Wydział Informatyki PB

Pozostałe publikacje – 2014 r.

 1. Marcin Adamski, Khalid Saeed*. Offline signature verification using direction-based shape contexts. J. Med. Inf. Technol. Vol.23 (2014) s. 149-154
 2. Cezary Bołdak. Assessment of PTC Windchill in Teaching the Software Development Using the Agile Methodology. J. Appl. Comput. Sci. Vol. 22, nr 1 (2014) s. 7-27
 3. Cezary Bołdak, Daniel Reska, Marek Krętowski. New Deformable Models Development Using the MESA Environment. J. Appl. Comput. Sci. Vol. 22, nr 1 (2014) s. 29-48
 4. Adam Borowicz. A robust generalized sidelobe canceller employing speech leakage masking. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 17-29 Streszcz.
 5. Adam Borowicz. Warped S-transform for analysing the brain waves. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 5-16 Streszcz.
 6. Anna Borowska, Elżbieta Rzeszutko. The cryptanalysis of the enigma cipher. The plugboard and the cryptologic bomb. Comput. Sci. Vol. 15, nr 4 (2014) s. 365-388
 7. Katarzyna Borowska [student], Magdalena Topczewska. Data preprocessing in the classification of the imbalanced data. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 31-46 Streszcz.
 8. Maciej Brzozowski. Wpływ obfuskacji na parametry techniczne projektów sprzętowych na bazie układów Altery. Logistyka. 2014, nr 4 s. 3854-3862 CD-ROM
 9. Irena Bułatowa, Valery Salauyou, Paweł Matulewicz. Dekompozycja sieci działań układów sekwencyjnych w celu obniżenia poboru mocy. Pomiary. Kontrola. Vol. 60, nr 7 (2014) s. 501-506 Summ.
 10. Eugenia Busłowska, Emilia Rynkowska. Wpływ indeksacji na szybkość pobierania danych. Logistyka. 2014, nr 6 s. 50-53 Summ.
 11. Eugenia Busłowska, Łukasz Juźwiuk. Wprowadzenie do optymalnego wykorzystania MapReduce. Logistyka. 2014, nr 4 s. 3870-3875 Summ. CD-ROM
 12. Kamil Charłampowicz [student], Daniel Reska, Cezary Boldak. Automatic segmentation of corneal endothelial cells using active contours. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 47-60 Streszcz.
 13. Andrzej Chmielewski. Bezpieczeństwo systemów komputerowych z wykorzystaniem algorytmów inspirowanych układem odpornościowym. Logistyka. 2014, nr 4 s. 3876-3882 Summ. CD-ROM
 14. Teodora Dimitrova-Grekow, Dominik Grodzki. Rozpoznawanie wzorców cyfrowych za pomocą robota edukacyjnego. Pomiary. Kontrola. Vol. 60, nr 5 (2014) s. 284-287 Summ.
 15. Monika Dryl, Agnieszka B. Malinowska, Delfim F. M. Torres. An inverse problem of the calculus of variations on arbitrary time scales. Intern. J. Res. Differ. Equ. Vol. 9, nr 1 (2014) s. 53-66
 16. Dorota Duda. Texture analysis as a tool for medical decision support. Part 2 : Classification of liver disorders based on computed tomography images. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 85-108 Streszcz.
 17. Dorota Duda. Texture analysis as a tool for medical decision support. Part 1 : Recent applications for cancer early detection. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 61-84 Streszcz.
 18. Łukasz Gadomer, Marcin Skoczylas. Real time gesture recognition in 3D space using selected classifiers. Archit. et Artibus Vol. 6, nr 1 (2014) s. 14-18 Summ.
 19. Marek Gruszewski. Synteza 128-bitowych komparatorów hierarchicznych w strukturach CPLD/FPGA. Elektronika. R.55, nr 6 (2014) s. 51-54 Summ.
 20. Marek Gruszewski. Metody syntezy komparatorów z wykorzystaniem języka Verilog w środowisku Quartus II. Elektronika. R.55, nr 1 (2014) s. 72-77 Summ.
