Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zapraszamy szkoły do skorzystania ze stałej oferty wykładów, w przypadku zainteresowania wybranym tematem prosimy o e-mail z podaniem: klasy, szkoły i kontaktu do nauczyciela, preferowaną datą wykładu. Preferowane terminy: piątki godz. 12-14.

 

 

Matematyka

 

W krainie nierówności, dr Jan Popiołek ()

"W krainie nierówności" dotyczy wybranych nierówności dla średnich podstawowych (arytmetyczna, geometryczna, ...), nierówności modułowych, algebraicznych, trygonometrycznych i geometrycznych. Można go wygłosić dla klas I-III Liceum, gdyż potrzebna jest tylko znajomość wartości bezwzględnej, kilku wzorów trygonometrycznych oraz umiejętność rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych.

 

Zadania konstrukcyjne w geometrii, dr Jan Popiołek ()

"Zadania konstrukcyjne w geometrii" dotyczy wybranych konstrukcji trójkątów, czworokątów i okręgów przy użyciu cyrkla i linijki . Można go wygłosić dla klas I-III Gimnazjum lub I-III Liceum. Potrzebne są tylko: cyrkiel, linijka (ewentualnie coś prostego do rysowania linii), ołówek, gumka, kolorowe pisaki.

 

Niezwykłe liczby Fibonacciego, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB ()

Przedstawię ciąg Fibonacciego, jego definicję rekurencyjną i wzór ogólny. Przedstawię dowód, iż granica ilorazu kolejnych liczb w ciągu Fibonacciego dąży do złotej liczby. Podam i zilustruję kilka wybranych własności liczb Fibonacciego. Wykład trwa 45min.

Matematyka z programem C.A.R., dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB ()

Warsztaty dotyczą prezentacji bezpłatnego programu komputerowego wspomagającego naukę geometrii w szkole, tzw. Cyrkiel i Linijka. Ale wszystkie operacje są wykonywane w specjalnym oknie pracy. Omawiam wybrane konstrukcje geometryczne. Opowiadam co to jest konstrukcja dynamiczna na przykładzie kardioidy. Wszystkie działania uczniowie realizują na komputerach w laboratorium Wydziału Informatyki lub w szkole po uzgodnieniu instalacji, która nie jest trudna. Czas trwania warsztatu i ewentualne powtórzenia do uzgodnienia z zainteresowaną instytucją.

 

Fraktalny świat, dr Ewa Girejko, dr Marzena Filipowicz-Chomko (, )

Podczas wykładu zostanie podjęta próba odpowiedzi na niełatwe pytanie: "co to jest fraktal"? Uczestnicy poznają głównych twórców geometrii fraktalnej, dowiedzą się, w jaki sposób można skonstruować niektóre fraktale oraz gdzie te niezwykłe obiekty mają zastosowanie. Ponadto, każdy chętny będzie mógł zmierzyć się z puzzlami fraktalnymi. Wykład trwa 45 min.

 

Złota liczba, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB ()

Po wprowadzeniu teoretycznym na temat złotego podziału odcinka i proporcji ciągłej, zaprezentuję przykłady zastosowań złotej proporcji w sztuce i przyrodzie. Zwrócę uwagę, gdzie kryje się złota liczba na obrazach mistrzów malarstwa. Przeprowadzone zostaną też pomiary i obliczenia w poszukiwaniu złotej proporcji w budowie postaci ludzkiej. Wykład wraz z warsztatem może trwać 45min lub 90min w zależności od ustaleń ze szkołą.

 

Paradoksy i sofizmaty matematyczne, dr inż. Krzysztof Piekarski

Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na występowanie pewnych paradoksów w matematyce. Przedstawione zostaną także wybrane sofizmaty algebraiczne i geometryczne, tzn. niezupełnie poprawne rozumowania, które prowadzą do zaskakujących wniosków.

 

dr Małgorzata Wyrwas, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, dr inż. Piekarski, ( , )

Warsztaty rozpoczynają się od wprowadzenia przestrzennego układu współrzędnych. W czasie warsztatów pokażemy, że za pomocą równań można przedstawiać powierzchnie o ciekawych kształtach, które mogą być inspiracją dla projektantów, grafików komputerowych, architektów. Odpowiednio przygotowane stanowiska komputerowe pozwolą na własne eksperymenty w tym zakresie. Uczniowie będą mogli tworzyć własne powierzchnie w programie Surfer poprzez modyfikację równań dostępnych w programie oraz przez wpisywanie własnych równań. Warsztaty trwają 45 min. Wszystkie działania uczniowie realizują na komputerach w laboratorium Wydziału Informatyki lub w szkole po uzgodnieniu instalacji, która nie jest trudna.

Matematyczne sztuczki karciane, dr Małgorzata Wyrwas ()

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z matematycznym podłożem sztuczek karcianych. Wyjaśnione zostaną sekrety matematyczne w prezentowanych sztuczkach. Pokażemy, że nawet proste działania matematyczne jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie mogą zawierać magię poprzez właściwą prezentację. Warsztaty trwają 45 minut.

 
 

Gotyckie Maswerki, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB ()

Warsztaty dotyczą zastosowana konstrukcji geometrycznych w architekturze z użyciem tzw, ostrołuków czy wieloliści. Zasady konstrukcji omówione są w książce "Geometria maswerków gotyckich", W. Guzicki. Więcej np. na stronie http://www.sem.edu.pl/index.php?module=page&slug=dzialalnosc-sem-publikacje-gotyckie-maswerki.

Czas trwania warsztatu może wynosić 45min., ewentualne powtórzenia do uzgodnienia z zainteresowaną instytucją. Warsztat ze wskazaniem dla uczniów gimnazjów, ale może zostać dostosowany dla klas 6-tych szkoły podstawowej a jako ciekawostka z zakresu popularyzacji matematyki również dla klas licealnych.

 

Matematyka z klockami Lego dr Ewa Girejko (), dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB ()

Proponujemy warsztaty dla dzieci z klas 1-3 lub 4-6 szkoły podstawowej, niezależnie, dotyczące prezentacji wybranych pojęć matematycznych za pomocą klocków Lego. Dla dzieci młodszych proponujemy karty pracy zawierające dzieci kilka zadań związanych z matematyką i klockami Lego: uzupełnij ciągi, uzupełnij wynik, dokończ symetryczny obrazek, zbuduj flagę Danii. Dzieci zazwyczaj są bardzo zaintrygowane i zachwycone połączeniem aktywności matematycznej i zabawy. W klasach starszych przedstawiamy jak ilustrować klockami Lego działania na ułamkach, szacować miarę obiektów. Czas trwania warsztatu i ewentualne powtórzenia do uzgodnienia z zainteresowaną instytucją.

 

Warsztaty z gier logicznych, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB (), dr Ewa Girejko (), dr Małgorzata Wyrwas ()

Proponujemy gamę podstawowych gier matematyczno-logicznych: mankala, pentago, go, copolymer, SET, itp. Uczestnicy mogą nauczyć się grać, stoczyć walkę i ją powtórzyć. Zapewniamy instrukcje do gier i posiadamy wyposażenie – plansze i pionki do gier. Warsztaty mogą być realizowane dla osób w wieku powyżej 5 lat, bez ograniczenia górnego. Czas trwania warsztatu i ewentualne powtórzenia do uzgodnienia z zainteresowaną instytucją.

 

Enigma, dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB,

Co warto wiedzieć o Enigmie -- niemieckiej maszynie szyfrującej z czasów Drugiej Wojny Światowej.

 

Archimedes, dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB,

Krótka opowieść o Archimedesie i jego matematycznych odkryciach.

 

O ciągach inaczej, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB,

Wykład o wybranych wzorach i zastosowaniach ciągów liczbowych, aż po równania dynamiczne.

