dr inż. Mirosław Omieljanowicz

dr inż. Mirosław Omieljanowicz

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechnik Warszawskiej. Od 1990 roku pracownik Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. doktorat w dyscyplinie informatyka. Główne obszary zainteresowania: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, bezprzewodowe sieci komputerowe, transmisje multimedialne w sieciach komputerowych. Od 1999 związany z Microsoft IT Academy oraz od 2001 z Akademią Sieci Komputerowych Cisco. Posiadane certyfikaty przemysłowe: Cisco Certificate Network Associate, Cisco Certified Academy Instructor, Microsoft Certified Professional System Engineer, PRINCE2 FOUNDATION.

W latach 2006-2007 kierownik zespołu Menadżera Projektu Z/2.20/I/1.5/9/05 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwie Podlaskim” (I etap budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podlaskim). Szef zespołu eksperckiego w obszarze „Sieci teleinformatyczne” w projekcie e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego.