Wydział Informatyki PB

Lista pracowników

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.adamski@pb.edu.pl
Telefon:  
Pokój: A218 (235)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Studiował na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, gdzie obronił też pracę doktorską w 2010 roku. Jego zainteresowania naukowe są głównie związanie z przetwarzaniem i rozpoznawaniem cech biometrycznych. Interesuję się również technologiami tworzenia oprogramowania. Posiada doświadczenie w projektowaniu i implementacji złożonych aplikacji zdobyte w projektach komercyjnych i badawczych.
Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: c.baginski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 97 59
Pokój: A122 (142)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Czesław Bagiński studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim (Filia w Białymstoku). Stopień naukowy doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej, na podstawie rozprawy „O pewnych własnościach zbiorów elementów jednakowego rzędu w grupach skończonych”. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2005 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy „Modularne algebry grupowe”. Czesław Bagiński pracuje w Politechnice Białostockiej od 2001 roku. Od 2008 roku kieruje Katedrą Informatyki Teoretycznej. W latach 2017-2020 był członkiem Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Głównym obszarem zainteresowań naukowych Czesława Bagińskiego jest teoria grup i algebr grupowych, a ostatnio również algebraiczna teoria grafów. Jest autorem podręcznika „Wstęp do teorii grup”.
Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: profesor
E-mail: z.bartosiewicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 476 90 73
Pokój: A129 (134)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Zbigniew Bartosiewicz ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w roku 1977. W tym samy roku rozpoczął pracę w Politechnice Białostockiej na stanowisku asystenta, najpierw na Wydziale Elektrycznym a potem Mechanicznym. W roku 1981 obronił rozprawę doktorską z matematyki w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Matematyki, Fizyki i Chemii Politechniki Białostockiej. Tematyka doktoratu i późniejszej pracy naukowej dotyczyła matematycznej teorii sterowania. W roku 1983 Zbigniew Bartosiewicz otrzymał stypendium British Council przeznaczone do sfinansowania rocznego stażu w Control Theory Centre w University of Warwick, w Anglii. Stopień doktora habilitowanego z matematyki uzyskał w roku 1988 w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. W następnym roku wyjechał na półroczny staż do Rutgers University w USA. Potem spędził dwa lata jako associate professor w Adelphi University, także w USA. W roku 1991, po powrocie z USA, został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, rok później został kierownikiem Katedry Matematyki. Funkcję tę pełni bez przerwy do chwili obecnej. Był promotorem czterech rozpraw doktorskich z matematyki, w Instytucie Matematyki PAN i na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W roku 2010 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych.
Struktura organizacyjna: Sekretariat Wydziału Informatyki
Stanowisko: referent ds. administracyjnych
E-mail: m.beldowska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 99, 789 284 909
Pokój: A016 (019)
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: profesor
E-mail: l.bobrowski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 02
Pokój: A220 (232)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Leon Bobrowski studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora uzyskał w Instytucie Badań Systemowych PAN, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego zdobył w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. W roku 2007 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Leonowi Bobrowskiemu tytuł profesora.

Leon Bobrowski pracuje w Politechnice Białostockiej od 1990 roku, aktualnie na stanowisku profesora zwyczajnego. 25 lat kierował Katedrą Oprogramowania (wcześniej Zakładem Oprogramowania). W latach 2001-2008 oraz 2012-2016 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Informatyki.

Tematyka pracy naukowej Leona Bobrowskiego koncentruje się wokół metod przetwarzania i analizy zbiorów danych biomedycznych z zastosowaniami we wspomaganiu diagnostyki medycznej. Rozwija metody pozyskiwania wiedzy z baz danych oparte m.in. o modele sieci neuronowych. Wyniki prac zostały opublikowane w takich czasopismach jak „Pattern Recognition”, „Biological Cybernetics”, „IEEE Trans. on Systems Man and Cybernetics” oraz „Plos One”.

Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.borowicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 08
Pokój: C7 (9C)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Dr inż. Adam Borowicz (ur. w 1977r.) uzyskał dyplom magistra inżyniera informatyka w 2002 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. W 2008r. na tym samym wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Jest autorem ok. 30 publikacji z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów. Głównym przedmiotem badań naukowych doktora Borowicza są jednokanałowe metody redukcji zakłóceń w sygnale mowy, w szczególności optymalizacja algorytmów w oparciu o nietypowe transformaty i zjawiska psychoakustyczne oraz ich zastosowania w systemach multimedialnych i telekomunikacyjnych. W obrębie jego zainteresowań znajdują się także zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów wielokanałowych w tym zapisów EEG fal mózgowych oraz zaawansowane techniki obrazowania danych, wykorzystujące grafikę 3D.
Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: a.borowska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 77
Pokój: A137 (125)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Wykształcenie: mgr matematyki (Uniwersytet w Białymstoku); mgr inż. informatyki, specjalność inżynieria oprogramowania (Politechnika Białostocka); dr nauk technicznych, dyscyplina informatyka, specjalność algorytmy probabilistyczne (Politechnika Białostocka), temat rozprawy doktorskiej „Algorytmy probabilistyczne i łańcuchy Markova na tle wybranych zagadnień. Redukcja wartościowań”.

Zainteresowania: algorytmy probabilistyczne w dziedzinach skończonych (własności, metody weryfikacji i redukcji wartościowań), jednorodne łańcuchy Markova, logika algorytmiczna, elementy kryptologii

Prowadzone przedmioty: analiza matematyczna I i II, matematyka dyskretna, programowanie (C, C++, Java), algorytmy i struktury danych I i II, matematyczne podstawy kryptologii, komputerowe narzędzia matematyki.

Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: asystent
E-mail: witali.bulatow@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 79
Pokój: A215 (238)
Rozkład zajęć  
Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: i.bulatowa@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 60
Pokój: A130 (133)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej.

Zainteresowania naukowe obejmują metody syntezy logicznej automatów skończonych przy realizacji na układach logiki programowalnej oraz projektowanie układów cyfrowych o obniżonym poborze mocy.

Prowadzi zajęcia z wprowadzenia do informatyki, techniki cyfrowej oraz architektury komputerów.

Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: e.buslowska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 65
Pokój: B9 (4B)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwentka Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Obroniła pracę doktorską na Wydziale Informatyki w dziedzinie nauk technicznych, specjalność Informatyka. Zainteresowania naukowe obejmują m. in. ochronę danych oraz aplikacji internetowych.

Prowadzi zajęcia z: baz danych, ochrony baz danych, bezpieczeństwa aplikacji internetowych i baz danych w aplikacjach sieciowych.

Kilka lat współpracowała z III Kliniką Chorób Dzieci, Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. dr. L. Zamenhofa w zakresie budowy systemu informatycznego. Współpracowała z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku prowadząc szkolenia zawodowe. W latach 2008-2013 była kierownikiem Studiów Podyplomowych na Wydziale Informatyki.

Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: a.chmielewski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 53, 85 746 91 77
Pokój: A119 (120)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwent, wykładowca, aż w końcu Dziekan ds. Studenckich, na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Zarówno praca naukowa jak i dydaktyczna związana jest z tematami sieci komputerowych i bezpieczeństwa. Prowadzi zajęcia m.in. z Administracji systemami GNU Linux i Technologii sieciowych.

Praca naukowa i eksperymenty praktyczne z tym związane skupiają się wokół ochrona systemów i sieci, w szczególności detekcja intruzów, wirusów, spamu, z wykorzystaniem sztucznych systemów immunologicznych, wykorzystywanych do detekcji anomalii.

Struktura organizacyjna: Dziekanat
Stanowisko: starszy specjalista ds. dydaktyki
E-mail: e.chojnacka@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 49, 789 285 139
Pokój: A120 (121)
Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: asystent
E-mail: m.choromanski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 79
Pokój: A215 (238)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.czajkowski@pb.edu.pl
Telefon:  
Pokój: A219 (233)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwent Wydziału Informatyki oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Białostockiej. Specjalista w zakresie baz danych oraz inżynierii oprogramowania. W latach 2010-2012 współpracował z ośrodkami naukowymi m.in. Mount Sinai School of Medicine (MSSM) w Nowym Yorku oraz przedsiębiorstwami: Transition Technology oraz DevCore.NET.

