Wydział Informatyki PB

Projekty realizowane

FRSE

Rodzaj konkursu: Komponent III (Component III) PROGRAM EDUKACJA (‘EDUCATION’ PROGRAMME) Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego

Nr umowy: EOG/21/K3/W/0005

Instytucja finansująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  (FRSE)

Koszty całkowite: 241 290,00 EUR

Dofinansowanie: 217 161,00 EUR

Rola PB: partner projektu

Koszty całkowite po stronie PB: 45 736,00 EUR

Dofinansowanie działań realizowanych po stronie PB: 41 162, 40 EUR

Termin realizacji: październik 01/04/2022 – 30/11/2023

Głównym celem projektu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poprawa jakości w edukacji poprzez stworzenie pilotażowych kierunków nauczania w szkolnictwie zawodowym, odpowiadających zapotrzebowaniu na specjalistów z branży IT na rynku pracy. Cele szczegółowe:

  1. Poszerzenie oferty kształcenia w szkolnictwie zawodowym na poziomie średnim i wyższym oraz dostosowanie programu nauczania do bieżących potrzeb rynku pracy w branży IT (przemysł 4.0).
  2. Poszerzenie oferty zawodowego kształcenia ustawicznego
  3. Rozszerzenie współpracy oraz ponadnarodowa wymiana doświadczeń pomiędzy Islandią i Polską w obszarze: edukacji zdalnej, gamifikacji, budowania relacji pomiędzy biznesem a edukacją.
  4. Podniesienie jakości edukacji zdalnej poprzez upowszechnienie narzędzi i metod efektywnego nauczania zdalnego.

Projekt ma charakter innowacyjny wskazuje na to przygotowanie nowatorskich oraz jedynych w Polsce kierunków nauczania odpowiadających rzeczywistym potrzebom rynku pracy branży nowoczesnych technologii.

Projekt Wydziału Informatyki pod tytułem „Towards e-coaching, the first step to build trust with a digital coach” otrzymał dofinansowanie  w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego.

Koordynatorem wniosku była Pani dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, a w jego realizację zaangażowani będą pracownicy Wydziału Informatyki.
Zobacz więcej

Logo funduszu unijnego

Tytuł konkursu: „Kurs na MOOC
Rodzaj konkursu: Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Nr umowy: POWR.03.01.00-00-W040/18-00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Koszty ogółem: 1 721 826,00 zł
Dofinansowanie: 1 670 170,00 zł
Termin realizacji: październik 2019 – wrzesień 2021 roku.
W ramach projektu powstaną kursy e-learningowe na polskiej platformie edukacyjnej typu MOOC (ang. massive open online course) dostępnej pod adresem navoica.pl. Kursy będą przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nauką i zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Kursy będą darmowe. Wydział Informatyki przygotował następujące kursy: Analiza i przetwarzanie obrazów biometrycznych, Rozpoznawanie człowieka metodami biometrii, Techniki zabezpieczania danych w Internecie, Wprowadzenie do programowania sensorów, Nauka programowania w języku C, Nauka programowania aplikacji internetowych typu SPA, Nauka konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami
komputerowymi.

Więcej informacji na stronie: https://pb.edu.pl/brpm/fundusze-strukturalne/projekty-realizowane/mooc/

Tytuł: Autonomous Vessel with Air Look (AVAL)

Kierownik: dr Jolanta Koszelew

Instytucja, rodzaj: NCBiR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4.

Tytuł: System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall

Kierownik: dr. inż. Mirosław Omieljanowicz

Instytucja, rodzaj: NCBiR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.1, poddziałanie 4.1.2

Tytuł: Dyskretne sterowanie typu PID zmiennych niecałkowitych rzędów

Kierownik: dr hab. Dorota Mozyrska

Liczba wykonawców: 8

Instytucja, rodzaj: NCN, Opus 12

Okres realizacji: 2017.09.12-2020-09-11

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS; edycja 12

Środki finansowe ogółem przyznane na realizację projektu [PLN]: 728 200,00

Słowa kluczowe: rachunek różniczkowy i różnicowy niecałkowitego rzędu, równania z czasem dyskretnym, regulacja PID, regulatory zmiennego niecałkowitego rzędu

Status projektu: W trakcie realizacji

Tytuł: Dodatnie nieliniowe układy sterowania na skalach czasowych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz

Liczba wykonawców: 1

Instytucja, rodzaj: NCN, OPUS 13

Okres realizacji: 2018.01.19 – 2021.01.18

Numer projektu: 2017/25/B/ST7/01471

Instytucja finansująca: budżet – NCN

Słowa kluczowe: dodatni układ sterowania;skala czasowa;nieliniowy układ sterowania

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Środki finansowe ogółem przyznane na realizację projektu [PLN]: 156 000,00

Status projektu: W trakcie realizacji

Tytuł: Metody segmentacji obrazów integrujące analizę tekstur i modele deformowalne (ang. Image segmentation methods integrating texture analysis and deformable modelsImage segmentation methods integrating texture analysis and deformable models) 

Kierownik: mgr inż. Daniel Reska

Instytucja, rodzaj: NCN, PRELUDIUM 13

Numer umowy: 2017/25/N/ST6/01849

Kwota finansowania: 150 200,00 zł

Okres realizacji: 36 miesięcy (30.01.2018-29.01.2021)

Słowa kluczowe: segmentacja obrazów, modele deformowalne, analiza tekstur (ang. image segmentation; deformable models; texture analysis; GPGPU)

Status projektu: W trakcie realizacji

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.