Wydział Informatyki PB

Lista przewodów doktorskich

Lista nadanych stopni doktora

Lp. Imię i nazwisko Temat Data
1. Marek Krętowski Modelowanie i klasyfikacja w przetwarzaniu obrazów biomedycznych 19.12.2002 r.
2. Cezary Bołdak Wyodrębnianie i charakteryzacja  3D naczyń krwionośnych w wielorzędowym obrazowaniu tomograficznym: zastosowanie do naczyń krwionośnych kończyn dolnych i serca 15.12.2003 r.
3. Ireneusz Mrozek Wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń pamięci  RAM oparte o transparentne testy pamięci 12.02.2004 r.
4. Wojciech Kwedlo Algorytmy ewolucyjne jako narzędzia pozyskiwania wiedzy z baz danych 17.06.2004 r.
5. Mirosław Omieljanowicz Problemowo zorientowane procesy czasu rzeczywistego do zastosowań w analizatorach sygnałów wibroakustycznych 17.06.2004 r.
6. Jan A.Wierzbicki Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych we wnioskowaniu w oparciu o przykłady  30.06.2004 r.
7. Eugenia Busłowska Opracowanie metod i algorytmów kompakcji danych pozwalających na wykrywanie usterek pamięci RAM 29.06.2005 r.
8. Marek Parfieniuk Metody dekompozycji podpasmowej sygnałów dla systemów multimedialnych z wykorzystaniem transformacji spaczonych 17.01.2007 r.
9. Adam Klimowicz Metody i algorytmy projektowania układów kombinacyjnych i sekwencyjnych na bazie układów programowalnych o strukturze dwóch matryc 18.01.2007 r.
10. Robert Milewski Algorytmy analizy systemu wspomagania dedukcji formalnej 31.01.2008 r.
11. Adam Borowicz Psychoakustycznie optymalizowane systemy uzdatniania sygnału mowy dla aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem technik podprzestrzeni sygnału 22.10.2008 r.
12. Piotr Hońko Wykrywanie zależności w danych wielo – relacyjnych 18.02.2009 r.
13. Bartosz Sokół Metody wykorzystania stopni swobody testów krokowych w technikach wykrywania złożonych usterek pamięci 18.02.2009 r.
14. Magdalena Topczewska Efektywne metody klasyfikacji i wizualizacji danych wielowymiarowych 07.07.2009 r.
15. Andrzej Kużelewski Opracowanie i implementacja algorytmu modelowania i symulacji nieprecyzyjnie  zdefiniowanych zagadnień brzegowych  16.12.2009 r.
16. Urszula Kużelewska Eksploracja danych przy użyciu algorytmów grupujących z  wykorzystaniem  granulacji informacji  21.04.2010 r.
17. Marek Tabędzki System rozpoznawania pisma odręcznego w oparciu o macierze Toeplitza 19.05.2010 r.
18. Marcin Adamski Rozpoznawanie podpisu odręcznego z wykorzystaniem  technik  Template Matching 19.05.2010 r.
19. Joanna Karbowska – Chilińska Programy probabilistyczne z ciągłym parametrem czasowym 23.06.2010 r.
20. Anna Borowska Algorytmy probabilistyczne i łańcuchy Markowa na tle wybranych zagadnień. Redukcja wartościowań. 27.10.2010 r.
21. Adam Krasuski
Usługi katalogowe w architekturze rozproszonej bazy danych w procesie wspomagania podejmowania decyzji  w Państwowej Straży Pożarnej
17.11.2010 r.
22. Tomasz Grześ Metody i algorytmy minimalizacji poboru mocy układów sekwencyjnych realizowanych na strukturach programowalnych 08.12.2010 r.
23. Paweł Tadejko Techniki przetwarzania sygnałów EKG dla celów automatycznego wykrywania zaburzeń pracy serca  08.12.2010 r.
24. Andrzej Sawicki Metody kwantyzacji wektorowej parametrów sygnału mowy w aplikacjach multimedialnych kodowania i syntezy głosu  23.02.2011 r.