Od 2010 roku właściciel HellBuzz sp. z o.o. oraz kierownik programu Microsoft IT Academy PB. W latach 2007-2008 konsultant biznesowy w Ernst & Young Business Advisory.

Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: t.grekow@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 60
Pokój: A130 (133)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Dr inż. Teodora Dimitrova-Grekow ukończyła studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Sofijskiej, Bułgaria w 1991r. Obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu w 1997r. I od roku 1998 jest adiunktem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania naukowe to zagadnienia dotyczące robotów mobilnych, analiza i przetwarzanie sygnałów oraz rozpoznawanie obiektów.
Dr inż. T. Dimitrova-Grekow jest opiekunem studenckiego koła naukowego Wydziału Informatyki: Mobilne systemy inteligentne.
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: m.druzdzel@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 00
Pokój: A127 (136)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Prof. Drużdżel ukończył studia na Wydziale Informatyki (1985) oraz na Wydziale Elektrotechniki (1987) Politechniki w Delft (Technische Universiteit Delft), w Niderlandach, oba z wyróżnieniem. W 1992 obronił pracę doktorską na temat „Probabilistic Reasoning in Decision Support Systems: From Computation to Common Sense” w Carnegie Mellon University, w Pittsburgh’u, Pensylwanii, USA. Prof. Drużdżel jest laureatem grantu CAREER z National Science Foundation (1996-2000), nagrody Wybitnego Mentora (1997) i nagrody Kanclerza Universytetu Pittsburgh’skiego za
wybitne osiągnięcia w dydaktyce (2007). Jest również członkiem nadzwyczajnym Kolegium Wybitnych Naukowców Fundacji Kościuszkowskiej (Kościuszko Foundation’s Collegium of Eminent Scientists) i laureatem Stypendium Fulbrighta 2009-2010 oraz 2016-2017. Od roku 2007 pracował na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej jako profesor wizytujący. W roku 2019 przeprowadził się do Polski, zachowując honorowy tytuł Profesor Emeritus na Uniwersytecie Pittsburgh’skim.Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na metodach probabilistycznych w systemach wspomagania decyzji. Jego laboratorium na Uniwersytecie Pittsburgh’skim (Decision Systems Laboratory) stworzyło oprogramowanie GeNIe, służące do modelowania decyzji, uczenia sieci bayesowskich oraz odkrywania przyczynowości z danych. Oprogramowanie jest obecnie skomercjalizowane, ale w dalszym ciągu jest dostępnego dla użytkowników akademickich do zastosowań w dydaktyce i w badaniach naukowych pod adresem http://www.bayesfusion.com/. Więcej szczegółów na temat dydaktyki, zainteresowań naukowych oraz publikacji prof. Drużdżela można znaleźć na jego stronie WWW.

 http://www.pitt.edu/~druzdzel.

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: a.onisko@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 86
Pokój: A223 (229)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Agnieszka Drużdżel ukończyła studia magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w roku 1996. W roku 2003 obroniła pracę doktorską „Probabilistic Causal Models in Medicine: Applications to Diagnosis of Liver Disorders” w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od roku 1997 pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. W latach 2005-2006 odbyła staż naukowy w laboratorium RODS, University of Pittsburgh, USA. Z kolei od roku 2007 współpracuje z Magee-Womens Hospital, University of Pittsburgh Medical Center, USA.
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: d.duda@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 98
Pokój: C13 (16C)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwentka Politechniki Białostockiej na kierunku Informatyka (specjalność: Inżynieria Oprogramowania). Od 2002 roku współpracuje z francuskim Laboratorium Przetwarzania Sygnałów i Obrazów (LTSI) na Uniwersytecie 1 w Rennes, będącym częścią Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM). W roku 2004 otrzymała stypendium Rządu Francuskiego na przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie wspólnego promowania we Francji (LTSI-INSERM) i Polsce (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej). Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w 2009 roku na Uniwersytecie 1 w Rennes.

Jej zainteresowania naukowe obejmują biomedyczne zastosowania informatyki. Obecnie prowadzi prace nad systemami (pół)automatycznego wspomagania decyzji medycznych na podstawie danych obrazowych – CAD, Computer Aided Diagnosis Systems. Bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. polsko-francuskim Programie Działań Zintegrowanych POLONIUM (projekt 27679WK) oraz Europejskiej Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) BM1304.

Struktura organizacyjna: Laboratorium Wydziału Informatyki
Stanowisko: specjalista ds. informatyki
E-mail: a.dzielak@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 05
Pokój: A224 (227)
Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.filipowicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 58
Pokój: A116 (117)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Marzena Filipowicz-Chomko ukończyła studia magisterskie z zakresu matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku w 1999 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Politechnice Białostockiej na stanowisku asystenta, najpierw w Instytucie Matematyki i Fizyki, a potem na Wydziale Informatyki.

W roku 2010 obroniła rozprawę doktorską z matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka doktoratu dotyczyła pierścieni nieprzemiennych. Pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej rozpoczęła w roku 2014. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze zastosowań matematyki w naukach ekonomicznych.

Od roku 2012 wraz z dr Ewą Girejko jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Math4You. Jest także członkiem Centrum Popularyzacji Matematyki Signum oraz wykładowcą Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: adiunkt
E-mail: e.girejko@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 58
Pokój: A116 (117)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Ewa Girejko ukończyła studia magisterskie z zakresu matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku w 1998 roku, temat pracy magisterskiej ,,Szeregi w dziedzinie zespolonej’’, promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz (Politechnika Białostocka). Jest pracownikiem Politechniki Białostockiej od roku 1998 kolejno na stanowiskach: asystenta, najpierw w Instytucie Matematyki i Fizyki, a potem w Katedrze Matematyki na Wydziale Informatyki oraz adiunkta w Katedrze Matematyki na Wydziale Informatyki. Stypendystka the European Community Marie Curie Fellowship in the framework of the CTS, kolejno w okresach październik 2003 –grudzień 2003 (Włochy, Sissa, Triest), wrzesień 2004 -marzec 2005 oraz wrzesień 2005 -grudzień 2005 (Włochy, Istituto per le Applicazioni del Calcolo „Mauro Picone” Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rzym). W roku 2008 obroniła rozprawę doktorską z matematyki p.t. ,,Uogólnione pochodne i ich zastosowania’’ w inkluzjach różniczkowych, promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz (Politechnika Białostocka), na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Tematyka doktoratu i późniejszej pracy naukowej dotyczyła uogólnionych pochodnych, problemu drożności równań i inkluzji różniczkowych, skal czasowych, rachunku niecałkowitego rzędu. W roku 2008 Ewa Girejko została laureatką międzynarodowego konkursu na dwu i pół letni staż naukowy na Uniwersytecie w Aveiro, w Portugalii, gdzie przebywała w latach 2009-2011. W roku 2013 wyjechała na miesięczny staż naukowy do Rutgers University w Camden, USA. W 2012 roku, wraz z dr Marzeną Filipowicz-Chomko założyła i została opiekunem (i jest nim do chwili obecnej) Studenckiego Koła Naukowego Math4You. Od 2012 pełni też rolę koordynatora programu Erasmus+ na Wydziale Informatyki. Obecne zainteresowania naukowe to: układy wielo-agentowe z czasem dyskretnym i ciągłym, problem konsensusu, skale czasowe, rachunek różniczkowy i różnicowy niecałkowitego rzędu. Dr Girejko prowadzi współpracę naukową z naukowcami z Uniwersytetu w Aveiro, Portugalia, z Uniwersytetu w Płowdiw, Bułgaria oraz z Uniwersytetu Paris-Saclay, CentraleSupelec w Paryżu, Francja. Należy do stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej oraz International Society of Difference Equations. Jako członek Centrum Popularyzacji Matematyki Signum na Wydziale Informatyki, dr Girejko od wielu lat angażuje się w popularyzację matematyki poprzez współorganizowanie wystaw, głoszenie wykładów popularno-naukowych czy współpracę z Podlaskim Uniwersytetem Dziecięcym.
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: wykładowca
E-mail: j.goscik@pb.edu.pl
Telefon:  
Pokój: A217 (236)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwentka Instytutu Informatyki Politechniki Białostockiej. Działalność dydaktyczna skupia się głównie wokół zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z bazami danych, probabilistyką oraz statystyką. Zainteresowania naukowe, znajdujące odzwierciedlenie w publikowanych pracach naukowych oraz współrealizacji projektów badawczych, to przede wszystkim takie dziedziny jak: biostatystyka, bioinformatyka, projektowanie i analiza badań klinicznych. W ramach działalności naukowej nawiązana została współpraca z takimi ośrodkami jak: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie czy Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zainteresowania pozanaukowe, poniekąd jednak pokrewne, to kryminologia, zagadki i łamigłówki logiczne oraz ponad wszystko gra w brydża.
Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: asystent
E-mail: daniel.grabowski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 08
Pokój: C8 (10C)
Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: j.grekow@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 69
Pokój: A126 (137)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Jacek Grekow ukończył w 1994 roku studia magisterskie o specjalności systemy komputerowe na Technicznym Uniwersytecie w Sofii (Bułgaria). Jest absolwentem Konservatorium der Stadt Wien (Austria) i Akademii Muzycznej im. F.Chopina Filia w Białymstoku. Pracował jako programista i projektant w IBM Austria (Wien) i w T-matic Grupa Computer Plus (Białystok). W 2009 roku obronił rozprawę doktorską w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniew Rasia. Jego zainteresowania naukowe obejmują eksplorację danych i wydobywanie informacji z muzyki.
Struktura organizacyjna: Laboratorium Wydziału Informatyki
Stanowisko: st. specjalista ds. informatyki
E-mail: m.gruszewski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 12
Pokój: A104 (104)
Publikacje  
Marek Gruszewski ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1984 r.

