Wydział Informatyki PB

Matematyka stosowana

Kierunek MATEMATYKA STOSOWANA, studia I stopnia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY (jedyny taki w regionie)

Matematyka stosowana

Absolwent studiów I stopnia na kierunku matematyka stosowana na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej: 

  • zdobędzie podstawową wiedzą merytoryczną z matematyki wyższej ukierunkowaną na jej praktyczne wykorzystanie w technice, informatyce, szeroko rozumianej ekonomii i finansach oraz innych dziedzinach, w których metody matematyczne i statystyczne stanowią istotne narzędzie opisu i rozwiązywania problemów,
  • opanuje metody, techniki i narzędzia matematyczne i statystyczne niezbędne do analizy zjawisk i procesów w wyżej wymienionych dziedzinach,
  • będzie swobodnie posługiwać się narzędziami informatycznymi jak arkusze kalkulacyjne, programy do analiz statystycznych, pakiety do obliczeń numerycznych i symbolicznych; będzie rozbudowywać funkcjonalności tych narzędzi
  • będzie miał podstawowe umiejętności inżynierskie, takie jak umiejętność analizy problemu lub zadania, umiejętność znalezienia rozwiązań i zastosowania odpowiednich metod, umiejętność analizy ekonomicznej problemu i optymalizacji rozwiązania. 
  • będzie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki stosowanej, statystyki, informatyki, ekonomii i finansów oraz będzie w stanie porozumieć się z innymi osobami używającymi takiego języka, pracującymi w sferze nauki, przemysłu i usług; będzie posługiwać językiem obcym na poziomie biegłości B2

Absolwent kierunku matematyka stosowana będzie przygotowany do pracy w firmach i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, informatycznych i statystycznych, na stanowiskach wymagających umiejętności analitycznych, systematyczności w poszukaniu rozwiązań i elastyczności myślenia. Będzie przygotowany do pracy w zespole i do samokształcenia. Absolwent będzie miał podstawowe wykształcenie informatyczne i finansowe, pozwalające mu na pracę w wielu zawodach związanych z informatyką i jej zastosowaniami w szeroko pojętym biznesie, w tym w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych. Powinien być szczególnie poszukiwany przez firmy, które oprócz biegłości w programowaniu i obsłudze programów komputerowych wymagają od pracownika wiedzy i umiejętności z obszaru matematyki wyższej. 

W planie studiów przewidziano możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek kształcenia analityka danych i matematyka nowoczesnych technologii.

Analityka danych to grupa przedmiotów obejmująca zagadnienia związane z obróbką i eksploracją danych, bezpieczeństwem danych, analizą danych pochodzących z różnych źródeł, w szczególności danych z obszaru finansów i ekonomii. Absolwent analityki danych będzie umiał wydobyć istotne informacje z dużych zbiorów danych, wymagających obróbki matematycznej i statystycznej. 

Matematyka nowoczesnych technologii to grupa przedmiotów obejmująca zagadnienia z  wybranych dziedzin techniki oraz ich związki z matematyką wyższą. Absolwent będzie umiał wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności matematyczne do analizy, projektowania i optymalizacji obiektów technicznych, takich jak układy automatyki i robotyki, systemy grafiki komputerowej, przetwarzania obrazów i sygnałów.

Absolwent kierunku matematyka stosowana będzie przygotowany do kontynuacji kształcenia i podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach matematycznych i technicznych. 

Plany studiów

Plan studiów stacjonarnych I stopnia Matematyka stosowana – Analityka danych
Plan studiów stacjonarnych I stopnia Matematyka stosowana – Matematyka nowoczesnych technologii
Efekty uczenia

Rekrutacja

Zasady
Limit miejsc
Zarejestruj się

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.