Wydział Informatyki PB

Katedra Informatyki Teoretycznej

Kierownik Katedry:

dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB

W Katedrze Informatyki Teoretycznej zatrudnionych jest pięciu samodzielnych pracowników nauki, w tym jeden profesor tytularny oraz 7 doktorów. Działalność naukowa pracowników Katedry obejmuje kilka obszarów badawczych, od matematycznych podstaw informatyki i badań nad algorytmami probabilistycznymi oraz zastosowaniami algorytmów genetycznych w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych przez zastosowania metod matematycznych i narzędzi informatycznych w badaniach nad zagadnieniami pomiaru i zarządzania ryzykiem finansowym aż do badań w zakresie algebry nieprzemiennej, w tym teorii pierścieni nieprzemiennych, algebr Hopfa, teorii grup i jej zastosowań w geometrii z wykorzystaniem narzędzi algebry komputerowej. W ramach ostatniego z wymienionych obszarów badawczych od 2004 roku w Katedrze prowadzone jest środowiskowe seminarium algebraiczne. Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w organizacji konferencji naukowych, w tym, odbywającej się co 2 lata, Podlaskiej Konferencji Matematycznej i działalności na rzecz białostockiego środowiska w ramach Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Enigma Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry obejmują obowiązkowe przedmioty matematyczne dla kierunków informatyka, informatyka i ekonometria oraz matematyka stosowana, w tym: logika i teoria mnogości, algebra i geometria analityczna, analiza matematyczna, matematyka dyskretna, teoria liczb i kryptografia, algorytmy i struktury danych, geometria i topologia, algebra stosowana, matematyka eksperymentalna, matematyka finansowa, elementy ekonometrii. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą przedmioty do wyboru: wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej w zastosowaniach informatycznych, algorytmiczne modele zjawisk losowych, algorytmy grafowe i sieciowe w zastosowaniach, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, historia matematyki, słynne problemy matematyki elementarnej, modele matematyczne w finansach, liczby i ich uogólnienia, algorytmy probabilistyczne, matematyczne podstawy kryptografii, teoria portfela, inżynieria finansowa, matematyka ubezpieczeniowa.
Część pracowników Katedry Informatyki Teoretycznej jest członkami Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”, w ramach którego prowadzą wykłady popularyzujące matematykę oraz biorą udział w organizacji Konkursu Matematycznego Politechniki Białostockiej przeprowadzanego corocznie od 2003 roku.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.