Plan studiów

Plan studiów „UX Design i Analityka internetowa” obejmuje prawie 200 godzin zajęć, prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i pracowni komputerowych. Zakres tematów dotyczy następujących zagadnień:

I SEMESTR

Blok: Wprowadzenie do analityki i UX

Wstęp do analityki internetowej (wykład/pracownia: 6h/0h)
Wprowadzenie do User Experience (wykład/pracownia: 6h/0h)
Zarządzanie projektami i analiza wymagań biznesowych (wykład/pracownia: 4h/4h)

Blok: Projektowanie User Experience

Strategia projektowania produktów cyfrowych (wykład/pracownia: 8h/8h)
Projektowanie User Experience – Badania potrzeb (wykład/pracownia: 6h/6h)
Modelowanie procesów i szkicowanie rozwiązań (wykład/pracownia: 8h/8h)
Prototypowanie produktu WEB i Mobile 1 (wykład/pracownia: 8h/10h)

Blok: Analityka internetowa i optymalizacja

Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics (wykład/pracownia: 6h/12h)
Wdrażanie analityki webowej przy użyciu Google Tag Manager (wykład/pracownia: 4h/4h)
Optymalizacja współczynnika konwersji w serwisach internetowych (wykład/pracownia: 4h/4h)
Raportowanie i wizualizacja danych (wykład/pracownia: 2h/4h)

II SEMESTR

Blok: Projektowanie User Experience

Prototypowanie produktu WEB i Mobile 2 (wykład/pracownia: 8h/10h)
Projektowanie User Experience – Badania użyteczności (wykład/pracownia: 6h/6h)

Blok: Biznes, technologie i ich wykorzystanie

Technologie internetowe i standardy WWW (wykład/pracownia: 8h/0h)
Web Design i jego rola w projektowaniu User Experience  (wykład/pracownia: 16h/16h)
Problemy biznesowe UX i ich rozwiązania – Wykłady zamawiane (wykład/pracownia: 16h/16h)
Projekt zaliczeniowy UX – Mentoring w ramach projektów (wykład/pracownia: 0h/30h)

Krótka charakterystyka wybranych przedmiotów

I Semestr

Blok: Wprowadzenie do analityki i UX

Wstęp do analityki internetowej (wykład/pracownia: 6h/0h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z analityką w obrębie serwisów internetowych. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z działaniem serwisów internetowych, ustalaniem i mierzeniem celów biznesowych. Podstawowe zagadnienia związane z serwisami internetowymi i analityką webową.

Wprowadzenie do User Experience (wykład/pracownia: 4h/0h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z pojęciem user experience i pojęciami pokrewnymi. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z elementami składowymi projektowania User Experience w kontekście tworzenia serwisów internetowych.

Zarządzanie projektami i analiza wymagań biznesowych (wykład/pracownia: 4h/4h)

Blok: Analityka internetowa i optymalizacja

Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics (wykład/pracownia: 6h/12h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami analityki w obrębie serwisów internetowych. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z obsługą narzędzia Google Analytics, interpretowania danych z raportów Google Analytics, wyciąganiem wniosków na podstawie danych oraz tworzeniem raportów.

Wdrażanie analityki webowej przy użyciu Google Tag Manager (wykład/pracownia: 4h/4h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wdrażaniem zaawansowanych mechanizmów analityki webowej. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z obsługą narzędzia Google Tag Manager oraz zrozumieniem mechanizmu warstwy danych.

Optymalizacja współczynnika konwersji w serwisach internetowych (wykład/pracownia: 4h/4h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z optymalizacją konwersji w serwisach internetowych. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z optymalizacją serwisów oraz zachodzących w nich procesów, a także na opanowanie umiejętności tworzenia testów A/B w narzędziach Google Analytics oraz Google Optimize.

Raportowanie i wizualizacja danych (wykład/pracownia: 2h/4h)

Blok: Projektowanie User Experience

Strategia projektowania produktów cyfrowych (wykład/pracownia: 8h/8h)

Celem przedmiotu Strategia User Experience jest zapoznanie słuchaczy z metodami i modelami pozwalającymi na stworzenie strategii i koncepcji dla unikalnych produktów cyfrowych, które będą odpowiadały na potrzeby użytkowników.

Modelowanie procesów i szkicowanie rozwiązań (wykład/pracownia: 8h/8h)

Celem przedmiotu jest tworzenie scenariuszy „user flows” – Szkicowanie rozwiązań – tworzenie architektury informacji – struktura produkty – architektura informacji – nawigacja, funkcje, kontent – użyteczność i dostępność – paper prototyping

Prototypowanie produktu WEB i Mobile 1 (wykład/pracownia: 8h/10h)

Celem przedmiotu jest nauka projektowania makiet klikalnych produktów mobile i web wraz z odzwierciedleniem interakcji i funkcji. Dodatkowo słuchacze naucza się obsługi jednego z wiodących narzędzi do projektowania  – UXPin, oraz poznają w jaki sposób należy sporządzić dokumentację projektową z zakresu UX.

Badania w projektowaniu User Experience (wykład/pracownia: 12h/12h)

Głównym celem jest podkreślenie roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktu interaktywnego. Na zajęciach teoretycznych i praktycznych zostanie przedstawione 13 głównych metod badawczych wraz z wskazaniem plusów i minusów każdej metody.

II Semestr

Blok: Projektowanie User Experience

Prototypowanie produktu WEB i Mobile 2 (wykład/pracownia: 8h/10h)

Badania w projektowaniu User Experience (wykład/pracownia: 12h/12h)

Głównym celem jest podkreślenie roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktu interaktywnego. Na zajęciach teoretycznych i praktycznych zostanie przedstawione 13 głównych metod badawczych wraz z wskazaniem plusów i minusów każdej metody.

Blok: Biznes, technologie i ich wykorzystanie

Technologie internetowe i standardy WWW (wykład/pracownia: 8h/0h)
Web Design i jego rola w projektowaniu User Experience (wykład/pracownia: 16h/16h)
Problemy biznesowe i rozwiązania – Wykłady zamawiane (wykład/pracownia: 16h/0h)
Projekt zaliczeniowy – Mentoring w ramach projektów (wykład/pracownia: 0h/30h)