Wydział Informatyki PB

Kierunek Informatyka (magisterskie)

Kierunek INFORMATYKA , studia II stopnia magisterskie, 3-semestralne, dla absolwentów studiów inżynierskich kierunków informatycznych (np. informatyka, informatyka i ekonometria), stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci studiów kierunku informatyka będą:

 • mieć ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów magisterskich na kierunku informatyka,
 • mieć przygotowanie do prowadzenia badań naukowych, będą znali i potrafili wykorzystywać metodologie badawcze używane w informatyce,
 • posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach,
 • umieć wydawać opinie, dotyczące zagadnień związanych z informatyką, na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • w stanie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów
 • posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w tym do pełnienia funkcji kierowniczych w zespołach projektowych i programistycznych,
 • znać zagadnienia skorelowane z zarządzaniem projektami informatycznymi oraz dobre praktyki w tym zakresie,
 • mieć utrwalone nawyki ustawicznego rozwoju zawodowego oraz być przygotowani do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Kwalifikacje szczegółowe absolwentów uzależnione są od specjalności, którą ukończyli.

Specjalności dostępne na studiach II stopnia

studia stacjonarne

Absolwenci specjalności Inteligentne Technologie Internetowe będą posiadali pogłębioną wiedzę z zakresu:

 • zaawansowanych metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz ich stosowania do trudnych obliczeniowo problemów,
 • metod eksploracji danych oraz ich zastosowania w odniesieniu do sieci WWW,
 • głębokiego uczenia maszynowego sieci neuronowych,
 • zarządzania sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi, usług przez nie wykorzystywanych oraz protokołów zarządzania sieciami,
 • mechanizmów zapewniających poufność transmitowanych danych,
 • technik tworzenia aplikacji sieciowych z zapleczem bazodanowym oraz najpopularniejszych typów baz danych,
 • kryptografii i jej historii, wykorzystywania kryptosystemów symetrycznych i asymetrycznych,
 • projektowania i wdrażania systemów IoT,
 • budowy bezpiecznych systemów komputerowych, źródeł zagrożeń cybernetycznych oraz rozwiązań i praktyk prowadzących do podniesienia stopnia bezpieczeństwa szeroko rozumianych systemów komputerowych.

Absolwenci specjalności Inżynieria Oprogramowania będą dysponowali teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat:

 • projektowania, implementowania i testowania różnorodnych systemów informatycznych, w tym internetowych i chmurowych,
 • budowy aplikacji biznesowych, rozproszonych i równoległych,
 • architektur oprogramowania i współczesnych procesów wytwórczych oprogramowania,
 • projektowania i korzystania z baz i hurtowni danych w zastosowaniach biznesowych,
 • wykorzystania technik eksploracji danych (m.in. danych finansowych i medycznych) oraz inteligencji obliczeniowej (w tym sztucznych sieci neuronowych i algorytmów ewolucyjnych) przy użyciu nowoczesnych narzędzi,
 • zaawansowanych aspektów najpopularniejszych systemów operacyjnych.

Absolwenci specjalności Biometria i Przetwarzanie Sygnałów będą posiadali wszechstronną wiedzę ukierunkowaną na tworzenie rozwiązań z wykorzystaniem często znajomości kilku dyscyplin informatycznych, w tym w szczególności z obszarów:

 • zastosowań biometrii,
 • projektowania i programowania zaawansowanych aplikacji internetowych, np. JavaScript, node.js, Angular i React,
 • projektowania aplikacji i interfejsów użytkownika wykorzystujących interaktywne sposoby komunikacji NUI (Natural User Interface), np. ekrany dotykowe, gesty, polecenia głosowe,
 • standardów i algorytmów grafiki komputerowej oraz metod wizualizacji (dwu- i trójwymiarowej) w systemach wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
 • projektowania i programowania aplikacji na urządzenia mobilne (telefony, tablety), ze szczególnym uwzględnieniem projektowania interfejsów GUI i wykorzystania bibliotek przetwarzania wideo, dźwięku i obrazu,
 • transmisji w sieciach komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), w tym strumieniowania mediów w czasie rzeczywistym,
 • inżynierii oprogramowania multimedialnego, m.in. gier z wykorzystaniem uznanych standardów i technologii, a także specjalizowanego sprzętu – akceleratorów graficznych i procesorów sygnałowych,
 • projektowania i obsługi systemów multimedialnych.

studia niestacjonarne

Absolwenci specjalności Systemy Inteligentne posiadają pogłębioną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • stosowania zaawansowanych metod sztucznej inteligencji do trudnych obliczeniowo problemów,
 • technik reprezentacji wiedzy oraz metod wnioskowania wykorzystywanych w systemach ekspertowych,
 • analizy i przetwarzania obrazów wraz z technikami przetwarzania wstępnego, segmentacji, ekstrakcji cech oraz klasyfikacji w celu rozpoznawania obiektów,
 • algorytmów weryfikacji i identyfikacji tożsamości człowieka oraz zastosowań systemów biometrycznych projektowania architektur i interfejsów modułów programowych,
 • rozpatrywania alternatywnych rozwiązań projektowych i uzasadniania wybranych decyzji projektowych,
 • testowania oprogramowania i narzędzi do automatycznego testowania,
 • systemów rozproszonych oraz zagadnień związanych z SOAP i RESTful web serwisami,
 • hurtowni danych, optymalizacji zapytań w praktyce, baz danych typu NoSQL oraz analizy danych w oparciu o modele sieci bayesowskich,
 • problematyki „Internet of Things” – Internetu Rzeczy: możliwości IoT, stosowane systemy oraz standardy,
 • doboru i stosowania metod i algorytmów do zadań eksploracji danych często spotykanych w praktyce,
 • aspektów obliczeniowych związanych z realizacją zadań eksploracji dużych zbiorów danych,
 • zastosowań wybranych metod i algorytmów wykrywania prawidłowości (wzorców) w dużych zbiorach danych,
 • eksploracji danych, w tym sieci WWW, oraz technik przechowywania danych pobranych z sieci WWW,
 • budowy aplikacji równoległych dla systemów ze wspólną pamięcią (OpenMP), z przesyłaniem komunikatów (MPI),
 • zrównoleglania wybranych algorytmów z wykorzystaniem procesorów graficznych GPU.

Kto może się rekrutować?

Absolwenci studiów inżynierskich z dyscypliny:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja (m.in. kierunki informatyka (PB) oraz informatyka i ekonometria (PB)),
 • matematyka (dyscyplina wiodąca) oraz informatyka techniczna i telekomunikacja (m.in. kierunek matematyka stosowana (PB)).

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Prodziekanem
ds. Studenckich i Kształcenia WIPB, dr. inż. Andrzejem Chmielewskim wi.ksztalcenie [at] pb.edu.pl.

Plany studiów – studia stacjonarne

Kierunek informatyka spec. Inteligentne Technologie Internetowe

Kierunek informatyka spec. Inżynieria Oprogramowania

Kierunek informatyka spec. Biometria i przetwarzanie sygnałów

Efekty uczenia – kierunek informatyka

Plany studiów – studia niestacjonarne

Kierunek informatyka spec. Systemy inteligentne

Efekty uczenia – kierunek informatyka
Zasady
Limit miejsc
Zarejestruj się

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.