W latach 1984–1991 zatrudniony był w PDP PAN „SONOPAN”. W 1992 r. rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki Politechniki Białostockiej. W latach 1993–2001 zatrudniony był na stanowisku asystenta. Od 2001 r. do 2013 r. kierował Laboratorium Informatyki Technicznej. Obecnie zatrudniony jest na Wydziale Informatyki PB w Laboratorium Wydziału Informatyki na stanowisku starszego specjalisty ds. informatyki. Zainteresowania naukowe: synteza układów cyfrowych.

Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: profesor
E-mail: p.grzeszczuk@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 97 58
Pokój: A123 (141)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Piotr Grzeszczuk ukończył studia magisterskie w zakresie matematyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1982. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na stanowisku asystenta. W roku 1986 otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla młodych matematyków. W roku 1988 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską p.t. Kratowe wymiary pierścieni i modułów na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym Wydziale w roku 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego z matematyki za rozprawę p.t. Różniczkowania algebr i ich niezmienniki. Od roku 2001 pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Współpracuje z różnymi ośrodkami matematycznymi na świecie, głównie w USA i Francji. Od ponad 20 lat jest częstym gościem DePaul University w Chicago. W roku 2013 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Interesuje się teorią pierścieni nieprzemiennych, a w tym głównie nieprzemienną algebrą różniczkową.
Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: adiunkt
E-mail: t.grzes@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 60
Pokój: A131 (132)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Instruktor „Cisco Certified Network Associate”. Specjalista od projektowania systemów wbudowanych na bazie mikrokontrolerów oraz układów programowalnych. Programista urządzeń mobilnych na bazie systemu Android.

Programuje zarówno w językach wysokopoziomowych (Java), jak i niskopoziomowych (assembler).

Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: p.honko@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 09
Pokój: A107 (107)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Przyznanie Piotrowi Hońko dyplomu magistra matematyki przez Instytut Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku zaowocowało objęciem stanowiska asystenta w Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Efektem pracy na owym stanowisku było nadanie mu przez tenże wydział zarówno stopnia doktora, jaki doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki.

Źródłem owego progresu naukowego są badania w zakresie takich obszarów, jak sztuczna inteligencja, eksploracja danych (szczególnie tych o naturze relacyjnej), obliczenia granularne, a także dziedzina o polskich korzeniach, jaką jest teoria zbiorów przybliżonych.

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: wykładowca
E-mail: t.hordjewicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 79
Pokój: A215 (238)
Rozkład zajęć  
Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: w.jakowluk@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 14
Pokój: A221 (231)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Wiktor Jakowluk ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej o specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej w 1994. W 1997 roku został mianowany na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki Politechniki Białostockiej.

W 2004 roku Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej wszczęła jego przewód doktorski pt.: „Planowanie eksperymentów D-optymalnych w zadaniach estymacji parametrów procesów dynamicznych”. W roku 2008 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych z dziedziny elektrotechnika w specjalności teoria sterowania.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia planowania eksperymentów odpornych oraz doboru optymalnych sygnałów sterujących układami dynamicznymi.

Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: asystent dydaktyczny
E-mail: d.jankowski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 65
Pokój: A110 (110)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: s.jarzabek@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 03
Pokój: A132 (131)
Publikacje  
Tytuł magisterski (1972) i doktorski (1979) uzyskałem na Uniwesytecie Warszawskim, a tytuł doktora habilitowanego (2014) na Politechnice Warszawskiej. W latach 1972-82 pracowalem w Instytucie Maszyn Matematycznych IMM przy ul. Krzywickiego w Warszawie, prowadząc badania w dziedzinie automatycznej konstrukcji translatorów. Zajmowałem się fazą optymalizacji programów i analizą semantyczną w oparciu o metody gramatyk atrybutowych. Następnie pracowałem na University of Maiduguri jako Lecturer (1982-84), na McMaster University jako Assistant Professor (1984-89), jako Research Mananger w singapurskiej firmie CSA Research Pte Ltd (1990-92), i jako Associate Professor na National University of Singapore (1992-2015). Urlopy naukowe odbylem we Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering, Kaiserslautern, Niemcy, i na University of Waterloo, gdzie w latach 2000-2006 miałem stanowisko Adjunct Associate Professor na Wydziale Electrical & Computer Engineering.

Moje badania naukowe skupiają się na inżynierii oprogramowania, wielokrotnego wykrzystania programów (software reuse), i modernizacji programów (software reverse engineering and re-engineering). W ostatnich latach rozszerzyłem swoje zainteresowania badawcze na zastosowania technologii komputerowych, zwłaszcza telefonów komórkowych w służbie zdrowia (eZdrowie, mHealth, mobile health), pracując z doktorami wydziału Psychologicznej Medycyny na NUS nad wspomaganiem psychoterapii telefonami komórkowymi, monitorowaniem pacjentów przy pomocy smartfonów, i mobilnymi metodami samo-oceny nastroju i emocji.

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: k.jurczuk@pb.edu.pl
Telefon:  
Pokój: A219 (233)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Krzysztof Jurczuk ukończył studia magisterskie z informatyki w specjalności „Inżynieria oprogramowania” w 2006r. Od 2006 roku pracuje na Politechnice Białostockiej jako asystent. W 2009 roku otrzymał stypendium rządu Bretanii we Francji na przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie wspólnego promowania we Francji (w Laboratorium Przetwarzania Sygnałów i Obrazów Uniwersytetu 1 w Rennes) i Polsce (na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej). Wspólna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w 2013 roku. Jego zainteresowania naukowa obejmują obliczenia równoległe oraz biomedyczne zastosowania informatyki.
Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: adiunkt
E-mail: d.kacprzak@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 79
Pokój: A103 (103)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Dariusz Kacprzak ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku w 1997 roku. Jest pracownikiem Politechniki Białostockiej od roku 1997 kolejno na stanowiskach: asystenta, najpierw w Instytucie Matematyki i Fizyki, a potem w Katedrze Matematyki na Wydziale Informatyki oraz adiunkta w Katedrze Matematyki na Wydziale Informatyki. W roku 2005 obronił rozprawę doktorską z ekonomii p.t. ,, Zastosowanie teorii chaosu do modelowania rynków kapitałowych’’, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bieżące zainteresowania naukowe obejmują wielokryterialne wspomagania decyzji oraz logikę rozmytą.
Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.kacprzak@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 59
Pokój: A208 (211)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze specyfikacją i weryfikacją własności systemów współbieżnych i rozproszonych. Aktualne badania skupiają się na rozwijaniu metod i technik analizy systemów dialogowych i protokołów dla dialogów argumentacyjnych. Zainteresowania naukowe obejmują modelowanie procesów kognitywnych w systemach sztucznej inteligencji.

