Wydział Informatyki PB

Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej

Kierownik Katedry: 

prof. dr hab. inż. Khalid Saeed

# St. naukowy Imiona Nazwisko Stanowisko
1 dr inż. Adam Borowicz adiunkt
2 dr inż. Teodora Dimitrova-Grekow adiunkt dydaktyczny
3 mgr inż. Daniel Grabowski asystent
4 dr inż. Wiktor Jakowluk adiunkt
5 dr inż. Adam Klimowicz adiunkt
6 mgr inż. Patryk Milewski asystent
7 dr inż. Mirosław Omieljanowicz adiunkt
8 prof. dr hab. inż. Khalid Saeed profesor
9 prof. dr hab. inż. Valery Salauyou profesor
10 mgr inż. Aleksander Sawicki asystent
11 dr inż. Marcin Skoczylas adiunkt dydaktyczny
12 dr hab. Zenon A. Sosnowski profesor uczelni
13 mgr inż. Maciej Szymkowski asystent
14 dr inż. Paweł Tadejko adiunkt dydaktyczny
15 dr hab. inż. Sławomir  Zieliński profesor uczelni

 

Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej, dawniej Katedra Systemów Czasu Rzeczywistego, powstała w 2000 roku. Fundament stanowili pracownicy związani głównie z tematyką cyfrowego przetwarzania sygnałów, którzy pracowali w zespole prof. Aleksandra Piotrowskiego. Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest m.in. 4 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 8 doktorów.

Główną osią prac badawczych oraz zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracowników Katedry są zagadnienia skorelowane z biometrią, przetwarzaniem i analizą sygnałów, w szczególności dźwięku i obrazu, z wykorzystaniem tradycyjnych metod jak i narzędzi machine learningu oraz sztucznej inteligencji.

Istotny obszar stanowią też prace związane z techniką cyfrową i systemami wbudowanymi, które są kluczowe w przemyśle Internetu Rzeczy. Całość dopełniają zagadnienia komunikacji człowiek-computer, współczesnych interfejsów NUI (Natural User Interface) oraz Rozszerzonej Rzeczywistości. Wymienione zagadnienia stanowią bardzo istotne elementy Przemysłu Przyszłości, nazywanego też Przemysłem 4.0.

 1. Zagadnienia badawcze

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej koncentrują się wokół kilku głównych nurtów:

 • Biometria; Rozpoznawanie ludzi oparta o metody analizy danych biometrycznych, zarówno cześci ciała jak i sygnałów zbieranych przez urządzenia;
 • Analiza obrazów medycznych (łącznie z detekcją zmian chorobowych w różnym stopniu zaawansowania). Techniki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w klasyfikacji obrazów;
 • Cyfrowe przetwarzanie i analiza sygnałów; techniki przetwarzanie sygnałów audio; detekcja obiektów i klasyfikacja w przetwarzaniu obrazów;
 • Przetwarzanie mowy, ze szczególnym naciskiem na uzdatnianie i kodowanie sygnału mowy; Techniki dekompozycji sygnałów i transformaty blokowe;
 • Wykorzystanie narzędzi machine learning w przetwarzaniu sygnałów audio i obrazów;

Tematyka i zakres badań poszczególnych pracowników obejmują:

