestacjonarne I stopnia
pomoc materialna

mgr Bogumiła Matys
tel. 85 746 90 57
e-mail: 
kierunek: informatyka
studia stacjonarne I stopnia
pomoc materialna

mgr inż. Urszula Włoch
tel. 85 746 90 55
e-mail: 
kierunek: matematyka i matematyka stosowana
studia stacjonarne I i II stopnia
sprawy ogólne związane z dydaktyką
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

W tradycyjnym systemie kształcenia na wyższej uczelni zaliczenie semestru, roku, czy też uzyskanie określonego rodzaju dyplomu polega na zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem. W systemie punktowym natomiast student zobowiązany jest do zgromadzenia określonej liczby punktów przypadającej na kolejne okresy rozliczeniowe (semestry, lata czy całe studia).

Założenia systemu punktowego:

 • Każdy przedmiot ma przydzieloną liczbę punktów ECTS. Uzyskanie tych punktów następuje po zaliczeniu całego przedmiotu(np. ćwiczeń i wykładu).
 • W każdym semestrze można uzyskać maksymalnie 30 punktów ECTS.
 • Aby zaliczyć semestr i być wpisanym na semestr wyższy trzeba uzyskać 30 punktów ECTS.
 • W przypadku uzyskania, co najmniej 22 punktów ECTS można być wpisanym na semestr wyższy, ale brakujące punkty należy uzupełnić w kolejnym roku akademickim poprzez odpłatne powtórzenie przedmiotu (tzw. „warunek”).
 • W przypadku uzyskania mniej niż 22 punktów ECTS można odpłatnie powtórzyć niezaliczone przedmioty w kolejnym roku akademickim (nie dotyczy I roku studiów).

Jest to elektroniczny system, w którym studenci sprawdzają swoje oceny wystawione przez nauczycieli. Znajdują się tam również opisy zajęć wraz z kryteriami zaliczenia i podstawową bibliografią znajdującą się w katalogu przedmiotów. Szukając na https://usosweb.pb.edu.pl/ należy użyć identyfikatora (PESEL) i hasła ustalonego podczas rekrutacji w systemie IRK.

PODANIA O MIEJSCE W DOMU STUDENTA NALEŻY SKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO W ADMINISTRACJI WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE AKADEMIKA

Studenci mieszkający na stałe poza Białymstokiem mogą ubiegać się o zamieszkanie w Domu Studenta. Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy złożyć w Dziekanacie (pok. nr 121). Wzór podania znajduje się na stronie internetowej Wydziału. Politechnika Białostocka dysponuje 4 akademikami zlokalizowanymi tuż przy Uczelni:

 1. DOM STUDENTA nr 1 "Alfa" - ul. Zwierzyniecka 14, tel. 85 746 97 18
 2. DOM STUDENTA nr 2 "Beta" - ul. Zwierzyniecka 12, tel. 746 97 30
 3. DOM STUDENTA nr 3 "Gamma" - ul. Zwierzyniecka 8, tel. 746 97 39
 4. DOM STUDENTA nr 4 "Delta" - ul. Zwierzyniecka 6, tel. 746 97 46

W każdym Domu Studenta są pokoje 2 lub 3-osobowe. Pokoje "połączone" są w tzw. segmenty po 2 pokoje 2-osobowe i 2 pokoje 3-osobowe. W każdym segmencie znajduje się 1 prysznic, 1 WC i 2 umywalki. Każdy pokój posiada podstawowe wyposażenie: tapczany, biurka, krzesła, półki i szafy.

Na każdym piętrze znajduje się kuchnia (pomieszczenie z kuchenką gazową). W pokojach nie ma lodówek!!! Można przywieźć własną. W każdym z akademików jest dostęp do INTERNETU (w każdym pokoju - odpłatny).

Kwaterowanie odbywa się zwykle 1-2 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Więcej szczegółów na: http://pb.edu.pl/domy-studenta/dom-studenta-nr-1-alfa/

W ramach pomocy materialnej studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne (osoby w trudnej sytuacji materialnej);
 • zwiększenie stypendium socjalnego (jeżeli masz trudną sytuację materialną i mieszkasz w akademiku lub na stancji);
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogę (przyznawana w sytuacji losowej);

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Informatyki: http://www.wi.pb.edu.pl/index.php/studenci/stypendia

Zachęcamy do skorzystania z Generatora spisu dokumentów dostępnego na stronie http://www.wi.pb.edu.pl/stypendia i prosimy o dokładne zapoznanie się z udostępnionymi informacjami.