 21. Wiktor Jakowluk. Optimal excitation signal design for parameter estimation in a cascade tank system. Logistyka. 2014, nr 4 s. 3919-3925 Streszcz. CD-ROM
 22. Wiktor Jakowluk. Optimal input signal design for parameter estimation in an inertial system with respect to D-efficiency constraints. Symulacja. Bad. Rozw. Vol. 5, nr 4 (2014) s. 233-242 Streszcz.
 23. Dariusz Kacprzak. Prezentacja cen dóbr konsumpcyjnych oraz dynamiki ich zman za pomocą skierowanych liczb rozmytych. Optimum – Stud. Ekon. 2014, nr 1 s. 184-196 Summ.
 24. Dariusz Kacprzak, Witold Kosiński. Optimizing Firm Inventory Costs as a Fuzzy Problem. Stud. Log. Gramm. Rhetor. Vol. 37 (2014) s. 89-105
 25. Joanna Karbowska-Chilińska, Paweł Zabielski. Optymalizacja trasy podróży turystycznej samochodem elektrycznym. Symulacja. Bad. Rozw. Vol. 5, nr 2 (2014) s. 81-94 Summ.
 26. Marek Kępczyk. Note on Algebras that are Sums of Two Subalgebras Satisfying Polynomial Identities. Br. J. Math. Comput. Sci. Vol. 4, nr 23 (2014) s. 3245-3251
 27. Adam Klimowicz. Koszt implementacji w strukturach CPLD i FPGA jako kryterium wyboru stanów przy minimalizacji automatu skończonego. Pomiary. Kontrola. Vol. 60, nr 7 (2014) s. 480-482 Summ.
 28. Adam Klimowicz. Badania metody minimalizacji nie w pełni okreslonych automatów skończonych realizowanej w oparciu o sklejanie dwóch stanów. Pomiary. Kontrola. Vol. 60, nr 5 (2014) s. 297-300 Summ.
 29. Maciej Kopczyński, Jarosław Stepaniuk, Tomasz Grześ. Realizacja algorytmu sekwencyjnego wyznaczania macierzy rozróżnialności zbioru przybliżonych w układzie FPGA. Pomiary. Kontrola. Vol. 60, nr 5 (2014) s. 321-324 Summ.
 30. Jolanta Koszelew, Piotr Wołejsza. Manewr ostatniej chwili jako element morskich transportowych systemów logistycznych = Last minute manoeuvre as a part of maritime transport logistic systems. Logistyka. 2014, nr 4 s. 3943-3950 Streszcz. CD-ROM
 31. Urszula Kużelewska. Clustering Algorithms in Hybrid Recommender System on MovieLens Data. Stud. Log. Gramm. Rhetor. Vol. 37 (2014) s. 125-139
 32. Wojciech Kwedlo. Estimation of parameters of Gaussian mixture models by a hybrid method combining a self-adaptive differential evolution with the EM algorithm. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 109-123 Streszcz.
 33. Tadeusz Maciak, Rafał Marzewski. Komputerowa symulacja rozwoju pożaru kompleksu leśnego w pobliżu Nowogrodu Cz. II. Wyniki symulacji. Symulacja. Bad. Rozw. Vol. 5, nr 2 (2014) s. 95-109 Summ.
 34. Agnieszka B. Malinowska, Moulay Rchid Sidi Ammi. Noether’s theorem for control problems on time scales. Intern. J. Res. Differ. Equ. Vol. 9, nr 1 (2014) s. 87-100
 35. Joanna Olbryś. Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA. Pr. Nauk. UE Wroc Nr 371 (2014) s. 236-244 Summ.
 36. Joanna Olbryś. Is illiquidity risk priced? The case of the Polish medium-size emerging stock market. Bank i Kredyt. Vol. 45, nr 6 (2014) s. 513-536
 37. Joanna Olbryś, Elżbieta Majewska. The 2007-2009 Financial Crisis on Emering Markets : Quantitative Identification of Crisis in Continent-based Regions. Chinese. Buss. Rev. Vol. 13, nr 7 (2014) s. 411-426
 38. Joanna Olbrys, Elzbieta Majewska. Direct identification of crisis periods on the CEE stock markets : the influence of the 2007 U.S. subprime crisis. Procedia Econ. Financ. Vol. 14 (2014) s. 461-470
 39. Joanna Olbryś. Efekt przedziałowy współczynnika determinacji modelu rynku. Optimum – Stud. Ekon. 2014, nr 2 s. 75-84 Summ.
