Wydział Informatyki PB

Wykłady dla szkół

Matematyka

W krainie nierówności, dr Jan Popiołek, j.popiolek [at] pb.edu.pl

„W krainie nierówności” dotyczy wybranych nierówności dla średnich podstawowych (arytmetyczna, geometryczna, …), nierówności modułowych, algebraicznych, trygonometrycznych i geometrycznych. Można go wygłosić dla klas I-III Liceum, gdyż potrzebna jest tylko znajomość wartości bezwzględnej, kilku wzorów trygonometrycznych oraz umiejętność rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych.

Zadania konstrukcyjne w geometrii, dr Jan Popiołek, j.popiolek [at] pb.edu.pl

„Zadania konstrukcyjne w geometrii” dotyczy wybranych konstrukcji trójkątów, czworokątów i okręgów przy użyciu cyrkla i linijki . Można go wygłosić dla klas I-III Gimnazjum lub I-III Liceum. Potrzebne są tylko: cyrkiel, linijka (ewentualnie coś prostego do rysowania linii), ołówek, gumka, kolorowe pisaki.

Niezwykłe liczby Fibonacciego, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, d.mozyrska [at] pb.edu.pl

Przedstawię ciąg Fibonacciego, jego definicję rekurencyjną i wzór ogólny. Przedstawię dowód, iż granica ilorazu kolejnych liczb w ciągu Fibonacciego dąży do złotej liczby. Podam i zilustruję kilka wybranych własności liczb Fibonacciego. Wykład trwa 45min.

Matematyka z programem C.A.R., dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, d.mozyrska [at] pb.edu.pl

Warsztaty dotyczą prezentacji bezpłatnego programu komputerowego wspomagającego naukę geometrii w szkole, tzw. Cyrkiel i Linijka. Ale wszystkie operacje są wykonywane w specjalnym oknie pracy. Omawiam wybrane konstrukcje geometryczne. Opowiadam co to jest konstrukcja dynamiczna na przykładzie kardioidy. Wszystkie działania uczniowie realizują na komputerach w laboratorium Wydziału Informatyki lub w szkole po uzgodnieniu instalacji, która nie jest trudna. Czas trwania warsztatu i ewentualne powtórzenia do uzgodnienia z zainteresowaną instytucją.

Fraktalny świat, dr Ewa Girejko, dr Marzena Filipowicz-Chomko, m.filipowicz [at] pb.edu.pl, e.girejko [at] pb.edu.pl

Podczas wykładu zostanie podjęta próba odpowiedzi na niełatwe pytanie: „co to jest fraktal”? Uczestnicy poznają głównych twórców geometrii fraktalnej, dowiedzą się, w jaki sposób można skonstruować niektóre fraktale oraz gdzie te niezwykłe obiekty mają zastosowanie. Ponadto, każdy chętny będzie mógł zmierzyć się z puzzlami fraktalnymi. Wykład trwa 45 min.

Złota liczba, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, d.mozyrska [at] pb.edu.pl

Po wprowadzeniu teoretycznym na temat złotego podziału odcinka i proporcji ciągłej, zaprezentuję przykłady zastosowań złotej proporcji w sztuce i przyrodzie. Zwrócę uwagę, gdzie kryje się złota liczba na obrazach mistrzów malarstwa. Przeprowadzone zostaną też pomiary i obliczenia w poszukiwaniu złotej proporcji w budowie postaci ludzkiej. Wykład wraz z warsztatem może trwać 45min lub 90min w zależności od ustaleń ze szkołą.

Paradoksy i sofizmaty matematyczne, dr inż. Krzysztof Piekarski, k.piekarski [at] pb.edu.pl

Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na występowanie pewnych paradoksów w matematyce. Przedstawione zostaną także wybrane sofizmaty algebraiczne i geometryczne, tzn. niezupełnie poprawne rozumowania, które prowadzą do zaskakujących wniosków.

dr Małgorzata Wyrwas, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, dr inż. Piekarski, m.wyrwas [at] pb.edu.pl, d.mozyrska [at] pb.edu.pl, k.piekarski [at] pb.edu.pl

Warsztaty rozpoczynają się od wprowadzenia przestrzennego układu współrzędnych. W czasie warsztatów pokażemy, że za pomocą równań można przedstawiać powierzchnie o ciekawych kształtach, które mogą być inspiracją dla projektantów, grafików komputerowych, architektów. Odpowiednio przygotowane stanowiska komputerowe pozwolą na własne eksperymenty w tym zakresie. Uczniowie będą mogli tworzyć własne powierzchnie w programie Surfer poprzez modyfikację równań dostępnych w programie oraz przez wpisywanie własnych równań. Warsztaty trwają 45 min. Wszystkie działania uczniowie realizują na komputerach w laboratorium Wydziału Informatyki lub w szkole po uzgodnieniu instalacji, która nie jest trudna.