 • Systemy eksperckie. Reprezentacja wiedzy; Przetwarzanie wiedzy niepewnej. Metody wnioskowania w warunkach niepewności;
 • Systemy wbudowane na układach programowalnych, synteza automatów skończonych, projektowanie systemów sterowania, wysokopoziomowe projektowanie systemów cyfrowych;
 • Robotyka; Identyfikacji obiektów i otoczenia; Topologiczne algorytmy nawigacyjne w oparciu o zintegrowany system zbierania danych;
 • Aplikacyjne zastosowania technik przetwarzania oraz rozpoznawania obrazów, m.in. automatyczne rozpoznawanie stężenia biomarkerów (SPRi), rozpoznawanie groźnych obiektów w obrazach skanera rentgenowskiego, rozpoznawanie obiektów na drodze samochodu;
 • Zagadnienia dotyczą m.in. klasyfikacji obiektów za pomocą cech tekstury, sieci R-CNN, detekcji punktów kluczowych oraz algorytmów segmentacji.
 • Przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem algebry kwaternionów oraz uczenie głębokie ze szczególnym uwzględnieniem  serii czasowych sensorów ruchu;
 • Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego, w tym uczenia głębokiego, do automatycznego charakteryzowania przestrzennych nagraniach fonicznych;
 • Analiza sygnału mowy z wykorzystaniem transformat spaczonych oraz metod podprzestrzeni sygnału; Jednokanałowe systemy uzdatniania sygnału mowy; Estymacja szumu w sygnałach akustycznych; Wykorzystanie zjawisk psychoakustycznych w uzdatnianiu sygnału mowy;
 • Wykorzystanie rozmytych lasów losowych opartych o modele klastrowych – rozmytych drzew decyzyjnych; Rozpoznawanie gestów oraz zagadnienia związane z dronami oraz analizą obrazów;
 • Projektowanie układów sterowania, w szczególności układów sekwencyjnych na bazie układów programowalnych CPLD/FPGA;
 • Metody syntezy logicznej, optymalizacja zajmowanej powierzchni, szybkości działania i pobieranej mocy;
 • Narzędzia machine learning, technologie chmurowe i Cognitive Services w procesie kodyfikacji wiedzy organizacyjnej i zarządzania wiedzą;
 • Identyfikacji systemów dynamicznych: ciągłych, dyskretnych, liniowych oraz nieliniowych. Dobór optymalnych i przyjaznych sygnałów sterujących w zadaniu identyfikacji systemów dynamicznych;
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania systemów wbudowanych i projektowania układów cyfrowych na bazie układów programowalnych CPLD/FPGA;
 • „Informatyka i telekomunikacja”, ze szczególnym uwzględnieniem biometrii behawioralnej oraz zastosowania czujników pomiarowych IMU (ang. Inertial Measurement Unit
 1. Projekty badawcze realizowane w ramach Katedry

a) projekty międzynarodowe:

 • Międzynarodowy projekt Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET in Advanced Manufacturing,
  The main goal of the MILAN project is the elaboration of an innovative training course in the field of Virtual Reality and Augmented Reality usage in the education of Robotics and Automation. Link do strony projektu http://milan-project.eu
 • European Network on Ion Track Technology (Contract HPRN-CT-2000-00047).
 • European RTN Marie Curie „CELLION” MRTN-CT-2003-503923
 • EURONS Contract number 506065
 • AVAL (Autonomous Vessel with an Air Look), POIR.04.01.04-00-0025/16-00
 • Modular surveying-inspecting system based on a flying multirotor platform powered from a ground station, POIR.01.02.00-00-0072/16

b) projekty krajowe:

 • Krajowy projekt „MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia”
  W ramach projektu powstaną kursy e-learningowe na polskiej platformie edukacyjnej typu MOOC (ang. massive open online course) dostępnej pod adresem navoica.pl. Kursy będą przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nauką i zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Kursy będą darmowe. Wydział Informatyki przygotował następujące kursy: Analiza i przetwarzanie obrazów biometrycznych, Rozpoznawanie człowieka metodami biometrii
  Rodzaj konkursu: Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 • Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej (MISIO)
 • Autonomous Vessel with Air Look (AVAL)
  Tytuł projektu: Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznymi statkiem pływającym i statkiem powietrznym.
  Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0025/16, http://aval-project.pl/
 • System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall
  Instytucja, rodzaj: NCBiR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.1, poddziałanie 4.1.2
  http://ecall.wi.pb.edu.pl
 • Projekt „Podstawy biometrii i teleopieki na komputery osobiste, urządzenia mobilne i systemy wbudowane”,
  The Motorola Solutions Foundation – Obszary tematyczne:
  Fundacja Motorola Solutions Foundation skoncentruje swoją działalność na dwóch kluczowych obszarach: (1) edukacji technologicznej i inżynierskiej oraz (2) edukacji bezpieczeństwa publicznego. Priorytetem są programy, które skutecznie łączą te dwa obszary treści.
 • 2021: ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego – Opracowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotu „Zaawansowany Internet Rzeczy”
 • Opracowanie kuru e-learningowego na platformę NAVOICA pt. „Wprowadzenie do programowania sensorów”. Prace realizowane w ramach projektu MOOC@PB (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18).
 1. Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej prowadzą zajęcia dydaktyczne głównie związane z obszarami przetwarzania sygnałów (w szczególności w zastosowaniach na potrzeby biometrii), a także procesem tworzenia oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem technik projektowania i algorytmów systemów multimedialnych. Ponadto wykładane są m.in. obliczenia równoległe, systemy operacyjne oraz algorytmy i modele statystyczne.