Recenzentka wielu prac w międzynarodowych czasopismach. Członkini komitetów programowych i organizacyjnych polskich i międzynarodowych konferencji. Współautorka monografii z zakresu teorii argumentacji oraz dwóch skryptów dydaktycznych. Jej badania były finansowane przez Komitet Badań Naukowych oraz Departament Badań Naukowych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

Współinicjatorka cyklu międzynarodowych konferencji argumentacyjnych ArgDiaP. Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w popularyzacji idei Polskiej Szkoły Argumentacji. Od 2013 roku koordynatorka Białostockiego Testu Informatyków.

Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: j.karbowska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 59
Pokój: A208 (211)
Rozkład zajęć  
Publikacje  

Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Informatyki w dziedzinie nauk technicznych, specjalność informatyka.

Zainteresowania naukowe obejmują: heurystyczne rozwiązania problemów optymalizacyjnych z dziedziny transportu, logistyki, turystyki (m.in: różne odmiany Orienteering Problem, Vehicle Routing Problem).

Prowadzi zajęcia z: matematyki dyskretnej, logiki, algorytmów i struktur danych.

Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: asystent
E-mail: i.stolarska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 65
Pokój: B9 (4B)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.kepczyk@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 75
Pokój: A103 (103)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Marek Kępczyk ukończył studia magisterskie w zakresie matematyki na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w roku 1991. W roku 1999 obronił pracę doktorską na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się teorią pierścieni nieprzemiennych.
Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.klimowicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 60
Pokój: A131 (132)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Adam Klimowicz ukończył studia magisterskie w 2001 r. w Instytucie Informatyki Politechniki Białostockiej. Rozprawę doktorską obronił w 2007 r. na Wydziale Informatyki PB. Jest specjalistą w dziedzinie syntezy logicznej i projektowania systemów cyfrowych na bazie programowalnych układów logicznych CPLD/FPGA. Zajmuje się także projektowaniem systemów wbudowanych zarówno na bazie mikrokontrolerów jak i układów programowalnych. Programuje w językach zarówno niskiego, jak i wysokiego poziomu oraz w językach opisu sprzętu. Współautor systemu ŻUBR służącego do wspomagania projektowania systemów cyfrowych na bazie logiki programowalnej.
Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: asystent
E-mail: marek.kopczewski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 08
Pokój: C8 (10C)
Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.kopczynski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 77
Pokój: A137 (125)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Maciej Kopczyński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z zakresu bardzo szybkiej analizy dużych ilości danych z wykorzystaniem metod zbiorów przybliżonych oraz sprzętowych struktur programowalnych FPGA. Dodatkowo prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu tworzenia aplikacji webowych jak również sztucznej inteligencji i eksploracji zasobów sieci WWW.

Przed rozpoczęciem swojej profesjonalnej kariery zawodowej ukończył z wyróżnieniem w roku 2008 kierunek informatyka na Wydziale Informatyki oraz w 2010 kierunek elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Białostockiej. Na drugim w wymienionych został laureatem nagrody dla Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej.

Zna aspekty związane z projektowaniem, implementacją oraz testowaniem oprogramowania webowego, desktopowego i dedykowanego dla systemów wbudowanych. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania, prototypowania, tworzenia oprogramowania jak i testowania systemów elektronicznych.

Był również uczestnikiem szeregu kursów technicznych z różnych obszarów informatyki oraz staży związanych ze współpracą nauki oraz przemysłu. Uczestniczył w prestiżowym programie TOP500 Innovators 40.6 realizowanym przez University of California w Berkeley.

Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: j.koszelew@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 01
Pokój: A110 (110)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie Informatyka, uzyskany w Instytucie Informatyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Realizator i menadżer projektów dydaktycznych i badawczo-rozwojowych. Projekty dydaktyczne zrealizowane przez dr Koszelew dotyczą innowacyjnych metod nauczania przedmiotu przedsiębiorczość i zostały zrealizowane w ramach programu Erasmus + (meles-project.eu). W latach 2017 – 2020 Pani Koszelew pełniła funkcję kierownika projektu B+R pt: Autonomous Vessel with an Air Look (avalproject.pl). Celem projektu było przeprowadzenie badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efektem jest technologia nawigacji autonomicznego statku morskiego. Głównym elementem technologii AVAL jest system innowacyjnej nawigacji morskiej wykorzystujący, oprócz urządzeń nawigacyjnych zainstalowanych na statku, dane z obserwacji wizyjnej prowadzonej przez bezzałogowy statek powietrzny.

Zainteresowania naukowe: optymalizacja wielokryterialna, metody sztucznej inteligencji, badania operacyjne stosowane w logistyce transportu.

Struktura organizacyjna: Laboratorium Wydziału Informatyki
Stanowisko: st. specjalista ds. informatyki
E-mail: k.kozlowski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 05, 571 443 193
Pokój: A224 (227)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.kozniewski@pb.edu.pl
Telefon:  
Pokój: A217 (236)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwent kierunków: informatyka (magisterskie) i matematyka (licencjackie) na Wydziale Informatyki PB. W 2019 roku uzyskał doktorat w School of Computing and Information na University of Pittsburgh w USA.

W 2016 roku odbył trzymiesięczną praktykę badawczą w IBM TJ Watson Research Center w Yorktown Heights (NY, USA). Zajmował się tam modelowaniem wybranych zjawisk społecznych oraz zależności między nimi.

Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy wspomagania decyzji oparte o probabilistyczne modele graficzne; sieci bayesowskie stosowane do modelowania niepewności; przetwarzanie danych geoprzestrzennych pozyskiwanych zdalnie, głównie dla celów zarządzania w leśnictwie i hydrologii.

Na Wydziale Informatyki PB prowadzi zajęcia z szerokiego zakresu przedmiotów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych (kierunek Data Science).

Współpracuje z białostockim oddziałem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: j.krawczuk@pb.edu.pl
Telefon:  
Pokój: A217 (236)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Jerzy Krawczuk ukończył studia magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w 2002 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w powołanym na wydziale Centrum Technologii Społeczeństwa Informacyjnego, którego jednym z osiągnięć było wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej w ponad stu jednostkach administracji publicznej na Podlasiu. Pracę na stanowisku asystenta rozpoczął w roku 2006. W roku 2013 obronił rozprawę doktorską z zakresu prognozy notowań giełdy amerykańskiej za pomocą metod eksploracji danych.
Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z eksploracją danych, sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.
Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: m.kretowska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 9 86
Pokój: A204 (207)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Absolwentka Instytutu Informatyki Politechniki Białostockiej na specjalności „Projektowanie systemów informatycznych”. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w roku 2002, w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. W 2020 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w Politechnice Białostockiej.

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zastosowań sztucznej inteligencji w zagadnieniach medycznych, głównie w analizie przeżycia. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku w zakresie statystycznej analizy danych.

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: profesor
E-mail: m.kretowski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 40
Pokój: A205 (208)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Marek Krętowski ukończył studia magisterskie z informatyki w specjalności „Projektowanie systemów informatycznych” w 1996 r. Przez kilka lat łączył pracę naukowo-badawczą na uczelni z pracą zawodową w firmach jako programista i projektant-programista. W 2000 roku otrzymał stypendium Rządu Francuskiego na przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie wspólnego promowania we Francji (w Laboratorium Przetwarzania Sygnałów i Obrazów Uniwersytetu 1 w Rennes) i Polsce (na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej). Obrony rozprawy doktorskiej odbyły się w 2002 roku. W roku 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r. przyznał mu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Postępowanie o nadanie stopnia profesora zostało przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Zainteresowania naukowe profesora Marka Krętowskiego obejmują eksplorację danych i biomedyczne zastosowania informatyki. 

