Wydział Informatyki PB

Nauka i badania

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej prowadzi badania skupione w zespołach w poszczególnych katedrach...


zestaw komputerowy

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej prowadzi badania skupione w zespołach w poszczególnych katedrach.

​ ​ ​Tematyka badawcza poszczególnych zespołów skupia się głównie wokół następujących zakresów

 1. Metody eksploracji i modelowania wielowymiarowych zbiorów danych:
  • Pozyskiwanie wiedzy z baz danych (ang. data mining and knowledge discovery) ze szczególnym uwzględnieniem następujących technik:
   • algorytmy ewolucyjne,
   • sieci bayesowkie,
   • sieci neuronowe,
   • wizualizacja danych,
   • zbiory rozmyte.
  • Informatyka biomedyczna:
   • analiza i modelowanie obrazów biomedycznych,
   • bioinformatyka (zastosowania pozyskiwania wiedzy w bioinformatyce),
   • wspomaganie diagnostyki medycznej.
  • Przetwarzanie równoległe i rozproszone, w szczególności z wykorzystaniem klastrów obliczeniowych.
 2. Metody reprezentacji i przetwarzania informacji w systemach multimedialnych:
  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
  • przetwarzanie mowy, ze szczególnym naciskiem na uzdatnianie i kodowanie sygnału mowy;
  • przetwarzanie audio;
  • techniki dekompozycji sygnału, w szczególności transformacje nierównomierne;
  • kwaterniony w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów;
  • projektowanie systemów czasu rzeczywistego w technice VHDL;
  • projektowanie procesorów;
  • techniki multimedialne;
  • technologie komunikacji multimedialnej;
  • przetwarzanie obrazów.
 3. Systemy inteligentne:
  • rozwój metod sztucznej inteligencji;
  • metody przetwarzania informacji niepełnej i niepewnej;
  • obliczenia granularne i zbiory przybliżone;
  • pozyskiwanie wiedzy z baz danych;
  • algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania w analizie danych;
  • inteligentne systemy informacyjne;
  • uczenie maszynowe;
  • sieci komputerowe;
  • detekcja emocji w muzyce;
  • modelowanie i symulacje;
  • techniki steganograficzne i obfuskacyjne w ochronie praw autorskich;
  • sztuczne systemy immunologiczne.
 4. Badanie wybranych zagadnień matematyki czystej i stosowanej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: Zadania badawcze dzielą się na cztery ogólne zagadnienia, realizowane od kilkunastu lat, z różnie rozłożonymi akcentami w każdym z tych zagadnień:
  • Matematyczne podstawy informatyki: badania efektywności algorytmów probabilistycznych i łańcuchów Markowa; badania wybranych zagadnień logiki temporalnej, systemów wieloagentowych i rozproszonych systemów wiedzy.
  • Algorytmy grafowe: badania odmian problemu komiwojażera z wagami wierzchołków grafu i ograniczeniami – Orienteering Problem; poszukiwanie algorytmów o maksymalnym proficie i ustalonym ograniczonym koszcie, porównanie algorytmów genetycznych z algorytmami stosowanymi dotychczas; badania Inteligentnych Systemów Transportowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji.
  • Modele matematyczne w zarządzaniu finansami: analiza polskiego rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem metod numerycznych.
  • Struktura wybranych obiektów algebraicznych i ich zastosowania: badania w obszarach algebry abstrakcyjnej i jej zastosowań, obejmujące m.in. analizę struktury pierścieni posiadających różniczkowania, analizę półgrup i ich automorfizmów oraz pierścieni ze szczególną strukturą ideałów, analizę własności grup skończonych, zastosowania algebr grupowych w teorii kodowania i kryptografii.

 5. Metody algebraiczne i analityczne w matematyce stosowanej:
  • Analiza własności matematycznych modeli opisujących rozwój roślin zielonych; badanie stabilności modelu drapieżca-ofiara zależnego od wieku z parametrem opóźnienia.
  • Badanie układów dyskretno-ciągłych, które mogą być interpretowane jako układy o czasie ciągłym z regulatorami o czasie dyskretnym.
  • Badanie osiągalności i równoważności oraz realizacji nieliniowych układów sterowania zdefiniowanych za pomocą równań delta-różniczkowych n-tego rzędu określonych na skalach czasowych.
  • Zastosowanie rachunku wariacyjnego na skalach czasowych do modeli ekonomicznych; analiza modeli na wybranych skalach czasowych oraz ich rozwiązań.
  • Badanie pierścieni, które są sumami dwóch podpierścieni, zwłaszcza w zakresie otwartego pytania, czy pierścień jest PI-pierścieniem, jeśli jest sumą dwóch PI-podpierścieni.
  • Analiza możliwości wykorzystania rozmytych metod wspomagania decyzji do podejmowania decyzji gospodarczych w sytuacji braku precyzyjnych czynników ryzyka, częściowej informacji, niepewności lub nieprecyzyjnych danych.
  • Badanie stabilności i stabilizowalności układów nieliniowych na skalach czasowych.
  • Relatywna sterowalność względem zmiennej ciągłej, a także relatywna obserwowalność względem tej samej zmiennej dla układów różniczkowo-algebraicznych niecałkowitego rzędu z opóźnieniem.
  • Badanie problemu drożności układów równań różniczkowych niecałkowitego rzędu; badanie obserwowalności układów sterowania niecałkowitego rzędu z czasem ciągłym i z pamięcią.

Wydział Informatyki corocznie pozyskuje ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę, fundusze na finansowanie badań naukowych obejmujących:

 • projekty badawcze – „granty”;
 • działalność statutową wraz z obsługą badań naukowych;
 • prace służące rozwojowi młodych naukowców;
 • badania własne.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.