Wydział Informatyki PB

Kierunek Matematyka stosowana (magisterskie)

Kierunek MATEMATYKA STOSOWANA, studia II stopnia magisterskie, 4-semestralne, stacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY (jedyny taki w regionie)

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka stosowana specjalność Analityka Danych i Modelowanie Matematyczne:

  • będzie miał istotnie pogłębioną wiedzę i umiejętności w stosunku do absolwenta studiów pierwszego stopnia na tym kierunku,
  • opanuje nowe matematyczne narzędzia, metody i techniki analizy problemów o znaczeniu praktycznym, oparte na poszerzonej wiedzy matematycznej,
  • pogłębi i utrwali znajomość metod i technik wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, korzystania z nich i ich rozwijania,
  • pozna nowe dziedziny i grupy problemów, w których narzędzia z zakresu zastosowań matematyki odgrywają kluczową rolę w ich rozumieniu i poszukiwaniu rozwiązań,
  • udoskonali i poszerzy umiejętności obsługi narzędzi informatycznych, wykorzystywanych przy modelowaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu zastosowań matematyki,
  • wypracuje i utrwali nawyk poszerzania wiedzy zarówno z zakresu nowych matematycznych technik rozwiązywania problemów praktycznych, jak i wybranych dziedzin działalności człowieka, w których te techniki mają zastosowania.

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku matematyka stosowana o profilu praktycznym będą kontynuować poznawanie metod matematycznych bazujących na informatyce ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody analityki danych oraz modelowania matematycznego w zagadnieniach technologicznych przy użyciu narzędzi komputerowych, metod numerycznych i statystycznych. Ze względu na to, że kierunek prowadzony jest na uczelni technicznej, studenci będą mieli możliwość przygotowania się do rozwiązywania problemów w zespołach interdyscyplinarnych, we współpracy z inżynierami. W przeciwieństwie do studiów matematycznych uniwersyteckich lub o profilu ogólnoakademickim, większy nacisk będzie położony na kształcenie w kierunku zastosowań matematyki w informatyce, w przetwarzaniu dużych zbiorów danych, przemyśle, nowoczesnych technologiach, bioinformatyce i finansach.

Pogłębiona wiedza matematyczna absolwenta kierunku matematyka stosowana na studiach drugiego stopnia pozwoli mu na stosunkowo łatwe dostosowywanie się do szybko ewoluujących nowoczesnych technologii. Głównym narzędziem pracy absolwenta będą poznane techniki komputerowe, zarówno w zakresie programowania jak i wspomaganego komputerowo modelowania matematycznego, wydobywania informacji oraz konstruowania nowych produktów z dużych baz danych.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku matematyka stosowana będzie przygotowany do samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych, pracując na stanowiskach analitycznych, informatycznych (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy prowadzące usługi doradztwa, firmy prowadzące usługi medyczne, ubezpieczeniowe, e-commerce, firmy przemysłowe itp.), w działach komputerowych małych i średnich firm, a także większych korporacji oraz we wdrożeniowych komórkach badawczych, gdzie wykorzystywane jest przetwarzanie danych lub modelowanie matematyczne. Absolwent kierunku matematyka stosowana będzie ponadto zdolny do nieschematycznego myślenia, będzie potrafił selekcjonować wiedzę i pracować w interdyscyplinarnym zespole.

Kto może się rekrutować?

Absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich z dziedziny:

  • nauk ścisłych i przyrodniczych (m.in. matematyka/matematyka stosowana, fizyka, chemia, informatyka),
  • nauk inżynieryjno-technicznych (m.in. kierunki związane z informatyką, automatyką, elektroniką, elektrotechniką, telekomunikacją, transportem, budownictwem, inżynierią mechaniczną).

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Prodziekanem
ds. Studenckich i Kształcenia WIPB, dr. inż. Andrzejem Chmielewskim wi.ksztalcenie [at] pb.edu.pl.

Plany studiów

Plan studiów stacjonarnych II stopnia Matematyka stosowana
Efekty uczenia

Rekrutacja

Zasady
Limit miejsc
Zarejestruj się
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.