 

Liczby zespolone, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz,

Powiem co to są liczby zespolone, jakie operacje można na nich wykonywać i jak wiążą się z liczbami rzeczywistymi. Powiem jak rozwiązać równanie kwadratowe, które nie ma rozwiązań rzeczywistych i do czego to może się przydać. Opowiem jak powstaje zbiór Mandelbrota i jak się to wiąże z liczbami zespolonymi. Słuchacze powinni mieć podstawową wiedzę na temat równań kwadratowych i funkcji kwadratowej (dla zmiennej rzeczywistej). Czas trwania wykładu: 45min.

 

Kopernik zauważył, ale nie umiał dowieść; wy już potraficie …, dr hab. Wiktor Dańko,

Jeżeli okrąg o promieniu r toczy się po okręgu o promieniu 2r (wewnątrz), to środek mniejszego porusza się po ustalonej średnicy większego.

 

Paradoks urodzin, dr hab. Wiktor Dańko,

Znany, z rachunku prawdopodobieństwa, fakt jest prezentowany w realiach liczebności klas w szkole.

 

Kości Efrona (rachunek prawdopodobieństwa), dr hab. Wiktor Dańko,

Znany, zaskakujący przykład braku możliwości wyboru elementu maksymalnego (pomimo, że relacja porównywania jakości elementów wydaje się być relacją porządku).

 

Zagadnienie optymalnego wyboru (rachunek prawdopodobieństwa), dr hab. Wiktor Dańko,

Klasyczny problem prezentowany w terminach wyboru możliwie najlepszego obiektu (z kilku, kolejno demonstrowanych), przy założeniu braku możliwości cofania wyboru.

 

Mechanizm „dziedziczenia biedy”, dr hab. Wiktor Dańko,

Interpretacja twierdzenia o malejącym prawdopodobieństwie remisów w dwuosobowej grze symetrycznej (wraz ze wzrostem długości gry).

 

Całki, różniczki, szereg Fouriera i fraktale – Czy da się tego posłuchać?, dr hab. inż. Sławomir Zieliński,

Do niecodziennej podroży po interesującym świecie matematyki zaprasza specjalista i zarazem pasjonat z zakresu przetwarzania dźwięku. W bogato ilustrowanym wykładzie można „na własne uszy” posłuchać, jak brzmią wybrane operacje matematyczne, takie jak na przykład całkowanie, różniczkowanie, rozwijanie w szereg Fouriera czy też skalowanie fraktali. Wykład jest wzbogacony przykładami zastosowań matematyki, między innymi do analizy i syntezy dźwięku lub nawet „automatycznego” komponowania muzyki.

Informatyka

 

"Wspomaganie podejmowanie decyzji w oparciu o modele diagnostyczne", dr hab. inż. Agnieszka Oniśko-Drużdżel ()

Wprowadzenie do graficznych modeli probabilistycznych, takich jak sieci bayesowskie, które używane są we wspomaganiu podejmowania decyzji. Wykład może być przeprowadzony w formie warsztatów, w sali komputerowej, w czasie których uczniowie bedą tworzyć proste modele (dostępne darmowe oprogramowanie).

 

SQL: język zapytań w systemach baz danych, dr hab. inż. Agnieszka Oniśko-Drużdżel ()

Wprowadzenie do języka SQL, który jest standardowym językiem używanym w serwerach bazodanowych takich jak ORACLE, Microsoft SQL Server, czy Postgresql. Ogromną zaletą języka jest jego uniwersalność. Wykład może być przeprowadzony w formie warsztatów, w sali komputerowej, w czasie których uczniowie bedą formułować proste polecenia języka SQL.

 

Szukanie igły w stogu siana - wyszukiwanie informacji w internecie, dr inż. Urszula Kużelewska ()

Podczas wykładu dowiecie się, jak działają wyszukiwarki internetowe: w jaki sposób z miliardów stron internetowych tworzona jest lista wyników na wpisane przed chwilą zapytanie, a także, jak efektywnie liczone jest podobieństwo pomiędzy dokumentami tekstowymi.