Wnioski o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2017/2018 można składać do 5 października 2017 r. Wnioski przyjmują:

mgr Bogumiła Matys

Dziekanat, pokój 121
tel. 85 746 90 57
e-mail:

Stypendium rektora
      wszystkie kierunki i roczniki
mgr Joanna Panasiuk

pokój 118
tel. 85 746 90 94
e-mail:

Stypendium socjalne
      informatyka, stacjonarne I stopnia, sem. I, III, V
Stypendium specjalne, zapomogi
      wszystkie kierunki i roczniki
mgr Maciej Łobaczuk

Dziekanat, pokój 121
tel. 85 746 90 57
e-mail:

Stypendium socjalne
      Informatyka, stacjonarne I stopnia, sem. VII
      Informatyka niestacjonarne
      Informatyka II stopnia
      Matematyka Stosowana
      Informatyka i ekonometria

Co to jest Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej? Jak działa?

Najprostszą odpowiedzią na to, czym jest Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej brzmi: są to wszyscy studenci tejże Uczelni. Jest pomostem pomiędzy wszystkimi studentami, a władzami Uczelni, pozwalający nam wpływać na sprawy uczelni (w tym wydziału) – sprawy NAS WSZYSTKICH.

Samorząd Studentów broni Waszych interesów na Uczelni – zawsze czekamy na Wasze pytania i jesteśmy gotowi do pomocy!

Biuro Samorządu znajduje się w sali nr 39C na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Znajdziecie nas również na:
http://sspb.pl/
https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPB

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Przewodniczący Filip Jarząbek

 

Wiceprzewodniczący Daniel Grygoruk

 

Sekretarz Łukasz Wiśniewski

 

Członek Katarzyna Chojnowska

 

Członek Edyta Gosk

 

Członek Przemysław Nikonowicz

 

Członek Kornelia Waraksa

 

Samorząd skupia się na dwóch dziedzinach działalności:

 1. działalność uczelniana:
  • kontrola i poprawa jakości kształcenia;
  • podział funduszu pomocy materialnej;
  • ustalanie harmonogramu akademickiego;
  • dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku.
 2. działalność kulturalno – rozrywkowa;
  • dbamy o to, by studentom lepiej się studiowało, organizujemy wiele eventów wydziałowych i ogólnouczelnianych.
Grupa. NET
Mobilne Systemy Inteligentne
Koło Naukowe Math4You
Grupa Technologii Mobilnych
Studenckie Towarzystwo Open Source
Koło miłośników gier logicznych
Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki CAVE  
Koło naukowe Algebry  

Więcej informacji o kołach naukowych na stronie Wydziału Informatyki: http://www.wi.pb.edu.pl/index.php/pl/studenci.html?task=article&id=135

Życie studenckie to przede wszystkim zdobywanie cennej wiedzy, którą absolwenci wykorzystują w swojej pracy zawodowej. Należy jednak pamiętać, że są to piękne lata młodości – lata nie tylko rozwoju naukowego i intelektualnego, ale także kulturalnego, artystycznego oraz sportowo-rekreacyjnego. Dlatego też władze Politechniki Białostockiej oraz Samorząd Studentów wspomagają działalność licznych agend studenckich działających na Uczelni.

W ramach Politechniki Białostockiej działają następujące agendy studenckie:

 • Chór Politechniki Białostockiej
 • Klub Tańca „FENIKS"
 • Sekcja Jeździecka Politechniki Białostockiej
 • Studencka Agencja Fotograficzna (SAF)
 • Studencki Klub Krótkofalowców SP4YPB
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów PB
 • AISEC Polska. Komitet Lokalny Białystok
 • Europejskie Forum Studentów AEGEE – Białystok
 • ERASMUS Student Network Politechnika Białostocka
 • Białostocki Harcerski Krąg Akademicki „Zróbmy to”
 • Klub Wysokogórski „GRAŃ"
Więcej na ten temat na: http://pb.edu.pl/studenci/agendy-i-organizacje-studenckie/

Zachęcamy do korzystania z Biblioteki Uczelni, która mieści się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

To budynek w rogu ulic Zwierzyniecka i Świerkowa na końcu tutejszego miasteczka. Po wyjściu z budynku Wydziału Informatyki należy iść w prawo antresolą aż do końca do budynku I na mapce kampusu.

Jak zostać czytelnikiem?

Informacje na stronie biblioteki: http://biblioteka.pb.edu.pl/?id=zapisy

CEZ to Centrum Edukacji Zdalnej na Wydziale Informatyki oparty o platformę Moodle. Prowadzący zajęcia poinformuje Cię, czy jego przedmiot ma założony kurs na „cezie” ? .

