Wydział Informatyki PB

MELES – More Entrepreneurial Life at European Schools

MELES – More Entrepreneurial Life at European Schools 
Wizyta studyjna projektu na Politechnice Białostockiej 
Białystok 12 – 14 maja 2015 r.
 

W dniach 12-14 maja 2015 roku, w Białymstoku, odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu. Najważniejszym celem tej kolejnej wizyty w lokalnym ośrodku akademickim partnera – Politechniki Białostockiej, było dopracowanie pierwszej wersji programu nauczania przedmiotu przedsiębiorczość oraz ustalenie metod i form realizacji zajęć przeprowadzonych w ramach szkoły letniej, która odbędzie się w lipcu, w Grecji, na wyspie Chios.

Miejscem spotkania w dniu 12 maja był Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień przedstawicieli władz uczelni i wydziału.

 

 

Od lewej: Pani Prodziekan ds. Promocji i Współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, dr hab. Dorota Mozyrska, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. ndzw., Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Grażyna Łaska, prof. ndzw., Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. Leon Bobrowski.

Rys. 1. Powitanie gości przez przedstawicieli władz Politechniki Białostockiej i Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Od lewej: Pani Prodziekan ds. Promocji i Współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, dr hab. Dorota Mozyrska, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. ndzw., Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Grażyna Łaska, prof. ndzw., Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. Leon Bobrowski.

 

W ramach programu spotkania tego dnia omówione zostały wyniki rekrutacji studentów biorących udział w szkole letniej. Najważniejszym efektem dyskusji, która rozpoczęła się 12 maja, a była kontynuowana kolejnego dnia było ustalenie treści dydaktycznych przedmiotu przedsiębiorczość, a co ważniejsze ich kolejności w taki sposób, aby całość programu zajęć był spójna i realizowała wszystkie cele i efekty kształcenia założone w projekcie.

 

dr inż. Piotr Wołejsza

Rys. 2. Kierownik projektu MELES – dr inż. Piotr Wołejsza z Akademii Morskiej w Szczecinie opowiada o projekcie – partnerach, celach i aktualnie realizowanych zadaniach.

 

Peter, Christian i Maria

Rys. 3. Peter, Christian i Maria jeszcze nie zmęczeni burzliwą dyskusją na temat ostatecznego kształtu programu szkoły letniej, która za chwilę się rozpocznie 🙂

 

Dwoje mężczyzn przy tablicy

Rys. 4. Sporo jeszcze mamy tu niejasności, ale jedno jest pewne teamwork nam wychodzi 🙂

 

Kobieta w dybach

Rys. 5. A kto się nie zgadzał z przyjętą koncepcją tego Kierownik Projektu zamykał w podlaskie dyby i siedział w nich tak długo aż się z Kierownikiem zgadzać zaczął 🙂

 

Tablica z przyklejonymi kartkami

Rys. 6. Uff. Mamy to !!! czyli ostateczną kolejność zajęć wszystkich trzech bloków przedmiotu: Innowacje, Przedsiębiorczość i Przywództwo

 

Kolejny dzień wizyty studyjnej – 13 maja odbył się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

grupa ludzi

Rys. 7. Spotkanie z przedsiębiorcami i studentami odbyło się w przestrzeni pracy kreatywnej o nazwie „Transferownia” w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Gośćmi pierwszej części spotkania byli studenci Politechniki Białostockiej, którzy zaprezentowali swoje projektu biznesowe. Po prezentacji swojego pomysłu na biznes studenci odpowiadali na pytania realizatorów projektu tego jak uczelnia powinna wspierać rozwój postaw i wiedzy studentów w obszarze przedsiębiorczości.

 

Michał Grześ

Rys. 8. Student Politechniki Białostockiej – Michał Grześ prezentuje projekt PHOTON

 

Łukasz Dworakowski

Rys. 9. Student Politechniki Białostockiej – Łukasz Dworakowski prezentuje projekt AIRDO

 

Marek Antoniuk

Rys. 10. Student Politechniki Białostockiej – Marek Antoniuk prezentuje projekt RIFTCAT

 

W drugiej części spotkania prezentowały się firmy założone przez absolwentów i studentów lokalnych uczelni. Odbyła się również dyskusja z młodymi przedsiębiorcami dotycząca ich punktu widzenia na to jak uczelnia powinna kształcić studentów w zakresie przedsiębiorczości.

 

grupa ludzi

Rys. 11. Prezentacja firmy AEXOL przez jej prezesa Artura Czemiela

 

Marcin Zajkowski

Rys. 12. Marcin Zajkowski – współwłaściciel firmy SICC bardzo ciekawie opowiadał o swojej drodze do własnego biznesu

 

grupa ludzi

Rys. 13. Uczestników spotkania bardzo zainteresowały opinie studentów i młodych przedsiębiorców na temat wsparcia jaki powinna oferować uczelnia w ramach programu studiów.

 

Tego dnia uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć laboratoria w Centrum Technologicznym Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, które są wykorzystywane przez lokalnych naukowców i przedsiębiorców w trakcie wspólnie realizowanych projektów B+R.

Budynek Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Rys. 14. Budynek Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

 

prof. Janusz Myśliwiec

Rys. 15. Laboratorium Obrazowania Medycznego prezentuje prof. Janusz Myśliwiec z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

Wydruki 3d

 

grupa ludz

Rys. 16 i 17. Wizyta w prototypowni wydruków 3D w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

 

Ostatni dzień wizyty upłynął na poszukiwaniu MELESa w Białowieskim Parku Narodowym. Poszukiwania zaczęły się w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, były kontynuowane w Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego a skończyły się w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, gdzie przedsiębiorczy MELES został znaleziony.

 

stado żubrów na łące

Rys. 18. Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży – gdzie jest nasz MELES?

 

gablota z okazami muzealnymi

 

Zabawki

Rys. 18 i 19 Ssaki i pluszaki nowej generacji po reinnowacji 🙂

 

Plakat Meles

Rys. 20. Jest !!! Nasz przedsiębiorczy MELES – made by Tomasz Samojlik – dziękujemy Panie Tomku

 

Kwitnące drzewa na ulicy

Rys. 21. Pięknie jest wiosną w Białymstoku. Wrócimy tu latem w następnym roku 🙂

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.