Wydział Informatyki PB

Platforma informatyczna TEWI

 Logo Unii europejskiej. Napis Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Platforma Informatyczna TEWI” (POIG.02.03.00-00-028/09), który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II (Infrastruktura sfery B+R), Działanie 2.3 (Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki), Poddziałania 2.3.1: (Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki)oraz 2.3.3: (Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych), został przygotowany i jest realizowany w ramach konsorcjum pierwotnie utworzonego przez 3 PolitechnikiŁódzką (lider, Instytut Informatyki, Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Miejska sieć komputerowa LODMAN), Warszawską (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) oraz Białostocką (Wydział Informatyki). Jego realizacja przewidziana jest na lata 2010-2013.

W chwili obecnej w skład konsorcjum realizującego projekt wchodzi 8 uczelni:

 

 1. Politechnika Łódzka (lider)
 2. Politechnika Białostocka
 3. Politechnika Warszawska
 4. Politechnika Gdańska
 5. Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi (poprzednia nazwa: Wyższa Szkoła Informatyki)
 6. Politechnika Krakowska
 7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 8. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

 

Platforma TEWI to 4 główne kierunki badań: 
(T) Technologia, 
(E) Edukacja i badania, 
(W)
 Wiedza, 
(I) Innowacja.

 


Platforma TEWI w sensie technicznym to ponadregionalna sieć komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym m.in. projektowanie, budowanie, zarządzanie życiem produktu. Tworzą ją w części sprzętowej:

 • Centrum Obliczeniowe – CO (serwery) zlokalizowane u lidera (PŁ), gdzie zainstalowane jest programowe serce platformy: system PTC Windchill;
 • Centra Dostępowe – CD (serwery) zlokalizowane u partnerów, gdzie instalowane są aplikacje (internetowe) rozwijane u partnerów;
 • Laboratoria Badawczo-Projektowe – LBP (laptopy) zlokalizowane u partnerów, gdzie instalowane są aplikacje desktopowe udostępnione użytkownikom.
Z wybranych funkcjonalności platformy można też korzystać z komputerów domowych za pośrednictwem przeglądarek internetowych (aplikacje internetowe).

Aplikacje (część softwarowa platformy)  udostępnione w ramach projektu można podzielić na:

 • system PTC Windchill zainstalowany w CO – służy on zarządzaniem cyklu życia produktu (PLM – Product Lifetime Management), przy czym produktem może być w szczególności: program/aplikacja komputerowa, artykuł naukowy czy prototyp urządzenia (narzędzie oferuje tu silne wsparcie dla projektowania CAD, obliczeń inżynierskich i wizualizacji produktu); w pewnym uproszczeniu można go nazwać systemem do zarządzania pracą grupową (planowane jest sprzęgnięcie tego systemu z Latex’em, żeby w dokumentach można było używać wyrażeń matematycznych);
 • aplikacje zakupione centralnie i zainstalowane na laptopach LBP:
  • wizualizacja produktu – Product View,
  • projektowanie komputerowe CAD – Pro/Engineer Wildfire 5.0 ,
  • obliczenia inżynierskie – MathCAD 14,
  • dynamiczna dokumentacja projektu i publikowanie tej dokumentacji – Arbortext.
 • aplikacje tworzone przez uczelnie, instalowane w ich CD (aplikacje internetowe) lub udostępnione przez system Windchill (wersje instalacyjne aplikacji desktopowych); lista tych aplikacji (w postaci projektów w systemie Windchill) wraz z możliwością aplikowania o dostęp do nich umieszczone są na stronie http://tewi.p.lodz.pl/Windchill/dashboard/dashboard.jsp .

 


 

W ramach budowy infrastruktury na Politechnice Białostockiej uruchomione zostały:

 • lokalne CD złożone z: 9 specjalizowanych serwerów obliczeniowych (po 2 64-bitowe procesory Intel Xenon 4-rdzeniowe, 32 GB RAM), węzła zarządzającego, macierzy dyskowej (2TB, RAID5, planowane jest rozszerzenie pojemności w roku 2013), sieciowych urządzeń zabezpieczającyh FortiGate i UPS-a w szafie RACK, zlokalizowane w serwerowni Wydziału Informatyki;
 • 2 specjalizowane LBP, zlokalizowane w pracowniach dydaktycznych Wydziału Informatyki, każde zbudowane z 15 komputerów przenośnych (Sony Vaio 16,4 cala FulHD, procesor Intel i7, 8GB RAM, karta NVidia 5400M CUDA) z zainstalowanymi lokalnie zakupionymi aplikacjami.

 

W trakcie projektu tworzone są dodatkowe zaawansowane usługi i aplikacje. Ich autorami na Wydziale Informatyki są przede wszystkim pracownicy Wydziału, którzy wykorzystają je do swojej pracy naukowej oraz udostępnią w ramach platformy TEWI innym zainteresowanym naukowcom. Na Politechnice Białostockiej stworzono 6 aplikcji:

 1. Kompilator dedykowanego języka wysokiego poziomu do szybkiego implementowania transformacji i banków filtrów (link).
 2. System detekcji i analizowania osobliwości w sygnale cyfrowym (link).
 3. Analiza obrazów z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych (link do platformy z wersją instalacyjną).
 4. Programowy symulator zawodnej sieci IP (link).
 5. MEAS – środowisko badawcze metod segmentacji bazujących na modelach odkształcalnych w obrazowaniu biomedycznym (link).
 6. Środowisko wspomagające analizę danych meteorologicznych (link).
 7. eTrapper – system wspierający monitoring przyrodniczy (link).

Aplikacje te (stworzone jako aplikacje internetowe, z wyjątkiem desktopowej aplikacji nr 3) są instalowane w uczelnianym CD platformy informatycznej TEWI w Białymstoku i udostępnione przez przeglądarkę WWW.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.