Matematyczne sztuczki karciane, dr Małgorzata Wyrwas, m.wyrwas [at] pb.edu.pl

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z matematycznym podłożem sztuczek karcianych. Wyjaśnione zostaną sekrety matematyczne w prezentowanych sztuczkach. Pokażemy, że nawet proste działania matematyczne jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie mogą zawierać magię poprzez właściwą prezentację. Warsztaty trwają 45 minut.

Gotyckie Maswerki, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, d.mozyrska [at] pb.edu.pl

Warsztaty dotyczą zastosowana konstrukcji geometrycznych w architekturze z użyciem tzw, ostrołuków czy wieloliści. Zasady konstrukcji omówione są w książce „Geometria maswerków gotyckich”, W. Guzicki. Więcej np. na stronie http://www.sem.edu.pl/index.php?module=page&slug=dzialalnosc-sem-publikacje-gotyckie-maswerki.

Czas trwania warsztatu może wynosić 45min., ewentualne powtórzenia do uzgodnienia z zainteresowaną instytucją. Warsztat ze wskazaniem dla uczniów gimnazjów, ale może zostać dostosowany dla klas 6-tych szkoły podstawowej a jako ciekawostka z zakresu popularyzacji matematyki również dla klas licealnych.

Matematyka z klockami Lego dr Ewa Girejko, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, e.girejko [at] pb.edu.pl, d.mozyrska [at] pb.edu.pl

Proponujemy warsztaty dla dzieci z klas 1-3 lub 4-6 szkoły podstawowej, niezależnie, dotyczące prezentacji wybranych pojęć matematycznych za pomocą klocków Lego. Dla dzieci młodszych proponujemy karty pracy zawierające dzieci kilka zadań związanych z matematyką i klockami Lego: uzupełnij ciągi, uzupełnij wynik, dokończ symetryczny obrazek, zbuduj flagę Danii. Dzieci zazwyczaj są bardzo zaintrygowane i zachwycone połączeniem aktywności matematycznej i zabawy. W klasach starszych przedstawiamy jak ilustrować klockami Lego działania na ułamkach, szacować miarę obiektów. Czas trwania warsztatu i ewentualne powtórzenia do uzgodnienia z zainteresowaną instytucją.

Warsztaty z gier logicznych, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, dr Ewa Girejko, dr Małgorzata Wyrwas, d.mozyrska [at] pb.edu.pl, e.girejko [at] pb.edu.pl, m.wyrwas [at] pb.edu.pl

Proponujemy gamę podstawowych gier matematyczno-logicznych: mankala, pentago, go, copolymer, SET, itp. Uczestnicy mogą nauczyć się grać, stoczyć walkę i ją powtórzyć. Zapewniamy instrukcje do gier i posiadamy wyposażenie – plansze i pionki do gier. Warsztaty mogą być realizowane dla osób w wieku powyżej 5 lat, bez ograniczenia górnego. Czas trwania warsztatu i ewentualne powtórzenia do uzgodnienia z zainteresowaną instytucją.

Enigma, dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB, c.baginski [at] pb.edu.pl

 

Co warto wiedzieć o Enigmie — niemieckiej maszynie szyfrującej z czasów Drugiej Wojny Światowej.

Archimedes, dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB, c.baginski [at] pb.edu.pl

Krótka opowieść o Archimedesie i jego matematycznych odkryciach.

O ciągach inaczej, dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB,  d.mozyrska [at] pb.edu.pl

Wykład o wybranych wzorach i zastosowaniach ciągów liczbowych, aż po równania dynamiczne.

Liczby zespolone, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz,  z.bartosiewicz [at] pb.edu.pl

Powiem co to są liczby zespolone, jakie operacje można na nich wykonywać i jak wiążą się z liczbami rzeczywistymi. Powiem jak rozwiązać równanie kwadratowe, które nie ma rozwiązań rzeczywistych i do czego to może się przydać. Opowiem jak powstaje zbiór Mandelbrota i jak się to wiąże z liczbami zespolonymi. Słuchacze powinni mieć podstawową wiedzę na temat równań kwadratowych i funkcji kwadratowej (dla zmiennej rzeczywistej). Czas trwania wykładu: 45min.

