Wydział Informatyki PB

Kierunek Matematyka stosowana (magisterskie)

Kierunek MATEMATYKA STOSOWANA, studia II stopnia magisterskie, 4-semestralne, stacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY (jedyny taki w regionie)

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka stosowana, specjalność modelowanie matematyczne 

  • będzie miał istotnie pogłębioną wiedzą i umiejętności w stosunku do absolwenta studiów pierwszego stopnia na tym kierunku, opanuje metody, techniki i narzędzia matematyczne i statystyczne niezbędne do analizy zjawisk i procesów w wyżej wymienionych dziedzinach,
  • opanuje nowe matematyczne narzędzia, metody i techniki analizy problemów o znaczeniu praktycznym, oparte na poszerzonej wiedzy matematycznej, 
  • pogłębi i utrwali znajomość metod i technik wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, korzystania z nich i ich rozwijania, 
  • pozna nowe dziedziny i grupy problemów, w których narzędzia z zakresu zastosowań matematyki odgrywają kluczową rolę w ich rozumieniu i poszukiwaniu rozwiązań, 
  • udoskonali i poszerzy umiejętności obsługi narzędzi informatycznych, wykorzystywanych przy modelowaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu zastosowań matematyki, 
  • wypracuje i utrwali nawyk poszerzania wiedzy zarówno z zakresu nowych matematycznych technik rozwiązywania problemów praktycznych, jak i wybranych dziedzin działalności człowieka, w których te techniki mają zastosowania.  

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku matematyka stosowana o profilu praktycznym kontynuują poznawanie metod matematycznych w informatyce ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody modelowania matematycznego w zagadnieniach technologicznych przy użyciu narzędzi komputerowych i metod numerycznych i statystycznych. Ze względu na to, że kierunek prowadzony jest na uczelni technicznej, studenci mają możliwość przygotowania się do rozwiązywania problemów w zespołach interdyscyplinarnych, we współpracy z inżynierami. Wobec tego, w przeciwieństwie do studiów matematycznych uniwersyteckich lub o profilu ogólnoakademickim, większy nacisk jest położony na kształcenie w kierunku zastosowań matematyki w informatyce, przemyśle, nowoczesnych technologiach, bioinformatyce i finansach.

Pogłębiona wiedza matematyczna absolwenta kierunku matematyka stosowana na studiach drugiego stopnia pozwoli mu na stosunkowo łatwe dostosowywanie się do szybko ewoluujących nowoczesnych technologii. Głównym narzędziem pracy absolwenta będą poznane techniki komputerowe zarówno w zakresie programowania jak i wspomaganego komputerowo modelowania matematycznego. 

Plany studiów

Plan studiów stacjonarnych I stopnia Matematyka stosowana (69 KB)
Efekty kształcenia (64 KB)

Rekrutacja

Zasady
Limit miejsc
Zarejestruj się
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.