Ogólnie fajna sprawa, często sporo materiałów dodatkowych do zajęć, często slajdy, testy wiedzy a nawet filmy, ale i wejściówki na laborki.

Przed rozpoczęciem zabawy musisz się zarejestrować. Zapamiętać swoje hasło i już logować się na wskazane przez prowadzących zajęcia.

Instrukcji szukaj na stronie: https://cez.wi.pb.edu.pl/moodle/login/index.php i http://212.33.75.101/moodle/

Na poziomie II piętra Wydziału Informatyki PB dostępne są pracownie komputerowe przeznaczone do zajęć laboratoryjnych.

Dostęp do sieci bezprzewodowej eduroam studenci mogą uzyskać posługując się danymi dostępowymi do systemu USOSweb. Konfiguracja sieci dostępna pod adresem: (http://eduroam.pb.edu.pl).

W godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych studenci mogą korzystać ze sprzętu komputerowego w laboratorium ogólnodostępnym w sali nr 233 (po pozostawieniu legitymacji studenckiej w pok. 217A). Studenci WI mogą pozyskać do celów edukacyjnych systemy operacyjne i oprogramowanie firmy Microsoft w ramach programu "MS DreamSpark" http://p.wi.pb.edu.pl/laboratorium-wydzialu-informatyki/laboratorium-wydzialu-informatyki/classes/dream-spark-msdn

Studentom I roku konta w systemie Dream-Spark przydzielane są bez konieczności rejestracji w p.217A. 

W ramach licencji "Site License" studenci Wydziału Informatyki mogą pobrać program Statistica firmy StatSoft.

Dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej:
dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. PB
Prodziekan ds. Nauki:
dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. PB
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki:
dr inż. Andrzej Chmielewski
Prodziekan ds. Promocji i Współpracy:
dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB
 • Absolwent - osoba, której jakoś udało się przeżyć na uczelni, a nawet dostać pisemne tego potwierdzenie i tajemniczy tytuł mgr/inż.
 • Absolutorium - legendarny stan, kiedy to student ma zaliczone wszystkie przedmioty i może stanąć do walki o tytuł
 • Akademik - miejsce noclegu i dobrych imprez
 • Akadera - lokalna rozgłośnia radiowa, bezcenne źródło dobrej muzyki i informacji o zbliżających się imprezach
 • Asystent - ktoś, na kogo prowadzący może zwalić winę za nudne zajęcia, jedno ze stanowisk nauczycieli akademickich
 • Aula - miejsce spotkań i pogawędek studentów i słuchania wykładów
 • CEZ - Centrum Edukacji Zdalnej, brzmi egzotycznie, ale przywykniesz
 • Ćwiczenia - np. bieganie; na uczelni rozpowszechniona szczególna odmiana biegu z indeksem nasilające się z nadchodzącym końcem każdego semestru; albo forma zajęć
 • Doktor - kiedy czujemy się kiepsko idziemy do niego po dobrą radę, doktorzy uczelniani radzą zwykle, by zacząć się uczyć
 • Dziekan - Szef Wydziału
 • Dziekanat - ❤ Wydziału, Panie, które zawsze wiedzą, co się dzieje przed ich drzwiami
 • Dyplomant - Ciężko powiedzieć, brzmi jak nazwa napoju wyskokowego, jednak stawiam, że to student, który stara się o otrzymanie dyplomu
 • Egzamin dyplomowy - 15 minut wstydu, a tytuł na całe życie, po nim to już tylko robota
 • Eduroam - coś jak kafejka internetowa tylko za darmo
 • Inauguracja - sezon klubowy uważamy za otwarty
 • Indeks - dawniej dzienniczek ocen studenta, przeszedł do lamusa po wynalezieniu USOSa
 • Juwenalia - impreza, której nie da się opisać
 • Katedra - dowód dobytku kulturowego, podwyższenie pod tablicą lub inaczej część wydziału
 • Kolokwium - coś jak klasówka tylko ranga wyższa
 • Kwadrans akademicki - jak minie to zamiast na zajęcia idziesz na piwo (tradycja mówi: zegar wybił pełną godzinę, masz 15 min. aby z Akademika zdążyć na zajęcia)
 • Laboratorium - miejsce eksperymentów
 • Lektor - osoba przydatna przy oglądaniu filmu bez napisów lub ucząca czytać napisy
 • Lektorat - nauka języka obcego
 • Magister - część Twojego tytułu lub cały tytuł po ukończeniu studiów II stopnia
 • Opiekun roku - ktoś mało znany, ale zawsze możesz go spróbować poszukać i popłakać w rękaw
 • Prodziekan - prawa ręka Szefa Wydziału
 • Prorektor - prawa ręka Szefa Wszystkich Szefów
 • Profesor - stanowisko lub tytuł, ale gościa/gościówy z habem, nie tytułuj tak kogo popadnie
 • Przedmiot obieralny/wybieralny - wybierz sobie, czego chcesz się uczyć
 • Punkty ECTS - coś jak noty w skokach narciarskich
 • Jego Magnificencja Rektor - Szef Wszystkich Szefów
 • Rektorat - miejsce pracy Rektora
 • Rok akademicki - o miesiąc krótszy niż szkolny
 • Samorząd studencki - ludzie do zadań specjalnych
 • Semestr - półroczna zabawa z odpoczynkiem na naukę
 • Seminarium - zajęcia, na których opowiadasz kolegom o swojej pracy dyplomowej
 • Studium - W-Fu lub Języków Obcych
 • Stypendium - dodatkowa kasa
 • System USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) - wszystkie dane o Twoich ocenach, widzisz je Ty, Prowadzący zajęcia i Panie z Dziekanatu
 • Wejściówka - 5 minut intensywnego myślenia o tym, co napisał kolega
 • Wpis - w skrócie ocena+autograf, relikt przeszłości odkąd wycofano indeksy
 • Wydział - część uczelni
 • Wykład - pogłębianie wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówek
 • Zaliczenie - pokazanie prowadzącemu, że ma się niewykorzystany potencjał

Analiza Matematyczna

Zabawa polega na tym, że jest wiele zasad i trików pozwalających na obliczenie wyniku zadania bez danych na samym początku. Poza tym radzimy zaprzyjaźnić się z całkami, granicami, pochodnymi i innymi równie ciekawymi zagadnieniami. Radzimy uczyć się od początku systematycznie, gdyż na egzaminie jest co robić.

Algebra liniowa z geometrią analityczną

Przedmiot, na którym wykonuje się bardzo dużą liczbę obliczeń. Jest sporo wzorów i jeszcze więcej przeliczonych macierzy. Wiedza, jaką otrzymacie na wykładzie w praktyce zastosujecie na ćwiczeniach. Przedmiot prowadzony przez ulubieńca studentów.

Logika dla informatyków

Relacje, hipotezy, prawdopodobieństwa i zbiory to tylko niektóre przyjemności na tym przedmiocie.

Matematyka dyskretna

Grafy i drzewa, jak również metody przeszukiwań i jak na matematykę przystało sporo wzorów i twierdzeń. Przedmiot jest wstępem do Algorytmów i Struktur Danych.

Podstawy programowania

Jak sama nazwa wskazuje jest to wstęp do programowania. Zaczynamy od języka C. Nie trzeba umieć nic na początku, gdyż dowiecie się tu wszystkiego, co trzeba umieć. Radzimy jednak przykładać się do nauki, ponieważ to bardzo ułatwia studiowanie na dalszych semestrach.

Język obcy

Wybór jest spory i to już kwestia indywidualna, kto czego będzie się chciał uczyć. Najważniejsze jest to, żeby zaliczyć 5 semestrów i zdać egzamin.

Wychowanie fizyczne

Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć.

Wprowadzenie do informatyki

Przedmiot, na którym poznacie różne rodzaje systemów takich jak: dwójkowy, ósemkowy itd. Jak również jak je zamieniać i do czego służą. Przedmiot bardzo ciekawy i przyjemny do zaliczenia.

Metody probabilistyczne i statystyka

Jak sama nazwa mówi przedmiot polega na obliczaniu różnego rodzaju prawdopodobieństw, analizie rozkładów, stawianiu odpowiednich hipotez itd. Radzimy uczyć się od początku.

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Odwiecznym problemem studentów na tym przedmiocie są kable, druty, druciki, które przysparzają dużo trudności podczas budowy układów. Radzimy się sporo uczyć, gdyż egzamin jest trudny do zaliczenia.

Technika cyfrowa

Przedmiot czysto informatyczny tzn. projektujemy układ od samego początku używając do tego różnego rodzaju bramek logicznych a później go sprawdzamy symulując dany układ na komputerach. Mała rada, jeśli ktoś będzie się przykładał do budowy tych układów nie będzie miał problemów z zaliczeniem.

Programowanie obiektowe

Rozwinięta wersja podstaw programowania. Nauczycie się tu programowania obiektowego w językach C++; C#; Java. Egzamin ciężki do zaliczenia, więc trzeba się uczyć.

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

II piętro Silent Zone

Kampus