Wydział Informatyki PB

Wydział Informatyki PB

Współpraca

Wydział Informatyki współpracuje bardzo aktywnie z otoczeniem społecznie-gospodarczym. Przy Wydziale Informatyki PB prężnie działa Rada Przedsiębiorców, jej przedstawiciele konsultują zmiany w programach kształcenia, współorganizują Białostocki Test Informatyków czy też wspólnie realizują projekty z zakresu B+R. Wydział informatyki rozwija współpracę ze szkołami średnimi w województwie podlaskim oraz prowadzi działalność popularyzacji nauki z zakresu informatyki i matematyki.

praca nad projektem


zestaw komputerowy

Relacje Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym mają charakter indywidualny i instytucjonalny. Współpraca indywidualna jest realizowana przez poszczególnych pracowników Wydziału Informatyki, w szczególności poprzez nawiązywanie kontaktów z pracownikami innych uczelni, których efektem są wspólne publikacje, realizowane wspólne projekty badawcze, praktyki studenckie oraz prace dyplomowe. Współpraca instytucjonalna dotyczy głównie firm oraz instytucji administracji regionu.

Z Wydziałem Informatyki współpracują wiodące firmy z branży ICT. Większość z wymienionych firm podpisała z Politechniką Białostocką bezterminową umowę o współpracy. Należy zaznaczyć, iż wśród wymienionych instytucji przeważają przedsiębiorstwa ogólnopolskie, posiadające w Białymstoku swoje oddziały. Część firm współpracuje z Wydziałem niezależnie od posiadanego oddziału w Białymstoku. Eksperci z firm prowadzą na Wydziale Informatyki wykłady zamawiane i warsztaty technologiczne. Studenci i pracownicy Wydziału odbywają w firmach staże i nawiązują współpracę w dziedzinach zastosowań prac badawczych. We współpracy z firmami powstają interesujące prace dyplomowe, których tematyka jest proponowana przez firmy.

Wydział Informatyki utrzymuje również relacje dotyczące procesu kształcenia i profilu swoich absolwentów z instytucjami administracji regionu: Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Urzędami Miejskimi w Augustowie i Supraślu, Urzędami Skarbowymi w Białymstoku, Głównym Urzędem Statystycznym, Podlaskim Kuratorium Oświaty, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Przy Wydziale Informatyki funkcjonuje Rada Przedsiębiorców, powołana w dniu 20.09.2012 r. przez Radę Wydziału Informatyki (Uchwała nr 82/2012, Załącznik 12), stanowiąca platformę współpracy pomiędzy sferami naukowo-dydaktyczną i gospodarczą.

Podstawowe obszary współpracy z przedsiębiorcami obejmują wspólne kształtowanie oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć. Specjaliści z firm włączają się w modyfikację programów kształcenia na kierunkach studiów informatyka i matematyka, tak aby absolwenci byli lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Zarówno formuła Rady Przedsiębiorców, jak i lista firm w niej uczestniczących są otwarte. Każdorazowo zaproszenie na spotkanie Rady kierowane jest do coraz większego wachlarza instytucji chcących nawiązać współpracę z Wydziałem w zakresie programów studiów, praktyk i staży studentów, jak również przy realizacji przyszłych projektów ze sfery B+R lub realizacji bonów na innowacje. Jednym z ciekawszych działań realizowanych wspólnie przez Wydział i Radę Przedsiębiorców jest Białostocki Test Informatyków (przeprowadzony dotychczas trzykrotnie: w 2013, 2014 , 2015 r.), nad którym w 2013 r. patronat objął Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Współorganizatorami Testu oraz sponsorami wysokich nagród pieniężnych były firmy branży ICT: Transition Technologies sp. z o.o., CFT Polska sp. z o.o., Comarch, QBurst Poland, SMT Software sp. z o.o., Computaris, TangramCare, BIT S.A., Capgemini Polska, Merinosoft, EIP, Leviteo, MAXTO. W roku 2015 test współorganizował już 12 firm: BIT S.A., CERI International, CFT Polska Sp. z o.o., Coders Center Sp. z o.o., Computaris Polska sp. z o.o., Grape Up Sp. z o.o., QBurst Poland Sp. z o.o., SMT Software Services S.A., SoftwareHut Sp. z o.o., Transition Technologies S.A., X-Code Spółka z o.o., ZETO S.A. Firmy te podjęły też trud opracowania zestawów pytań testowych z 7 obszarów wiedzy: algorytmiki, projektowania obiektowego, relacyjnych baz danych, znajomości języków Java, C#, C++ oraz technologii mobilnych. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników jest certyfikat potwierdzający udział w Teście oraz liczbę uzyskanych punktów w każdym z wyżej wymienionych obszarów, którym studenci mogą pochwalić się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Ogromny to sukces branży organizującej wydarzenie, razem we wspólnym celu, lepszej edukacji i pokazania siły środowiska IT i możliwości jakie mają absolwenci Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. W roku 2015 do Testu przystąpiło 107 uczestników, zarejestrowało się 129.