 

Rekomendowane dla Ciebie - personalizacja w serwisach internetowych , dr inż. Urszula Kużelewska ()

Systemy rekomendacji stają się coraz bardziej popularne, ale też coraz bardziej potrzebne, aby pomiędzy ogromną ilością zasobów serwisów internetowych, dotrzeć do tego, który nas najbardziej interesuje. Wykład będzie odpowiedzią na pytanie: w jaki sposób takie systemy określają gust oraz zainteresowania użytkowników internetu.

 

Podstawy programowania w języku C, mgr inż. Paweł Zabielski,

Zajęcia przedstawiające pierwsze kroki w świecie programowania na przykładzie języka strukturalnego C.

 

Programowanie obiektowe, , mgr inż. Paweł Zabielski,

Zajęcia przedstawiające najważniejsze aspekty związane z programowaniem obiektowym.

 

Tworzenie aplikacji desktopowych w technologii WPF, mgr inż. Paweł Zabielski,

Zajęcia przedstawiające jak w prosty sposób stworzyć aplikację okienkową.

 

Tworzenie aplikacji internetowych w technologii ASP.NET MVC, mgr inż. Paweł Zabielski,

Zajęcia przedstawiające jak szybko stworzyć aplikację internetową z odpowiednio rozdzielonymi warstwami.

 

Tworzenie aplikacji mobilnych w języku C#, mgr inż. Paweł Zabielski,

Zajęcia przedstawiające jak programować w C#.

 

Testowanie aplikacji, mgr inż. Paweł Zabielski,

Wykład przedstawiające problemy i realia związane z testowaniem każdej aplikacji.

 

Poprawność i złożoność algorytmów, dr hab. Wiktor Dańko,

Na przykładzie wyznaczania największego wspólnego dzielnika liczb całkowitych omawiane są pojęcia poprawności i złożoności algorytmów.

 

Strategia budowy algorytmów „dziel i zwyciężaj”, dr hab. Wiktor Dańko,

Na przykładach algorytmów sortowania tablicy ilustrowana jest tytułowa strategia projektowania algorytmów.

 

Typowe struktury danych, dr hab. Wiktor Dańko,

Na przykładach algorytmów sortowania omawiane są tablice, drzewa binarnych poszukiwań, kopce oraz 2-3 drzewa.

 

Algorytmy losowe, dr hab. Wiktor Dańko,

Na przykładzie dwuosobowej gry symetrycznej (przy różnych kapitałach początkowych), zapisanej w formie algorytmu probabilistycznego, zadajemy pytania o prawdopodobieństwo zakończenia gry (tzn. stopu algorytmu) .

 

Łańcuchy Markowa, dr hab. Wiktor Dańko,

Proste przykłady pochłaniających i ergodycznych łańcuchów Markowa; intuicje dotyczące prawdopodobieństw pochłonięcia oraz wektora stałego.

 

Dźwięk wokół nas, dr hab. inż. Sławomir Zieliński,

Do podróży po fascynującym świecie dźwięku dookólnego zaprasza specjalista i zarazem pasjonat z zakresu przetwarzania i percepcji sygnałów akustycznych. Podczas wykładu w przystępny sposób omówione będą podstawowe cechy dźwięku, zarówno od strony fizycznej jak i słuchowej. Następnie pokazane będą najważniejsze techniki rejestracji, odtwarzania i wirtualizacji dźwięku, ze szczególnym uwypukleniem technologii dźwięku przestrzennego (3D Audio). Na koniec zaproponowane będą pomysły na wykonanie własnych eksperymentów z dźwiękiem przestrzennym. Wykład będzie bogato ilustrowany specjalnie dobranymi przykładami dźwiękowymi.

 

Modulacja, kodowanie i przetwarzanie sygnałów w teleinformatyce, dr hab. inż. Sławomir Zieliński,

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół zawodowych branży informatycznej, teleinformatycznej, elektrycznej lub elektronicznej. Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących modulacji, kodowania i przetwarzania sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych systemów teleinformatycznych. Istotną cechą warsztatów jest ich interaktywny charakter połączony z pracą własną uczniów, ugruntowującą nabytą wiedzę (ćwiczenia). Warsztaty zakończą się komputerowym testem sprawdzającym stopień nabytej wiedzy.