3.1 Przedmioty obowiązkowe

3.2 Przedmioty obieralne

 • Informatyka w Robotyce; Roboty mobilne
 • Elementy Automatyki i Robotyki
 • Rzeczywistość Wirtualna
 • Wizualizacja i modelowanie 3D
 • Systemy ekspertowe, Systemy rozmyte
 • Programowanie akceleratorów graficznych
 • Programowanie gier
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Teleinformatyka
 • Projektowanie SoC (SoC Design)
 • Systemy SoC w przetwarzaniu sygnałów
 • Wprowadzenie do retoryki, komunikacji i wystąpień publicznych;
 1. Koła Naukowe
 • Koło Naukowe Mobilne Systemy Inteligentne. Koło MSI zajmuje się programowaniem i budowaniem robotów LEGO Mindstorms NXT
  http://msi.pb.edu.pl, organizator międzynarodowego turnieju robotów EastROBO https://eastrobo.pl
 • Koło Naukowego Twórców Gier – Koło ma na celu przybliżenie studentom i uczniom szkół średnich procesu tworzenia gier komputerowych oraz promowania gier, nie tylko jako rozrywki, ale także formy ekspresji i nauki. Organizuje coroczny turniej w programowaniu gier – BialJam http://bialjam.wi.pb.edu.pl/
 • Koło Naukowe Biometrii, Analizy i Przetwarzania Obrazów i Sygnałów
  Główne zainteresowania zespołu to Biometria i Analiza obrazu. Składa się z naukowców, doktorantów i studentów zainteresowanych rozwiązywaniem teoretycznych i praktycznych problemów dot. biometrii. http://biometria.wi.pb.edu.pl/
 1. Konkursy i Konferencje
 • CISIM Conference – International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications, od 2003 roku
  „Computer Information Systems and their applications in Image Analysis and Processing, Biometrics in both behavioral and physiological categories comprise researches in Information Processing Systems and Human Identification and Recognition Techniques.”,
  strona http://cisim2020.wi.pb.edu.pl/
 • Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy, corocznie, od 2006, 14 edycji,
  Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i  reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk medycznych i społecznych,
  strona http://irys.wi.pb.edu.pl/terw
 • Warsztaty Naukowe PTSK „Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, od 1993, 26 edycji – Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, Podstawowa forma działalności Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej
  strona http://www.ptsk.pl/warsztaty
 • XXI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2019
  KKIO to konferencja poświęcona inżynierii oprogramowania organizowana co roku przez PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne, strona http://kkio.pti.org.pl/2019/
 • Konferencja AES – XI Symposium AES: New trends in audio and video. “New Trends in Audio and Video”, September 2006, Bialystok, Poland, Politechnika Białostocka, Audio Engineering Society. Polish Section, Katedra MCiGK jako organizator
 • International Robot Tournament EastROBO – jest inicjatywą koła naukowego Mobilne Systemy Inteligentne. Przedsięwzięcie jest jedyne w swoim rodzaju na terenie Polski Wschodniej. Jest ono połączeniem międzynarodowych zawodów robotów oraz targów firm działających w branży robotyki i nowoczesnych technologii.
 • BialJam – Białostocki Konkurs Tworzenia Gier Komputerowych. BialJam to rodzaj Hackathonu – Programiści, graficy projektanci 3D spotykają się na 48 godzinnym konkursie tworzenia gier komputerowych. strona http://bialjam.wi.pb.edu.pl
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.