Całki, różniczki, szereg Fouriera i fraktale – Czy da się tego posłuchać?, dr hab. inż. Sławomir Zieliński,  s.ziellinski [at] pb.edu.pl

Do niecodziennej podroży po interesującym świecie matematyki zaprasza specjalista i zarazem pasjonat z zakresu przetwarzania dźwięku. W bogato ilustrowanym wykładzie można „na własne uszy” posłuchać, jak brzmią wybrane operacje matematyczne, takie jak na przykład całkowanie, różniczkowanie, rozwijanie w szereg Fouriera czy też skalowanie fraktali. Wykład jest wzbogacony przykładami zastosowań matematyki, między innymi do analizy i syntezy dźwięku lub nawet „automatycznego” komponowania muzyki.

Informatyka

„Wspomaganie podejmowanie decyzji w oparciu o modele diagnostyczne”, dr hab. inż. Agnieszka Oniśko-Drużdżel, a.onisko [at] pb.edu.pl

Wprowadzenie do graficznych modeli probabilistycznych, takich jak sieci bayesowskie, które używane są we wspomaganiu podejmowania decyzji. Wykład może być przeprowadzony w formie warsztatów, w sali komputerowej, w czasie których uczniowie bedą tworzyć proste modele (dostępne darmowe oprogramowanie).

 

SQL: język zapytań w systemach baz danych, dr hab. inż. Agnieszka Oniśko-Drużdżel, a.onisko [at] pb.edu.pl

Wprowadzenie do języka SQL, który jest standardowym językiem używanym w serwerach bazodanowych takich jak ORACLE, Microsoft SQL Server, czy Postgresql. Ogromną zaletą języka jest jego uniwersalność. Wykład może być przeprowadzony w formie warsztatów, w sali komputerowej, w czasie których uczniowie bedą formułować proste polecenia języka SQL.

Szukanie igły w stogu siana – wyszukiwanie informacji w internecie, dr inż. Urszula Kużelewska, u.kuzelewska [at] pb.edu.pl

Podczas wykładu dowiecie się, jak działają wyszukiwarki internetowe: w jaki sposób z miliardów stron internetowych tworzona jest lista wyników na wpisane przed chwilą zapytanie, a także, jak efektywnie liczone jest podobieństwo pomiędzy dokumentami tekstowymi.

Rekomendowane dla Ciebie – personalizacja w serwisach internetowych , dr inż. Urszula Kużelewska, u.kuzelewska [at] pb.edu.pl

Systemy rekomendacji stają się coraz bardziej popularne, ale też coraz bardziej potrzebne, aby pomiędzy ogromną ilością zasobów serwisów internetowych, dotrzeć do tego, który nas najbardziej interesuje. Wykład będzie odpowiedzią na pytanie: w jaki sposób takie systemy określają gust oraz zainteresowania użytkowników internetu.

Podstawy programowania w języku C, mgr inż. Paweł Zabielski,  p.zabielski [at] pb.edu.pl

Zajęcia przedstawiające pierwsze kroki w świecie programowania na przykładzie języka strukturalnego C.

Programowanie obiektowe, , mgr inż. Paweł Zabielski,  p.zabielski [at] pb.edu.pl

Zajęcia przedstawiające najważniejsze aspekty związane z programowaniem obiektowym.

Tworzenie aplikacji desktopowych w technologii WPF, mgr inż. Paweł Zabielski,  p.zabielski [at] pb.edu.pl

Zajęcia przedstawiające jak w prosty sposób stworzyć aplikację okienkową.

Tworzenie aplikacji internetowych w technologii ASP.NET MVC, mgr inż. Paweł Zabielski,  p.zabielski [at] pb.edu.pl

Zajęcia przedstawiające jak szybko stworzyć aplikację internetową z odpowiednio rozdzielonymi warstwami.

Tworzenie aplikacji mobilnych w języku C#, mgr inż. Paweł Zabielski,  p.zabielski [at] pb.edu.pl

Zajęcia przedstawiające jak programować w C#.

Testowanie aplikacji, mgr inż. Paweł Zabielski,  p.zabielski [at] pb.edu.pl

Wykład przedstawiające problemy i realia związane z testowaniem każdej aplikacji.

Cyberbezpieczeństwo – jak być bezpiecznym w sieci?, mgr inż. Maciej Szymkowski, m.szymkowski [at] pb.edu.pl

Omówienie jakie zagrożenia czyhają w sieci na użytkowników Internetu jak również wskazanie sposobów i metodyk zwiększania bezpieczeństwa oraz unikania ryzyka.

Jak rozpoznają nas smartfony?, mgr inż. Maciej Szymkowski, m.szymkowski [at] pb.edu.pl

Omówienie w jaki sposób działają algorytmy biometryczne oraz w jaki sposób są one implementowane w ramach smartfonów.