Z innych inicjatyw podejmowanych wspólnie z przedsiębiorcami warto wymienić spotkania z pracownikami firm w ramach wydarzeń „Chill and Grill”, „Dzień Informatyka” i „Dzień pracy dyplomowej”. Firma Transition Technologies wspiera również działania studenckich kół naukowych Wydziału. Firma Leviteo zorganizowała konkurs dla studentów na najlepszą aplikację. Pozostałe firmy współpracują z Samorządem Studentów Wydziału Informatyki.

W ramach promocji nauczania i ucznia się informatyki Wydział prowadził w 2015 r. konkursy informatyczne dla dzieci i młodzieży: „KIWI”-konkurs z wiedzy informatycznej na trzech etapach nauczania: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, „Dżemik”- konkurs programowania gier dla dzieci i młodzieży, „BialJam”-konkurs programowania gier komputerowych dla dorosłych. Od roku szkolnego 2015/16 Wydział jest odpowiedzialny za organizację Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z informatyki.

W ramach współpracy realizowanej z podmiotami regionu, Wydział Informatyki jest inicjatorem i współorganizatorem różnych przedsięwzięć. W celu popularyzacji nauki oraz organizacji imprez upowszechniających naukę, w 2007 r. powołano w ramach Wydziału Informatyki odrębną jednostkę dydaktyczną pn. Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”. Najważniejsze imprezy organizowane i współorganizowane przez Centrum to: wystawy tematyczne w ramach 7-go Programu Ramowego „Places”, Konkursy Matematyczne Politechniki Białostockiej, wykłady i warsztaty popularno-naukowe, kółka matematyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, warsztaty „Origami i matematyka”, Podlaskie Festiwale Nauki i Sztuki, Podlaskie Dni Matematyki, Dni Akademickie, zajęcia w ramach Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego, Dni Otwarte, akcje „Dziewczyny na Politechniki”, Pikniki Stowarzyszenia Wspierania Środowisk Lokalnych. Centrum zostało wpisane przez MEN na ogólnopolską listę miejsc odkrywania talentów w ramach akcji „Rok szkolny 2010/11 – Rokiem Odkrywania Talentów”. Spośród innych imprez promocyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Wydział Informatyki oraz z udziałem przedstawicieli Wydziału należy wymienić: Wirtualny spacer po szkole – ZSTiO, Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym, wystawa z okazji wmurowania kamienia węgielnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Salon Maturzystów, Piknik „Aktywne Osiedle”, inauguracja roku akademickiego w Politechnice Białostockiej, zawody East Robo Open.

Wydział Informatyki ściśle współpracuje z Oddziałem Białostockim Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zarówno przy organizacji imprez promujących matematykę i informatykę, jak i matematycznych i informatycznych konferencji naukowych.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.