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: asystent dydaktyczny
E-mail: t.kuczynski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 12
Pokój: A217 (236)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
 Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
 Stanowisko: adiunkt
E-mail: u.kuzelewska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 77
Pokój: A137 (125)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Dr inż. Urszula Kużelewska jest absolwentką Instytutu Informatyki Politechniki Białostockiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała na Wydziale Informatyki PB w roku 2010 na podstawie rozprawy pt. „Eksploracja danych przy użyciu algorytmów grupujących z wykorzystaniem granulacji informacji”.

Zainteresowania naukowe: eksploracja i analiza danych, sztuczna inteligencja, systemy rekomendacji.

Dydaktyka: Programowanie aplikacji WWW w języku Java, Sieci komputerowe, Zastosowanie algorytmów grupowania w sieci WWW i e-biznesie, Rozproszone systemy internetowe.

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: w.kwedlo@pb.edu.pl
Telefon:  
Pokój: A219 (233)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  

Wojciech Kwedlo w 1996 r. ukończył studia magisterskie z informatyki w specjalności „Projektowanie systemów informatycznych” na Wydziale Informatyki PB. Od 1996 roku jest pracownikiem Wydziału Informatyki PB. W 1999 roku uzyskał pięciomiesięczne stypendium DAAD na pobyt na Uniwersytecie w Karlsruhe. W 2004 roku, na podstawie rozprawy „Algorytmy ewolucyjne jako narzędzia pozyskiwania wiedzy z baz danych”, uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki nadany przez Radę Wydziału Informatyki PB. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół algorytmów ewolucyjnych, programowania systemów równoległych i metod eksploracji danych ze szczególnym uwzględnieniem analizy skupień.

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: asystent
E-mail: wojciech.laguna@pb.edu.pl
Telefon:  
Pokój: A219 (233)
   
Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: asystent
E-mail: katarzyna.lukaszewicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 65
Pokój: B9 (4B)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, kierunek Informatyka, specjalność Inżynieria Oprogramowania. Od 2016 roku pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w Katedrze Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych jako asystent. W ramach działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi analizy danych niezrównoważonych, w szczególności bardzo dużych zbiorów danych (Big Data) z wykorzystaniem m.in. teorii zbiorów przybliżonych, klasyfikatorów złożonych oraz narzędzia Spark. Zakres pracy dydaktycznej obejmuje:

zaawansowane systemy sztucznej inteligencji,
systemy mobilne,
systemy baz danych,
rozproszone systemy internetowe,
programowanie aplikacji www w technologii Java,
sieci komputerowe.

 Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
 Stanowisko: adiunkt
 E-mail: t.lukaszuk@pb.edu.pl
 Telefon:  
 Pokój: A217 (236)
 Rozkład zajęć  
 Strona www  
 Publikacje  
Absolwent Wydziału Informatyki oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Białostockiej. Specjalista w zakresie inżynierii oprogramowania i aplikacji sieciowych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół eksploracji danych, w szczególności selekcji cech i klasyfikacji. Posiada doświadczenie programistyczne obejmujące zarówno projekty naukowe jak i rozwiązania komercyjne.
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: a.lupinska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 06
Pokój: A218 (235)
Rozkład zajęć  
Publikacje  

Absolwentka a obecie wykładowca akademicki Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowań sztucznej inteligencji w zagadnieniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem graficznych modeli probabilistycznych. Równocześnie, w ramach współpracy z Wydziałem Architektury PB, uczestniczy w projekcie dotyczącym projektowania nowoczesnych interfejsów. Posiada doświadczenia programistyczne obejmujące zarówno projekty naukowe, jak i oprogramowanie komercyjne. Zajmuje się projektowaniem oraz implementacją sieciowych aplikacji bazodanowych a także programowaniem na urządzenia mobilne. Prywatnie miłośniczka literatury oraz pasjonatka designu i aranżacji wnętrz.

Struktura organizacyjna: Sekretariat Wydziału Informatyki
Stanowisko: kierownik sekretariatu
E-mail: a.makarec@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 70 11, 602 450 444
Pokój: A121/2 (144)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka (Instytut Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku) oraz studia podyplomowe Administracja Publiczna (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku) oraz Master of Buisness Administration Executive (MBA Executive, Wydział Inżynierii Zarządzania PB), a także liczne kursy i szkolenia specjalistyczne.

Od roku 2010 pełni funkcję kierownika Sekretariatu Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Odpowiada za całokształt spraw prowadzonych przez Sekretariat Wydziału, a w szczególności spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Naukowej Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, Rady Wydziału Informatyki, realizacją prac naukowo-badawczych, postępowaniami o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, organizacją procesu dydaktycznego, zatrudnieniem nauczycieli akademickich, sprawy finansowe, etc..

Posiada także wieloletnie doświadczenie zawodowe w charakterze nauczyciela akademickiego.

Struktura organizacyjna: Laboratorium Wydziału Informatyki
Stanowisko: specjalista ds. informatyki
E-mail: j.makarec@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 05
Pokój: A224 (227)
Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: a.malinowska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 52
Pokój: C4 ,A118 (6C, 119)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
2014 Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. 2003 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. 1995 Magister w zakresie matematyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych Od listopada 2014 profesor PB, Katedra Matematyki, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka; 2007-2014 adiunkt, Katedra Matematyki, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka; 2003-2007 adiunkt, Instytut Matematyki i Fizyki, Politechnika Białostocka; 1995-2003, Instytut Matematyki i Fizyki, Politechnika Białostocka. Staże w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych 2013/2014 (3 miesiące): Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonometrii i Statystyki, Katedra Badań Operacyjnych i Zastosowań Matematyki w Ekonomii. Staż finansowany z projektu Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2012 (miesiąc): Department of Mathematics, University of Aveiro, Portugalia. Staż finansowany z projektu Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009 (miesiąc): staż podoktorski, Analysis and Applied Mathematics Group, Department of Mathematics, University of Texas, USA. Laureatka w konkursie projektu Portugal – Austin UTAustin/MAT/0057/2008. 2008-2010: Department of Mathematics, University of Aveiro, Portugalia. Laureatka w konkursie Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców, programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obszary badawcze: rachunek niecałkowitego rzędu, skale czasowe, sterowanie optymalne, systemy wieloagentowe. Udział w komitetach redakcyjnych czasopism: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Computational and Applied Mathematics, Mathematics and Computers in Simulation, Fractal Frac, International Journal of Difference Equations, International Journal of Mathematics and Statistics.
Struktura organizacyjna: Laboratorium Wydziału Informatyki
Stanowisko: referent ds. technicznych
E-mail: dorota.maliszewska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 05
Pokój: A224 (227)
Struktura organizacyjna: Sekretariat Wydziału Informatyki
Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
E-mail: a.markiewicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 99, 789 284 909
Pokój: A016 (019)
Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: r.mazurek@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 12
Pokój: A106 (106)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  

Ryszard Mazurek ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w 1984 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Pierścienie z rozdzielną kratą ideałów jednostronnych, przygotowanej pod kierunkiem prof. E. R. Puczyłowskiego.

Na tym samym wydziale w 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych. Od 2002 r. pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Specjalizuje się w algebrze, w szczególności w teorii pierścieni i teorii półgrup.

Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: asystent
E-mail: patryk.milewski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 08
Pokój: C6 (8c)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Struktura organizacyjna: Dziekanat
Stanowisko: referent ds. dydaktycznych
E-mail: natalia.mordasewicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 55
Pokój: A120 (121)
Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: d.mozyrska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 51
Pokój: C12/1, A121/3 (15C, 146)
Rozkład zajęć  
Publikacje  

Dorota Mozyrska jest pracownikiem Katedry Matematyki Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Studia wyższe ukończyła w 1992 r. jako absolwent Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, kierunku matematyka. Temat pracy magisterskiej: „Twierdzenia o punktach stałych”-promotor dr Michał Kozak. Doktorat nauk matematycznych nadany w 2002 r. przez Radę Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Temat rozprawy: „Lokalna obserwowalność nieskończenie wymiarowych skończenie określonych układów sterowania z wyjściem”-promotor prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie automatyka i robotyka został nadany uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej dnia 23 września 2014 r. Zainteresowania naukowe: matematyczna teoria sterowania, rachunek różniczkowy i różnicowy niecałkowitego rzędu, dynamika populacji. Dorota Mozyrska prowadziła lub prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: matematyka, podstawy matematyki, zastosowania matematyki w inżynierii środowiska, algebra liniowa, równania różniczkowe, analiza matematyczna, statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, ekonometria, badania operacyjne, kursy angielskojęzyczne w ramach programu Erasmus oraz jako profesor wizytujący w African University of Science and Technology: mathematical statistics, advanced linear algebra, differential equations with Matlab, fractional calculus. Należy do stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki oraz International Society of Difference Equations. Zainteresowania prywatne (bez ustalonego priorytetu kolejności): rower, góry, podróże, filmy, yoga, gry logiczne i planszowe, koty, poezja, muzyka, media społecznościowe, minerały, Biebrza i Puszcza Białowieska, popularyzacja nauk ścisłych a szczególnie matematyki.

Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: i.mrozek@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 65, 85 746 96 64
Pokój: B9, A117 (4B, 118)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwent Instytutu Informatyki Politechniki Białostockiej. Obronił pracę doktorską na Wydziale Informatyki w dziedzinie nauk technicznych, specjalność Informatyka. Zainteresowania naukowe obejmują obszar diagnozowania pamięci RAM ze szczególną uwagą skupioną na testach transparentnych oraz ich implementacji w procedurach BIST.
Struktura organizacyjna: Dziekanat
Stanowisko: specjalista ds. dydaktycznych
E-mail: i.niemyjska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 55, 797 990 767
Pokój: A120 (121)
Struktura organizacyjna: Dziekanat
Stanowisko: kierownik dziekanatu
E-mail: w.obidzinska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 55, 668 132 634
Pokój: A120 (121)
mgr Wioletta Obidzińska – absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (kierunek – zarządzanie i marketing) oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek – ekonomia).

Od 1999 roku związana z Dziekanatem Wydziału Informatyki, gdzie prowadzi obsługę administracyjną studentów kierunku informatyka.

Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: j.olbrys@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 04
Pokój: A109 (109)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów; 2015). Specjalności naukowe: wycena aktywów kapitałowych, finanse ilościowe, ekonometria finansowa. Temat rozprawy habilitacyjnej „Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych”.

Absolwentka Instytutu Matematyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku), kierunek matematyka. Ukończyła studia doktoranckie „Informatyka w zarządzaniu i finansach” w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie (1995 – 1999). Uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka (IBS PAN). Temat rozprawy doktorskiej „Metody optymalizacji portfela obligacji w warunkach zmiennych stóp procentowych”.

Kierownik projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N113 173237 „Modele market-timing wspomagające ocenę efektywności zarządzania portfelami polskich funduszy inwestycyjnych” , realizowanego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w latach 2009 – 2011.

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej w latach 2008 – 2012. Członkini krajowych i międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 2002 r.) oraz The Society for the Study of Emerging Markets (SSEM – od 2011 r.).

Autorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu finansów na rynku kapitałowym.

Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: m.omieljanowicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 08
Pokój: C7 (9c)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechnik Warszawskiej. Od 1990 roku pracownik Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. doktorat w dyscyplinie informatyka. Główne obszary zainteresowania: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, bezprzewodowe sieci komputerowe, transmisje multimedialne w sieciach komputerowych. Od 1999 związany z Microsoft IT Academy oraz od 2001 z Akademią Sieci Komputerowych Cisco. Posiadane certyfikaty przemysłowe: Cisco Certificate Network Associate, Cisco Certified Academy Instructor, Microsoft Certified Professional System Engineer, PRINCE2 FOUNDATION.

W latach 2006-2007 kierownik zespołu Menadżera Projektu Z/2.20/I/1.5/9/05 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwie Podlaskim” (I etap budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podlaskim). Szef zespołu eksperckiego w obszarze „Sieci teleinformatyczne” w projekcie e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego.

Struktura organizacyjna: Sekretariat Wydziału Informatyki
Stanowisko: referent ds. administracyjnych
E-mail: m.osmolska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 64
Pokój: A128 (135)
Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: k.ostrowski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 01
Pokój: A110 (110)
Strona www  
Publikacje  
Krzysztof Ostrowski ukończył studia magisterskie z informatyki w specjalności „Inżynieria Oprogramowania”. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują trudno rozwiązywalne problemy grafowe oraz sztuczną inteligencję. W 2016 uzyskał stopień doktora – tytuł rozprawy „Metody dla problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla sieci o wagach zmiennych w czasie”. Działalność dydaktyczna Krzysztofa Ostrowskiego koncentruje się głównie na przedmiocie „Algorytmy i struktury danych”, był on też laureatem i współautorem zadań w konkursach programistycznych. Prywatnie interesuje się naukami geograficznymi i fizycznymi: szczególnie meteorologią i astronomią. Ponadto, miłośnik gór.
Struktura organizacyjna: Sekretariat Wydziału Informatyki
Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
E-mail: j.panasiuk@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 94
Pokój: A117 (118)
Joanna Panasiuk, absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, studia podyplomowe z marketingu internetowego, doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym Koordynator administracyjny projektu MELES-More entrepreneurial life at European Schools (Erasmus+), realizacja projektu Edukacja ekologiczna wśród studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej (WFOŚiGW).

Odpowiedzialna za obsługę pomocy materialnej dla studentów Wydziału Informatyki.

Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: k.piekarski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 75
Pokój: A103 (103)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Krzysztof Piekarski ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w roku 1990, rozprawę doktorską obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN w roku 1996. W roku 1990 rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki i Fizyki PB na stanowisku asystenta, obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta dydaktycznego na Wydziale Informatyki. Od wielu lat działa aktywnie w Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki.
Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: adiunkt
E-mail: a.poskrobko@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 98
Pokój: C13 (16C)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2007 obroniła rozprawę doktorską z matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2008-2014 kierownik Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” – jednostki dydaktycznej Wydziału Informatyki. Jej zainteresowania naukowe to: równania różniczkowe cząstkowe i biomatematyka.

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: d.reska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 79
Pokój: A215 (238)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Absolwent oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują analizę obrazów biomedycznych, obliczenia równoległe i rozproszone oraz przetwarzanie danych Big Data.

W latach 2018-2023 był kierownikiem projektu NCN PRELUDIUM pn. „Metody segmentacji obrazów integrujące analizę tekstur i modele deformowalne”. W roku 2023 obronił rozprawę doktorską dotyczącą segmentacji obrazów biomedycznych.

Posiada praktyczne doświadczenie programistyczne zdobyte w projektach badawczo-rozwojowych z zakresu informatyki medycznej.

Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: profesor
E-mail: e.roszkowska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 03
Pokój: A111 (111)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Struktura organizacyjna: Sekretariat Wydziału Informatyki
Stanowisko: st. referent ds. administracyjnych
E-mail: katarzyna.rutkowska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 64, 789 284 938
Pokój: A128 (135)
Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: profesor
E-mail: k.saeed@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 96
Pokój: A108 (108)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Khalid Saeed pracuje na Wydziale Informatyki w Politechnice Białostockiej jako profesor zwyczajny w dziedzinie informatyki. W latach 2008-2014 był zatrudniony w AGH w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest on również profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych w Politechnice Warszawskiej.

Studia wyższe ukończył (6.09.1976) na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Bagdadzkiego uzyskując tytuł inżyniera elektronika. W 1977 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, ukończył również (w toku studiów indywidualnych) studia magisterskie i uzyskał (29.06.1978) tytuł magistra inżyniera elektronika w zakresie elektroniki, specjalność telekomunikacja.

Rada Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej nadała (8.07.1981) mu stopień doktora nauk technicznych, w dyscyplinie telekomunikacja, na podstawie obrony wyróżnionej rozprawy doktorskiej Tests for positive real functions and matrices.

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, w zakresie informatyki, nadała (19.06.2007) mu Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN na podstawie rozprawy habilitacyjnej Image Analysis for Object Recognition oraz uzyskanego dorobku naukowego. Rozprawa habilitacyjna została wydana w Wydawnictwie Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.

14.08.2014 z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał tytuł profesora.