Komputerowe wspomaganie decyzji, dr hab. inż. Marek J. Drużdżel, m.druzdzel [at] pb.edu.pl

W wykładzie przedstawię elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii decyzji i ich zastosowania w komputerowych narzędziach do wspomagania decyzji.

Odkrywanie przyczynowości z danych, dr hab. inż. Marek J. Drużdżel, m.druzdzel [at] pb.edu.pl

Prawie wszystkie dyscypliny naukowe koncentrują się na odkryciu związków przyczynowo skutkowych. Najpopularniejszym narzędziem do odkrycia takich związków są eksperymenty naukowe, w których to badamy czy manipulacja tzw. zmiennymi niezależnymi prowadzi do zmian w zmiennych zależnych. Eksperymenty naukowe są jednak kosztowne. W wykładzie przedstawię metody przy użyciu których jesteśmy czasami zdolni do odkrycia zależności przyczynowych z danych, unikając eksperymentów.

Dźwięk wokół nas, dr hab. inż. Sławomir Zieliński,  s.zielinski [at] pb.edu.pl

Do podróży po fascynującym świecie dźwięku dookólnego zaprasza specjalista i zarazem pasjonat z zakresu przetwarzania i percepcji sygnałów akustycznych. Podczas wykładu w przystępny sposób omówione będą podstawowe cechy dźwięku, zarówno od strony fizycznej jak i słuchowej. Następnie pokazane będą najważniejsze techniki rejestracji, odtwarzania i wirtualizacji dźwięku, ze szczególnym uwypukleniem technologii dźwięku przestrzennego (3D Audio). Na koniec zaproponowane będą pomysły na wykonanie własnych eksperymentów z dźwiękiem przestrzennym. Wykład będzie bogato ilustrowany specjalnie dobranymi przykładami dźwiękowymi.

Modulacja, kodowanie i przetwarzanie sygnałów w teleinformatyce, dr hab. inż. Sławomir Zieliński, p.zielinski [at] pb.edu.pl

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół zawodowych branży informatycznej, teleinformatycznej, elektrycznej lub elektronicznej. Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących modulacji, kodowania i przetwarzania sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych systemów teleinformatycznych. Istotną cechą warsztatów jest ich interaktywny charakter połączony z pracą własną uczniów, ugruntowującą nabytą wiedzę (ćwiczenia). Warsztaty zakończą się komputerowym testem sprawdzającym stopień nabytej wiedzy.

Proste i efektywne algorytmy grafowe (45min), (klasa I, II, III LO), dr inż. Anna Borowska, a.borowska [at] pb.edu.pl

Grafy (składające się ze zbioru wierzchołków V i zbioru krawędzi E) wykorzystuje się do reprezentowania różnorodnych obiektów w realnym świecie w celu usprawnienia rozwiązań różnych problemów na tych obiektach (np. sieć dróg z wierzchołkami reprezentującymi skrzyżowania i krawędziami oznaczającymi ulice, grafy sieci komputerowych pozwalające na stworzenie oprogramowania usprawniającego trasowanie w Internecie, modele cząsteczek związków chemicznych). Wykład przybliża pojęcie grafu i jego komputerowe reprezentacje oraz pokazuje proste i efektywne algorytmy grafowe oparte na przeglądaniu grafu w głąb: przeglądanie grafu, spójność grafu, drzewa rozpinające, sortowanie topologiczne, silnie spójne składowe, wyszukiwanie cykli w grafie, znajdowanie cyklu Eulera.

Maksymalny przepływ w sieciach – bardzo prosto wyjaśniony” (45min), (klasa I, II, III LO), dr inż. Anna Borowska, a.borowska [at] pb.edu.pl

Grafy ważone są wykorzystywane m.in. do analizowania przepływu pewnych danych pomiędzy ustalonymi węzłami. Może to być przepływ cieczy, towarów, ludności, pojazdów. Sieć przepływową definiujemy jako graf skierowany o nieujemnych wagach (przepustowościach) krawędzi, zawierający dwa wyróżnione wierzchołki: źródło i ujście. Wyznaczenie maksymalnego przepływu w sieci oznacza oszacowanie jaką ilość danych jesteśmy w stanie przesłać ze źródła do ujścia przez zadaną sieć. Sieci przepływowe mogą być używane do modelowania przepływu cieczy w rurociągach, części na liniach montażowych, prądu w sieciach elektrycznych, informacji w sieciach komunikacyjnych, itp.
Wykład jest tak przygotowany, by uczniowie mogli pod koniec zajęć samodzielnie wykonać ostatnie iteracje algorytmu maksymalnego przepływu w sieciach.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.