25. Marta Borowska Analiza  sygnałów  EEG za pomocą nieliniowych deskryptorów  synchronicznych 09.03.2011 r.
26. Tomasz Łukaszuk Techniki eksploracji danych oparte na funkcjach kryterialnych typu CPL w informatycznym systemie pracy zdalnej 20.04.2011 r.
27. Dariusz Małyszko Segmentacja obrazów z wykorzystaniem zbiorów przybliżonych i obliczeń ewolucyjnych 06.07.2011 r.
28. Andrzej Chmielewski
Zastosowanie metafor  immunologicznych do konstrukcji algorytmów detekcji anomalii w ruchu sieciowym w celu ochrony systemów komputerowych
06.07.2011 r.
29. Marcin Skoczylas Lokalizacja komórek biologicznych w obrazach mikroskopii fazowo-kontrastowej 30.11.2011 r.
30. Piotr Zubrycki Systemy analizy i kodowania mowy bazujące na dekompozycji sygnału na komponenty tonalny  i szumowy opartej na Dyskretnej Transformacji Harmonicznej 11.01.2012 r.
31. Grzegorz Rubin Metody szybkiego prototypowania systemów wbudowanych w oparciu o zbalansowaną architekturę szeregową 12.06.2013 r.
32. Krzysztof Jurczuk Parallel computing in modeling of magnetic resonance imaging 11.09.2013 r.
33. Jerzy Krawczuk
Techniki eksploracji danych oparte na funkcjach kryterialnych typu CPL jako narzędzie prognozowania notowań giełdowych
25.09.2013 r.
34. Marcin Michał Mirończuk
Analiza danych tekstowych w projektowaniu wybranego systemu informacyjnego na przykładzie analizy dokumentacji zdarzeń krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
25.09.2013 r.
35. Maciej Brzozowski
Metody  obfuskacyjne w zabezpieczaniu własności intelektualnej do projektów sprzętowych
19.02.2014 r.
36. Anna Łupińska-Dubicka
Probabilistic Graphical Models of Time-Dependent Domains with Memory: Application to Monitoring Woman’s Monthly Cycle
11.09.2014 r.
37. Marcin Czajkowski Evolutionary algorithms in global induction of model trees 11.03.2015 r.
38. Krzysztof Ostrowski Metody dla problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla sieci o wagach zmiennych w czasie. 21.09.2016 r.
39. Mirosław Puczko Projektowanie generatorów testów oraz analizatorów sygnatur  o niskim poborze mocy w samotestujących układach cyfrowych 16.11.2016 r.
40. Maciej Kopczyński Wspomaganie decyzji oparte na sprzętowej realizacji metod zbiorów przybliżonych  08.02.2017 r.
41. Łukasz Gadomer Rozmyte lasy losowe oparte na modelach klastrowych drzew decyzyjnych w zadaniach klasyfikacji 03.07.2019 r.
42. Daniel Reska Algorytmy segmentacji obrazów medycznych oparte na modelach deformowalnych i analizie tekstur. 18.05.2023 r.
43. Piotr Oziabło Fractional-variable-order digital PID controllers based on metaheuristic algorithms optimization 20.09.2023 r.
44. Katarzyna Łukaszewicz Obliczenia granularne w przetwarzaniu danych niezbalansowanych 11.10.2023 r.

Lista wszczętych przewodów

Lp. Imię i nazwisko Temat Data
1. Paweł Zabielski
Metody wydobywania wzorców kolinearnych z dużych zbiorów danych i ich zastosowania.
21.09.2016 r.
2. Michał Czołombitko
Redukcja dużych danych z wykorzystaniem metod zbiorów przybliżonych
14.06.2017 r.
3. Maciej Szymkowski
 
02.01.2020 r.
4. Piotr Szymkowski
 
21.01.2020 r.
5. Aleksander Sawicki
 
28.04.2021 r.
       
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.