Jest autorem ponad 200 publikacji – czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych, autorem i współautorem 13 podręczników akademickich i monografii oraz redaktorem 25 książek naukowych. Był i jest promotorem ponad 120 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz 15 doktorskich. Wygłosił 43 zaproszone wykłady w Polsce i zagranicą – Chinach, Indiach, Korei, Niemczech, Czechach i Japonii. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Saeed otrzymał ponad 20 nagród akademickich. Jest członkiem Komitetów Naukowych i Programowych ponad 15 czasopism i konferencji naukowych. Został wybrany jako ‘IEEE Distinguished Speaker’ kadencję 2011-2016. Jest redaktorem naczelnym czasopisma IJBM – International Journal of Biometrics wydanego przez Inderscience w Wielkiej Brytanii.

Obszary zainteresowania Khalida Saeeda to biometria oraz cyfrowe przetwarzanie i analiza obrazów.

Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: profesor
E-mail: v.salauyou@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 11
Pokój: A125 (139)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Valery Salauyou rozpoczął działalność zawodową w 1980 r w Ośrodku Obliczeniowym na Białorusi na stanowisku inżynier-programista. W latach 1984-2002 pracował w Instytucie Radiotechnicznym w Mińsku na Białorusi (Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki) na stanowiskach pracownik naukowy, asystent, docent. W Politechnice Białostockiej pracę rozpoczął na stanowisku adiunkta w 1992 r. Pracę habilitacyjną obronił w 2002 r. W 2011 r uzyskał tytuł profesora nauk technicznych w specjalności „Informatyka i technika obliczeniowa” nadany przez Wyższą Komisję Atestacyjną Republiki Białoruś.

Główne kierunki działalności naukowej: projektowanie systemów cyfrowych (wbudowanych) na PLD; automaty skończone I mikroprogramowane, minimalizacja pobieranej mocy. Opublikował 192 prac naukowych, w tym 6 monografii (4 bez współautorów), 2 podręczniki, 6 skryptów, 14 artykułów w czasopismach z listy Filadelfijskiej, 65 artykułów w innych czasopismach naukowych, 41 artykułów w materiałach konferencji międzynarodowych, 21 artykułów w materiałach konferencji krajowych, 7 artykułów w zeszytach naukowych.

Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: asystent
E-mail: a.sawicki@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 08
Pokój: C6 (8C)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: m.skoczylas@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 14
Pokój: A221 (231)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Dr inż. Marcin Skoczylas. Pasjonat technologii mobilnych od ponad 10 lat, zaczynał od archaicznych już systemów Java ME oraz Symbian. Jest adiunktem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, jego specjalizacja to analiza obrazów, rozpoznawanie żywych niebarwionych komórek rakowych do napromieniowania przez akcelerator ciężkich jonów. Praca naukowa dotyczy różnych aspektów przetwarzania sygnałów, a w szczególności obrazów. Dyplomowany reżyser filmów dokumentalnych, emitowanych m.in. w TVP. Prywatnie geek starych komputerów 8-bitowych oraz produkcji casualowych gier 2D na nowoczesne telefony iPhone, Android i Windows8.
Struktura organizacyjna: Sekretariat Wydziału Informatyki
Stanowisko: specjalista ds. dydaktyki
E-mail: k.sobecka@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 50, 602 450 444
Pokój: A121/1 (145)
Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: z.sosnowski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 14
Pokój: A222 (230)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Zenon Sosnowski otrzymał tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień naukowy doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyki zdobył w Instytucie Badań Systemowych PAN.

Na Politechnice Białostockiej pracuje od 1976 roku. W latach 1988-89 przebywał w Holandii na Delft University of Technology, a w latach 1990-91 przebywał w Kanadzie, gdzie współpracował z Knowledge Systems Laboratory, National Research Council’s Institute for Information Technology. Przez wiele lat pełnił funkcje administracyjne, m. in. był Zastępcą Dyrektora ds. Nauki Instytutu Informatyki i Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Informatyki. Aktualnie kieruje Katedrą Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej.

Jego zainteresowania naukowe obejmują sztuczną inteligencję, systemy ekspertowe, wnioskowanie przybliżone, zbiory rozmyte i inżynierię wiedzy. Jest członkiem IEEE oraz IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society. Wyniki badań zostały opublikowane w takich czasopismach jak „Fuzzy Sets & Sysytems”, „IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics” oraz „IEEE Transactions on Fuzzy Systems”.

Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: r.stasiewicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 75
Pokój: A103 (103)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Rajmund Stasiewicz pracuje w Politechnice Białostockiej od 1990, najpierw w Instytucie Matematyki i Fizyki, a potem na Wydziale Informatyki w Katedrze Matematyki. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, Międzywydziałowego Studium Pedagogiczne przy Politechnice Białostockiej; Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Uniwersytet Warszawski oraz Studium Informatyki w Zarządzaniu i Biznesie; dr nauk technicznych, Politechnika Białostocka; studia podyplomowe w zakresie Kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz staże w VIA University College, School of Technology and Business, Dania i na Politechnice Wrocławskiej. Należy do stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej i Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Od wielu lat, jako członek Centrum Popularyzacji Matematyki Signum na Wydziale Informatyki, obecnie kierownik, angażuje się w popularyzację matematyki poprzez współorganizowanie wystaw, głoszenie wykładów popularno-naukowych, prowadzenie warsztatów i organizowanie licznych konkursów.
Struktura organizacyjna: Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych
Stanowisko: profesor
E-mail: j.stepaniuk@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 54
Pokój: A124 (140)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Jarosław Stepaniuk pracuje w Politechnice Białostockiej od 1992 roku. Aktualnie kieruje Katedrą Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych. W 1994 roku był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2008 – 2011 był członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, aktualnie jest ekspertem PKA.

Tematyka pracy naukowej Jarosława Stepaniuka koncentruje się wokół metod i technik sztucznej inteligencji. Wyniki prac zostały opublikowane w takich czasopismach jak „Information Sciences”, „Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence”, „Computational Intelligence”, „International Journal of Intelligent Systems”, „Fundamenta Informaticae” oraz „Applied Soft Computing”. Jest on również autorem monografii pt. „Rough – Granular Computing in Knowledge Discovery and Data Mining” opublikowanej w ramach serii „Studies in Computational Intelligence” przez wydawnictwo Springer.

Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Jarosławowi Stepaniukowi tytuł profesora nauk technicznych na wniosek Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: asystent
E-mail: m.szymkowski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 08
Pokój: C8 (10C)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: m.tabedzki@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 06
Pokój: A218 (235)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Pasjonat programowania, zdobywał doświadczenie uczestnicząc w projektach komercyjnych, a obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Białostockiej. Jego badania naukowe obejmują zagadnienia związane z przetwarzaniem obrazów, rozpoznawaniem wzorców oraz sztuczną inteligencją, a także – we współpracy z Wydziałem Architektury – projektowaniem nowoczesnych interfejsów oraz projektowaniem generatywnym.

Dodatkowo prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zaawansowanych technik programistycznych, tworzenia aplikacji w środowisku Windows oraz aplikacji sieciowych.

Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: p.tadejko@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 92
Pokój:  A018 (021)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej; obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk technicznych, specjalność Informatyka. Zainteresowania badawczo-naukowe obejmują m.in. zastosowania transformaty falkowej i morfologii matematycznej w przetwarzaniu jednowymiarowych sygnałów biomedycznych. Prace badawcze skupiają się wokół przetwarzania sygnału EKG.

Prowadzi zajęcia związane z projektowaniem architektur systemów informatycznych oraz implementacją aplikacji internetowych i rozwiązań mobilnych – w tym w szczególności RIA. Specjalizuje się w tematyce projektowania architektury i integracji rozwiązań informatycznych – zarówno oprogramowania, jak i infrastruktury – z wykorzystaniem paradygmatu SOA oraz zgodnych z założeniami architektury korporacyjnej i ram TOGAF.

Doświadczenie praktyczne zdobył w firmie Sygnity (dawniej ComputreLand). Na początku w zakresie analizy i projektowania dużych systemów ICT, tworzonych jako dedykowane rozwiązania pod konkretne zamówienie klientów administracji centralnej i samorządowej, później jako architekt. Brał udział w procesie przygotowywania koncepcji realizacji systemów (ofertowanie) jak i potem na etapie ich realizacji, m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych (system HRMS), Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Ministerstwa Zdrowie, Ministerstwa Finansów.

Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: adiunkt dydaktyczny
E-mail: m.topczewska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 86
Pokój: A207 (210)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Publikacje  
Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: asystent
E-mail: k.topolewicz@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 79
Pokój: A215 (238)
Publikacje  
Katarzyna Topolewicz ukończyła studia magisterskie z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w 2020 roku. W roku 2021 rozpoczęła pracę w Politechnice Białostockiej na stanowisku asystenta. Od 2021 jest członkiem Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”. Bieżące zainteresowania koncentrują się na systemach wieloagentowych.
Struktura organizacyjna: Dziekanat
Stanowisko: specjalista ds. dydaktycznych
E-mail: u.wloch@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 55, 789 285 132
  A120 (121)
Struktura organizacyjna: Katedra Matematyki
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: m.wyrwas@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 97
Pokój: C12 (14C)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Małgorzata Wyrwas ukończyła studia magisterskie z zakresu matematyki na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w 1996 roku (temat pracy magisterskiej „Stabilność lokalnej obserwowalności nieliniowych układów sterowania”, promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz). W tym samym roku rozpoczęła pracę w Politechnice Białostockiej na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki i Fizyki. W okresie od września do grudnia 2003 roku była stypendystką the European Community Marie Curie Fellowship w ramach programu Control Training Site (Włochy, SISSA, Triest). W roku 2004 obroniła rozprawę doktorską z matematyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Promotorem rozprawy doktorskiej pt. „Nieregularne obserwatory nieliniowych układów sterowania” był prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz. W roku 2005 rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta, najpierw w Instytucie Matematyki i Fizyki a potem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. W okresie od lipca 2006 roku do stycznia 2008 przebywała na stażu naukowym w Instytucie Cybernetyki przy Politechnice w Tallinie w Estonii. W roku 2019 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka na Politechnice Warszawskiej. Zainteresowania naukowe to matematyczna teoria sterowania oraz rachunek niecałkowitego rzędu. Należy do stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki.
Struktura organizacyjna: Katedra Informatyki Teoretycznej
Stanowisko: asystent
E-mail: kamil.zabielski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 97 59
Pokój: A122 (142)
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: wykładowca
E-mail: p.zabielski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 79
Pokój: A215 (238)
Rozkład zajęć  
Publikacje  
Studiowałem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Studia ukończyłem w 2011 roku z wynikiem celującym. Jeszcze na ostatnim semestrze studiów rozpocząłem staż asystencki na uczelni, a po ukończeniu studiów zacząłem pracę na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w Katedrze Oprogramowania na stanowisku asystent. Prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów: Podstawy programowania (Ćw, PS), Programowanie obiektowe (PS), Programowanie aplikacji w języku JavaScript (PS), Programowanie, algorytmy i struktury danych (PS), Zaawansowane techniki programistyczne (PS), Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (PS), Analiza i testowanie systemów informatycznych (PS, wykład). Pod opieką prof. dr hab. Leona Bobrowskiego rozpocząłem pracę naukową związaną z tematyką wykrywania wzorców płaskich. Tematyka mojej pracy naukowej koncentruje się wokół zagadnień analizy dużych zbiorów danych i wykrywania pewnych wzorców. Rozwijam metody i algorytmy pozyskiwania wiedzy. Wyniki moich prac zostały opublikowane w artykułach naukowych.

W 2012 roku w ramach projektu „Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Białostockiej na rynku pracy” pełniłem rolę Wydziałowego koordynatora współpracy WIPB.

W 2013 roku wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży uczestniczyłem w realizacji systemu informatycznego e-Przyrodnik – system został stworzony wspólnie przez biologów, leśników oraz informatyków realizujących projekt skierowany do młodzieży szkół średnich z południowej części woj. podlaskiego.

Brałem udział w organizacji konkursów na najlepszą pracę dyplomową, KIWI, NetMasterCap, Programowania Zespołowego.

Dodatkowo pracuję w firmie Transition Technologies Managed Services jako Kierownik Zespołu.

Struktura organizacyjna: Sekretariat Wydziału Informatyki
Stanowisko: referent ds. administracyjnych
E-mail: j.zalewska@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 64, 789 285 101
Pokój: A128 (135)
Struktura organizacyjna: Katedra Oprogramowania
Stanowisko: asystent
E-mail: jakub.zaprzalka@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 90 86
Pokój: A207 (210)
Jakub Zaprzałka uzyskał w 2022 roku z wyróżnieniem dyplom inżyniera Informatyka, a w 2023 roku  wyróżniony dyplom magistra inżyniera ze specjalnością Inżynieria Oprogramowania, oba na WI PB. 

Pracownikiem Katedry Oprogramowania Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej jest od września 2023 roku. Prowadzi zajęcia z Podstaw Programowania i Zaawansowanych Technik Programistycznych.

W pracach badawczych koncentruje się na wielodziedzinowej analizie i eksploracji danych z użyciem algorytmów głębokiego uczenia maszynowego w ramach przetwarzania języka naturalnego (NLP), analizy obrazów (CV) oraz analizy obrazowo-językowej (VLP). 

Posiada doświadczenie biznesowe w tworzeniu produktów wykorzystujących głębokie modele językowe (LLM) związane z całym procesem wytwórczym – od planowania projektów, poprzez dobór danych, modeli i narzędzi implementacyjnych, wdrażanie i utrzymanie produktu oraz automatyzację tego procesu. Jego zainteresowania obejmują szeroko pojętą Sztuczną Inteligencję.

W wolnym czasie pasjonat sportu, głównie windsurfingu, żeglarstwa sportowego i tańca towarzyskiego.

Struktura organizacyjna: Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej
Stanowisko: profesor uczelni
E-mail: s.zielinski@pb.edu.pl
Telefon: 85 746 91 13
Pokój: C5 (7C)
Rozkład zajęć  
Strona www  
Strona na p.wi.pb.edu.pl  
Publikacje  
Sławomir K. Zieliński jest specjalistą z zakresu inżynierii dźwięku i psychoakustyki stosowanej. Pracuje jako profesor uczelni w Katedrze Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobył w takich ośrodkach jak Politechnika Gdańska (1992-2000) oraz Uniwersytet Surrey (Wielka Brytania, 2000-2009). Przez siedem lat pracował również jako nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. W swojej karierze zawodowej uczył między innymi takich przedmiotów jak elektroakustyka, przetwarzanie sygnałów dźwiękowych, technologia nagrań, elektronika analogowa i cyfrowa, sieci komputerowe, teleinformatyka.

Dr Zieliński posiada również wieloletnie doświadczenie we współpracy międzynarodowej na polu naukowo-badawczym. Brał udział w trzech projektach badawczych w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Surrey odpowiednio w roli kierownika (Principal Investigator), zastępcy kierownika (Co-Investigator) oraz realizatora badań (Research Fellow). Dwa z tych projektów odbywały się z udziałem partnerów przemysłowych: BBC R&D (Wielka Brytania) oraz Bang & Olufsen R&D (Dania).

Dr Zieliński jest autorem lub współautorem 88 artykułów naukowych, głównie z zakresu inżynierii dźwięku. Jest współautorem patentu w USA dotyczącego automatycznego pomiaru jakości dźwięku przestrzennego (Patent US 8238563 B2). Wykonał on szereg recenzji artykułów naukowych oraz ekspertyzę na zlecenie Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jako ko-promotor Dr Zieliński sprawował opiekę naukową nad pracami doktorskimi w Wielkiej Brytanii. Był on również recenzentem i egzaminatorem 3 prac doktorskich.

Dr Zieliński otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Do najważniejszych należą zespołowa (dwuosobowa) nagroda naukowa przyznana przez Dział Badań i Rozwoju BBC za wkład badawczy Uniwersytetu Surrey do przemysłu nadawczego, dwie nagrody przyznane przez Polskie Towarzystwo Akustyczne za wyróżniającą się prezentacje naukowe, nagroda Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania oraz cztery nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność dydaktyczną.

Wykształcenie – Doktor habilitowany nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji; stopień nadany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (2016).

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.