Wydział Informatyki PB

Nauka i badania

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej prowadzi badania skupione w zespołach w poszczególnych katedrach...


zestaw komputerowy

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej prowadzi badania skupione w zespołach w poszczególnych katedrach.

​ ​ ​Tematyka badawcza poszczególnych zespołów skupia się głównie wokół następujących zakresów

  1. Metody eksploracji i modelowania wielowymiarowych zbiorów danych:
   • Pozyskiwanie wiedzy z baz danych (ang. data mining and knowledge discovery) ze szczególnym uwzględnieniem następujących technik:
    • algorytmy ewolucyjne,
    • sieci bayesowkie,
    • sieci neuronowe,
    • wizualizacja danych,
    • zbiory rozmyte.
   • Informatyka biomedyczna:
    • analiza i modelowanie obrazów biomedycznych,
    • bioinformatyka (zastosowania pozyskiwania wiedzy w bioinformatyce),
    • wspomaganie diagnostyki medycznej.
   • Przetwarzanie równoległe i rozproszone, w szczególności z wykorzystaniem klastrów obliczeniowych.
  2. Metody reprezentacji i przetwarzania informacji w systemach multimedialnych:
   • cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
   • przetwarzanie mowy, ze szczególnym naciskiem na uzdatnianie i kodowanie sygnału mowy;
   • przetwarzanie audio;
   • techniki dekompozycji sygnału, w szczególności transformacje nierównomierne;
   • kwaterniony w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów;
   • projektowanie systemów czasu rzeczywistego w technice VHDL;
   • projektowanie procesorów;
   • techniki multimedialne;
   • technologie komunikacji multimedialnej;
   • przetwarzanie obrazów.
  3. Systemy inteligentne:
   • rozwój metod sztucznej inteligencji;
   • metody przetwarzania informacji niepełnej i niepewnej;
   • obliczenia granularne i zbiory przybliżone;
   • pozyskiwanie wiedzy z baz danych;
   • algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania w analizie danych;
   • inteligentne systemy informacyjne;
   • uczenie maszynowe;
   • sieci komputerowe;
   • detekcja emocji w muzyce;
   • modelowanie i symulacje;
   • techniki steganograficzne i obfuskacyjne w ochronie praw autorskich;
   • sztuczne systemy immunologiczne.
  4. Badanie wybranych zagadnień matematyki czystej i stosowanej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: Zadania badawcze dzielą się na cztery ogólne zagadnienia, realizowane od kilkunastu lat, z różnie rozłożonymi akcentami w każdym z tych zagadnień:
   • Matematyczne podstawy informatyki: badania efektywności algorytmów probabilistycznych i łańcuchów Markowa; badania wybranych zagadnień logiki temporalnej, systemów wieloagentowych i rozproszonych systemów wiedzy.
   • Algorytmy grafowe: badania odmian problemu komiwojażera z wagami wierzchołków grafu i ograniczeniami – Orienteering Problem; poszukiwanie algorytmów o maksymalnym proficie i ustalonym ograniczonym koszcie, porównanie algorytmów genetycznych z algorytmami stosowanymi dotychczas; badania Inteligentnych Systemów Transportowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji.
   • Modele matematyczne w zarządzaniu finansami: analiza polskiego rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem metod numerycznych.
   • Struktura wybranych obiektów algebraicznych i ich zastosowania: badania w obszarach algebry abstrakcyjnej i jej zastosowań, obejmujące m.in. analizę struktury pierścieni posiadających różniczkowania, analizę półgrup i ich automorfizmów oraz pierścieni ze szczególną strukturą ideałów, analizę własności grup skończonych, zastosowania algebr grupowych w teorii kodowania i kryptografii.
 1. Metody algebraiczne i analityczne w matematyce stosowanej:
  • Analiza własności matematycznych modeli opisujących rozwój roślin zielonych; badanie stabilności modelu drapieżca-ofiara zależnego od wieku z parametrem opóźnienia.
  • Badanie układów dyskretno-ciągłych, które mogą być interpretowane jako układy o czasie ciągłym z regulatorami o czasie dyskretnym.
  • Badanie osiągalności i równoważności oraz realizacji nieliniowych układów sterowania zdefiniowanych za pomocą równań delta-różniczkowych n-tego rzędu określonych na skalach czasowych.
  • Zastosowanie rachunku wariacyjnego na skalach czasowych do modeli ekonomicznych; analiza modeli na wybranych skalach czasowych oraz ich rozwiązań.
  • Badanie pierścieni, które są sumami dwóch podpierścieni, zwłaszcza w zakresie otwartego pytania, czy pierścień jest PI-pierścieniem, jeśli jest sumą dwóch PI-podpierścieni.
  • Analiza możliwości wykorzystania rozmytych metod wspomagania decyzji do podejmowania decyzji gospodarczych w sytuacji braku precyzyjnych czynników ryzyka, częściowej informacji, niepewności lub nieprecyzyjnych danych.
  • Badanie stabilności i stabilizowalności układów nieliniowych na skalach czasowych.
  • Relatywna sterowalność względem zmiennej ciągłej, a także relatywna obserwowalność względem tej samej zmiennej dla układów różniczkowo-algebraicznych niecałkowitego rzędu z opóźnieniem.
  • Badanie problemu drożności układów równań różniczkowych niecałkowitego rzędu; badanie obserwowalności układów sterowania niecałkowitego rzędu z czasem ciągłym i z pamięcią.

Wydział Informatyki corocznie pozyskuje ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę, fundusze na finansowanie badań naukowych obejmujących:

 • projekty badawcze – „granty”;
 • działalność statutową wraz z obsługą badań naukowych;
 • prace służące rozwojowi młodych naukowców;
 • badania własne.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.