Agnieszka Aleksiejczuk

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Posiada bogate doświadczenie z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i wdrażania funduszy unijnych. W latach 2005-2009 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu. Od listopada 2009 jest Dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2011 – 2012 pełniła...

Read More

dr inż. Krzysztof Bielawski

Absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku Informatyka, oraz Ecole Superieure Du Commerce Exterieur, Paris, South Bank University, London, studiów Diploma in Business Administration. Od 1997 pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. W 2002 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej. W...

Read More

Mariusz Feszler

Mariusz Feszler – absolwent KUL, studiów podyplomowych zarządzania oraz studiów podyplomowych technologie internetowe Politechniki Białostockiej, studiów podyplomowych Public Relations IFIS PAN i UW. Od 2003 roku zajmuje się problematyką Biuletynu Informacji Publicznej, współtwórca portalu Internetowego Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia oraz internetowego serwisu...

Read More

Robert Kursa

Kierownik Referatu Wdrażania Elektronicznych Usług dla Ludności, Departament Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Koordynator projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Read More

Mariusz Madejczyk

Mariusz Madejczyk

Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Wojewody Podlaskiego ds. Informatyzacji oraz Dyrektora Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. W latach 1994–1998 pracował w białostockiej firmie Merinosoft jako kierownik działu szkoleń. Od r. 1998 zastępca dyrektora, a od...

Read More

dr inż. Małgorzata Krętowska

dr inż. Małgorzata Krętowska

Małgorzata Krętowska ukończyła studia magisterskie na specjalności „Projektowanie systemów informatycznych” w 1996 roku. Po studiach została asystentem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, łącząc na początku pracę naukowo-dydaktyczną z pracą zawodową w firmie na stanowisku programisty. W roku 2002 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w...

Read More

dr inż. Mirosław Omieljanowicz

dr inż. Mirosław Omieljanowicz

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechnik Warszawskiej. Od 1990 roku pracownik Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. doktorat w dyscyplinie informatyka. Główne obszary zainteresowania: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, bezprzewodowe sieci komputerowe, transmisje multimedialne w sieciach komputerowych. Od 1999 związany z Microsoft IT Academy oraz od 2001 z Akademią Sieci...

Read More

Magdalena Sawicka

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W latach 2000-2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku. W latach 2008-2010 pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody...

Read More

dr Oskar Świda

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki, programista i analityk systemowy. Jego zainteresowania skupiają się wokół sieci komputerowych postrzeganych jako rozproszona platforma aplikacyjna i obejmują: technologie transmisyjne, modele aplikacji/usług sieciowych oraz narzędzia do ich wytwarzania, metody zabezpieczania systemów sieciowych a także pozatechniczne...

Read More

dr inż. Paweł Tadejko

dr inż. Paweł Tadejko

Doświadczenie praktyczne zdobył w firmie Sygnity (dawniej ComputreLand). Na początku w zakresie analizy i projektowania dużych systemów ICT, tworzonych jako dedykowane rozwiązania pod konkretne zamówienie klientów administracji centralnej i samorządowej, później jako architekt. Prowadzi zajęcia związane z projektowaniem i implementacją aplikacji internetowych – w tym w...

Read More