 40. Joanna Olbryś, Elżbieta Majewska. Implications of market frictions : serial correlations in indexes on the emerging stock markets in Central and Eastern Europe. Oper. Res. Dec. = Bad. Operac. Dec. Vol. 24, nr 1 (2014) s. 51-70
 41. Joanna Olbryś, Elżbieta Majewska. Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zesz. Nauk. USzczec. Finans. Rynk. Finans. Ubezp. Nr 65 (2014) s. 699-710 Summ.
 42. Mirosław Omieljanowicz, Adam Sokołowski. Symulacja spodziewanej jakości transmisji w sieciach bezprzewodowych wewnątrz budynków (studium przypadku). Symulacja. Bad. Rozw. Vol. 5, nr 2 (2014) s. 111-118 Summ.
 43. Walenty Oniszczuk. Open tandem networks with blocking analysis – two approaches. Control a. Cybern. Vol.43, nr 1 (2014) s. 111-132
 44. Ewa Piotrowska, Ewa Roszkowska. Wielowymiarowa analiza poziomu działalności B+R w Polsce w latach 2005-2011. Optimum – Stud. Ekon. 2014, nr 1 s. 153-183 Summ.
 45. Daniel Reska, Krzysztof Jurczuk, Cezary Boldak, Marek Kretowski. MESA : Complete approach for design and evaluation of segmentation methods using real and simulated tomographic images. Biocybernetics. Biomedical. Eng. Vol. 34, nr 3 (2014) s. 146-158
 46. Grzegorz Rubin, Mirosław Omieljanowicz, Oskar Świda. Przyszłość organizacji ruchu drogowego przy wykorzystaniu nowych standardów transmisji danych pojazd-pojazd oraz pojazd-otoczenie. Logistyka. 2014, nr 4 s. 4042-4051 Summ. CD-ROM
 47. Hanna Shauchenka, Eugenia Busłowska. Affective quality of educational services management. Logistyka. 2014, nr 4 s. 4063-4069 Streszcz. CD-ROM
 48. Marcin Skoczylas. Vision Analysis System for Autonomous Landing of Micro Drone. Acta Mech. Autom. Vol. 8, nr 4 (2014) s. 199-203
 49. Marcin Skoczylas. Real-time engine sound generator based on analysis of video and recorded samples. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 125-136 Streszcz.
 50. Irena Sobol, Dariusz Kacprzak, Witold Kosiński. Optimizing of a Companys Cost Under Fuzzy Data and Optimal Orders under Dynamic Conditions. Optimum – Stud. Ekon. 2014, nr 5 s. 172-187 Summ.
 51. Valery Salauyou, Marek Gruszewski. Komparatory hierarchiczne – metody opisu, wyniki syntezy. Pomiary. Kontrola. Vol. 60, nr 7 (2014) s. 498-500 Summ.
 52. Valery Salauyou, Marek Gruszewski. Implementacja w strukturach CPLD/EFGA komparatorów hierarchicznych z wykorzystaniem równoległo-szeregowej metody syntezy. Pomiary. Kontrola. Vol. 60, nr 7 (2014) s. 468-470 Summ.
 53. Justyna Szczygieł, Agnieszka Oniśko, Jolanta Świderska, Elżbieta Krysiewicz, Jerzy Sienkiewicz. Probabilistic graphical model supporting early diagnosis of autism spectrum disorder. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 151-164 Streszcz.
 54. Kamil Szczygieł, Krzysztof Bielawski. Diagnosing guest operating systems of virtual machines leveraging agent architecture. Adv. Comput. Sci. Res. Nr 11 (2014) s. 137-150 Streszcz.
 55. Magdalena Topczewska, Sawicka-Żukowska Małgorzata, Krawczuk-Rybak Maryna. Statistical and Multidimensional Body Composition Parameter Analysis in Young Childhood Cancer Survivors. Stud. Log. Gramm. Rhetor. Vol. 39 (2014) s. 25-42
 56. Izabela Żukowska, Teodora Dimitrova-Grekow, Valery Salauyou. Metoda zdalnego zarządzania robotami mobilnymi. Pomiary. Kontrola. Vol. 60, nr 7 (2014) s. 492-494 Summ.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.