Faculty of Computer Science

Scientific cooperation

 

# Country University  Title of cooperator
1. Estonia/Estonia Instytut Cybernetyki przy Politechnice w Tallinie Institute of Cybernetics at Tallin Technical University Observer form for control systems defined on time scales
Metody algebraiczne w nieliniowej teorii sterowania-projekt badawczy.  Algebraic Tools and Software for Automatic Control.
2. Portugalia/Portugal Uniwersytet w Aveiro University of Aveiro Zastosowania i popularyzacja matematyki. Applications and popularization of Mathematics.
3. Francja/France Uniwersytet Rennes 1 University of Rennes 1 Współpraca w ramach programu Polonium oraz Programu roboczego Modelowanie i przetwarzanie obrazów biomedycznych. Biomedical image modeling and processing.
4. Portugalia/Portugal University of Tras-os-Montes e Alto Douro Zastosowanie i popularyzacja matematyki. Applications and popularization of Mathematics.
5. Japonia/Japan Tokyo Metropolitan University Rozpoznawanie odręcznego pisma japońskiego
6. Indie/India University of Calcutta Wykrywanie granicy źrenicy oka ludzkiego oraz analiza obrazów medycznych w celu detekcji zmian patologicznych oraz oceny możliwości rozwoju choroby
7. Rumunia/Romania West University of Timisoara Cooperation in the field of modernization, standardization and adjustment of a university curriculum and courses of training to the university’s educational requirements as well as in the field of science and technology by carrying out joint research projects and technical expertise, transfer of technologies and management methodology.
× Our website service uses cookies to work correctly. For details, see our privacy policy.
I agree to the privacy policy and cookie policy.